Nyhedsbrev maj

Nyhedsbrev 

Maj 2023

Velkommen til maj måneds nyhedsbrev fra Frivilligcenter Nyborg. Vi kan berette om et veloverstået Royal Run og muligheden for at ønske nye “ting” til udlån fra vores grejbank. Vi tegner et portræt af Gigtforeningen Nyborg, har en oversigt over relevante fonde og kurser og sidst men ikke mindst, har vi fundet et kuldegys-fremmende maj-digt af Kai Munk frem fra internettets gemmer.

Foreningsportræt: Gigtforeningen, Gigtgruppe Nyborg

Nu lyder det vel aldrig særligt muntert at være medlem af en forening, der hedder noget med sygdom, og da
måske slet ikke en sygdom af den mere alvorlige slags.
 Men sådan behøver det slet ikke at være,
for Gigtforeningens lokalgruppe i Nyborg har mere fokus på at være
menneske og leve det gode liv, end på at være syg og begrænset.

Læs hele artiklen på frivilligcenterets hjemmeside:
https://frivilligcenter-nyborg.dk/foreningsportraet-gigtforeningen/

Ny frivillig på frivilligcenteret

Søren Staun er
frivilligcenterets nye (hof) fotograf. Søren flyttede til Nyborg for snart
to år siden og er faldet godt til i byen. Han er også navigatør og har sejlet
på de fleste verdenshave, har arbejdet på kontor og meget andet med relation
til det maritime. Foto er Sørens store hobby.
Man kan blandt andet nyde Sørens billeder fra
Royal Run ovenfor.

Næste planlægningsmøde om March mod Ensomhed – Nyborg til Odense


Vil din forening være med?

Frivilligcenter Nyborg har de sidste mange år været vært for Patrick, når han ankommer fra Svendborg og dagen efter skal videre til Odense. Vi sørger for de trætte vandrere, når de ankommer fra Svendborg og laver kaffe og morgenmad for nyborgenserne, når de tager afsted mod Odense. Vi gør også reklame for vandringen hos foreninger, institutioner og erhvervslivet i Nyborg.

I år vil vi gerne have hjælp fra nogle af de gode foreninger og fællesskaber i Nyborg. Det kan være til velkomst/modtagelse. Det kan være til poster med forplejning på ruten. Måske (forhåbentlig!) er der nogen der har nogle bedre idéer end os. 

Næste Møde er på Vestervold den 19. juni kl 10. Skriv til os på [email protected], hvis I vil være med.

Frivilligcenterets Grejbank –  Mangler vi noget?

Vi har grej til udlån i
frivilligcenteret; Projektor, foto/videoudstyr, højtalere og mikrofoner. Men er
det det foreningslivet i Nyborg har brug for?  Vi har mulighed for at søge
en fond, der specifikt handrg.dkler om grejbanker og vil derfor meget gerne høre
jeres mening. Skriv til os på [email protected]

Godt fremmøde til kursus i Ugeavisen

Næste 40 kursister fra alle grene af det nyborgensiske foreningsliv var mødt op da lokalredaktøren himself, Kasper Riggelsen, i samarbejde med frivilligcenteret, lavede kursus i Ugeavisen. På kurset fortalte Kasper om hvordan man bedst fik skrevet om sin forening –  enten via pressemeddelelse eller avisens tast selv system. Der blev debatteret livligt og det var ikke alle foreningerne, der var lige tilfreds med den spalteplads, der blev brugt på fællesskaberne i Nyborg. Alle lærte noget på dagen –  også Kasper Riggelsen der tog både ros og kritik  med tilbage til redaktionen.Royal Run i Nyborg 2023

En fantastisk royal løbedag er overstået. Det var imponerende at se så mange foreninger og fællesskaber gå sammen om at lave de bedste rammer for de mange løbere og tilskuere –  og ikke mindst Kronprinsesse Mary, der virkede som om hun havde en dejlig dag.
Frivilligcenteret havde fået æren af at ledsage kronprinsessen på en lille rundtur hos nogle af de foreninger og institutioner, der havde deltage i Royal Run Stafettet før løbet. Sammen nåede vi at besøge Sind Ungdom, der havde lavet royal middag, SAJL og Nyborg bibliotek, der havde lavet skjolde som børnene kunne male på, Den boligsociale helhedsplan, NGIF, Fodslaw og Hjerteforeningen, der havde lavet fælles gåtræning, og Svanedammens venner og 2b fra Birkhovedskolen der havde arrangeret et fælles siderun. 
Foto: Søren Staun og Anna Hauritz Nielsen

                     Maj

HAR vi ikke hørt dem raabe
deres heil og hail og hil,
hver for sin, som om der ingen
anden var i Verden til!
Men jeg kender en Regent,
mod hvis Hyldest alle andres
kun er kummerlig bevendt –
– De tog fejl, De traf det ej
frygt dog ikke, vi skal klandres
for det er Prinsesse Maj

Hør kun! Svalens travle Kvidren,
Vibens svimle Lavt – og – højt,
Gøgens Tilraab under Farten
og Solsortens Djævlefløjt,
Stærens frække Sammenflik,
Horsegummens Sætten selve
Aftenstjernen paa Musik,
al den Lykkens Toneleg,
der faar Luften til at skælve
hylder smaa Prinsesse Maj.

Kobbersnæppen vingevugger
sig paa Bølgegang af Fryd.
Storken, Stakkel, der blev nægtet
Stemmens Brug, han gør dog Lyd.
Frøerne til Fugle tror
sig ophøjede – I Dammen
indstuderer de et Kor.
Liden Graaspurv kofteklædt
pipper med forlegen Stammen
paa et Maj – Maj – Majestæt

Ja, og Fandens Mælkebøtter,
de er jo Guds Sole smaa,
Dagens Mælkevej hernede,
rig som Nattens i det blaa.
Birken! hvilket Underværk!
skønnere end alle Bøge
ser vi den sin Silkesærk
over Midien sval og svaj
halvt undseelig at smøge
Kvinde, Barn, Prinsesse Maj

Fugle, stem da i med Livets
stærke Lovsang over Jord!
Blomster, løft da jeres Farver
i det samme Troens Kor!
Slaa os mennesker, der nu
Dødens Ærind’ gaar i Verden
med Fortvivlelse og Blu!
Og saa lys det paa vor Vej:
Efter Vinterens Forfærden
sejrer altid bliden Maj

Fonde

Nordea-fonden – Kulturhuspuljen

Over hele landet hækles, fællespises, synges og skabes der hver dag til glæde for masser af mennesker. Men der kan sagtens være flere med – både til at udfolde nye ideer og til at tage aktiv del i fællesskabet. Derfor åbner Nordea-fonden nu Kulturhuspuljen. Landets kulturhuse og lignende institutioner kan søge fra 200.000 kr. og op til 1 mio. kr. inkl. moms til aktiviteter, der udvikler deres mødested. 

For at søge Kulturhuspuljen skal projektet fremme gode liv i kultur- og forsamlingshuse. 

Kulturhuse, ungehuse, kulturcentre, medborgerhuse, aktivitetshuse, forsamlingshuse og lignende institutioner, der udfylder en kulturhusfunktion, kan ansøge.

Alle ansøgere får svar i slutningen af september 2023. 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2023

https://www.fonde.dk/fonde/Nordea-fonden—Kulturhuspuljen.aspx 

Norlys Vækstpulje

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019 og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern.

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

Alle er dog velkomne til at søge om støtte fra Norlys Vækstpulje – også selvom projektet er udenfor Norlys’ ejergeografi. For hvis dit projekt har potentiale til at gøre en forskel for dele af befolkningen, eller samfundet som helhed, kan det være noget, som vækstpuljen vil støtte.

De støtter projekter inden for:

 • Innovation og iværksætteri
 • Forskning, formidling og uddannelse
 • Kultur- og Idrætsliv
 • Foreningsliv og fællesskab

Ansøgningsfrist d. 1. juni kl. 12:00

 

https://www.fonde.dk/fonde/Norlys-V%C3%A6kstpulje.aspx

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) – Driftstilskud

Tips- og lottomidlerne til gives til ungdomsformåll.

Hvis du skal søge til driftstilskud, skal der være tale om en tilskudsberettiget organisation, som overholder særlige kriterier. Læs mere på fondens hjemmeside.

Anlægsstøtten gives til anskaffelse eller ombygning af landsorganisationers sekretariater samt helt særlige projekter. Anlægstilskud kan søges af landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud i mindst fem år forud for ansøgningen. 

Initiativstøtte giver tilskud til projekter for og med børn og unge. Det er et krav til projekterne, at de er nyskabende, børne- og ungestyret og baseret på frivilligt arbejde. I udgangspunktet kan der søges op til 50.000 kroner.

Ansøgningsfrist 1. juni 2023 kl. 16:00

https://www.fonde.dk/fonde/Dansk-Ungdoms-F%C3%A6llesr%C3%A5d-(DUF)—Driftstilskud.aspx 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) – Lokalforeningspulje

DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale grupper i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer.

DUFs lokalforeningspulje er til for at styrke dig som frivillig i dit lokale arbejde med børn og unge. Puljen støtter anskaffelser eller aktiviteter, der gør hverdagen i foreningen lettere og giver mulighed for udvikling drevet af jeres frivillige.

Det afgørende for at få en bevilling er, om det giver flere børn og unge mulighed for at være med i din forening, dér hvor i holder til. Det er vigtigt, at det klart fremgår, at det er børn og unge der styr og initierer projektet eller aktiviteten.

Ansøgningsfrister:
1. juni 2023

https://www.fonde.dk/fonde/Dansk-Ungdoms-F%C3%A6llesr%C3%A5d-(DUF)—Lokalforeningspulje.aspx

 Friluftsrådet – Udlodningsmidler til Friluftsliv

Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til uddeling under tre temaer:

Udlodningsmidlerne er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Friluftsrådet uddeler projektmidler under forskellige temaer med et antal årlige frister – afhængigt af hvor mange midler, der hvert år modtages til uddeling.

Ansøgningsfrist d. 15. juni

 

https://www.fonde.dk/fonde/Friluftsr%C3%A5det—Udlodningsmidler-til-Friluftsliv.aspx

 
Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er især optaget af sårbare børn og unge. Den tror på, at vi i fremtiden får brug for endnu flere hænder til at løfte i flok, og den tror på, at der findes ressourcer i hver og en af os. Projekter, der har til formål at skabe trivsel, trygge rammer og en sikker opvækst for udsatte grupper i samfundet, har stor bevågenhed hos fonden.

Derudover støtter fonden bredt inden for deres fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt og humanitært arbejde samt uddannelse.

Ved behandling af ansøgninger, og der lægges vægt på, at ansøgningen afspejler fondens værdisæt, at den er velovervejet og gennemarbejdet med henblik på bæredygtighed. Fonden gennemgår økonomien i initiativet og noterer, om der er et bagvedliggende værdisæt, der matcher Fondens, ligesom fonden også fokuserer på initiativets bæredygtighed.

Ansøgningsfrist: 25. juni 2023

https://www.fonde.dk/fonde/lauritzen-fonden.aspx

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

 • Natur
 • Kunst og kultur
 • Humanitære og sociale formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Fonden støtter især natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst og sociale og humanitære formål.

Fonden støtter ikke:

 • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
 • Ansøgninger vedr. støtte til stipendier, studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
 • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
 • Byggeprojekter

Ansøgningsfrist d. 26. juni

https://www.fonde.dk/fonde/15.-juni-Fonden.aspx

 

Kulturministeriet – Slots- og Kulturstyrelsen – Landsdækkende almennyttige organisationer

Driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav. 

I skal tilhøre én af følgende kategorier:

 • Humanitære organisationer, der arbejder med udviklings- og / eller nødhjælpsprogrammer i udlandet, eller
 • Kirkelige organisationer med tilknytning til folkekirken, den romersk-katolske kirke eller frikirkerne * eller
 • Mellemfolkelige organisationer, der arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk og lande, eller
 • Almennyttige organisationer, som ikke umiddelbart tilhører en af ovennævnte kategorier, men som udfører et i alment omdømme anerkendt uegennyttigt arbejde.

Ansøgningsfrist: 1. juli 2023 kl. 14:00

https://www.fonde.dk/fonde/Kulturministeriet—Slots–og-Kulturstyrelsen—Landsd%C3%A6kkende-almennyttige-organisationer.aspx

Kommende kurser (Center
for frivilligt socialt arbejde)

God
bestyrelsesledelse i foreninger med ansatte medarbejdere

Hvordan håndterer du din rolle og dit ansvar som medlem af
bestyrelsen i en forening med en eller flere ansatte medarbejdere? Og ved du,
hvad det indebærer, når bestyrelsen er arbejdsgiver og har arbejdsgiveransvar?
På dette webinar får du viden og redskaber til at varetage din ledelsesopgave i
bestyrelsen og bliver klogere på, hvad du særligt skal være opmærksom på, når I
har ansvar for ansatte medarbejdere.

Ansøgningsfrist: 5. juni, 2023
Dato: 7. juni, 2023 kl. 15:00 – 16:00
Sted: Online deltagelse på ZOOM

https://frivillighed.dk/kurser/god-bestyrelsesledelse-i-foreninger-med-ansatte-medarbejdere

Frivillige
foreninger og lokale virksomheder: En win-win situation. Online talk om
partnerskaber 

I denne online talk
for ledere og udviklingskonsulenter i foreninger og frivillige organisationer,
har vi inviteret foreningskonsulent Stina Smidt fra Frivilligcenter Odense til
en samtale med CFSA’s konsulent Henriette Hørberg om erfaringer, fordele og
faldgruber ved partnerskaber mellem foreninger og lokale virksomheder. Hør om,
hvordan I kan udvikle samarbejde og partnerskaber og få inspiration fra praksis
samt anbefalinger til, hvordan I kan komme i gang. 

Ansøgningsfrist: 6. juni, 2023
Dato: 8. juni, 2023 kl. 14:00 – 15:00
Sted: Online deltagelse på ZOOM

https://frivillighed.dk/kurser/frivillige-foreninger-og-lokale-virksomheder-en-win-win-situation-online-talk-om

Mellem begejstring og belastning. Forebyg udbrændthed og
omsorgstræthed i dit frivillige sociale arbejde

Hvis du vil forblive både professionel og
omsorgsfuld og undgå mental slagside i form af fx stress, udbrændthed eller
omsorgstræthed, er det vigtigt, at du har blik for de mentale påvirkninger og
reaktioner, du kan opleve, når du som frivillig hjælper udsatte og sårbare
mennesker. På dette dagskursus lærer du, hvordan du kan bruge viden og
værktøjer fra belastningspsykologi til at undgå udbrændthed og passe godt på
dig selv, når du hjælper foreningens brugere og andre udsatte og sårbare
mennesker.

Ansøgningsfrist: 21. maj, 2023
Dato: 10. juni, 2023 kl. 10:00 – 16:00
Sted: Comwell Kolding

https://frivillighed.dk/kurser/mellem-begejstring-og-belastning-forebyg-udbraendthed-og-omsorgstraethed-i-dit-frivillige

Transfer – brugbar læring til frivilliges hverdag i
foreningen. Kursus for undervisere

Hvordan kan du som
underviser sikre frivillige et værdifuldt og effektfuldt udbytte af dit kursus,
som de kan bruge, når de vender tilbage til dagligdagen i foreningen? På dette
kursus får du inspiration til undervisningsmetoder og øvelser, der gør dig i
stand til at arbejde med transfer og hjælpe dine kursusdeltagere med at
aktivere viden, værktøjer og færdigheder, de har lært på kurset, i deres virke
som frivillig.

Ansøgningsfrist: 16. august 2023
Dato: 28. september 2023 kl. 10:00 – 16:00
Sted: MBK A/S (Købemhavn)

https://frivillighed.dk/kurser/transfer-brugbar-laering-til-frivilliges-hverdag-i-foreningen-kursus-for-undervisere

Scroll to Top