Om Frivilligcenter Nyborg

Foreningen Frivilligcenter Nyborg har eksisteret siden 2018, først med bopæl på bastionen og fra 2020 med kontor på Vestervold. Frivilligcenteret arbejder aktivt for at skabe gode rammer for deltagelse og fællesskaber i hele Nyborg Kommune. Vi er sat i verden for at støtte, udvikle og fremme frivilligheden og alle typer af foreningsliv. Hver dag arbejder vi for et Nyborg med sammenhængskraft. Vi hjælper foreninger med stort og småt, bygger bro mellem borgere og foreningsliv, og udvikler projekter, når vi føler vi kan bidrage med nye tiltag. Frivilligcenteret er finansieret af Socialministeriet, Nyborg Kommune, medlemsbidrag samt egen fundraisning. Frivilligcenterets bestyrelse og strategiske ledelse består af repræsentanter for foreningslivet i Nyborg, der også fungerer som arbejdsgivere for centerets to ansatte. 

Læs mere under Hvad Gør vi og Foreningen Frivilligcenter Nyborg.

kop
pige3
dame 3

Hvad gør vi

Frivillighed

Frivilligcenter Nyborg arbejder med frivillighed for alle typer af foreninger og fællesskaber; Frivilligt sociale foreninger, idræts- og interesseforeninger samt kulturelle- eller folkeoplysende foreninger. Vi hjælper borgere i Nyborg Kommune med at finde relevant frivilligt arbejde, og vi hjælper foreninger med at gøre sig synlige og attraktive for de frivillige og med at fastholde, motivere og uddanne dem.

Brobygning

Blandt andet i samarbejde med Nyborg kommune og Den Boligsociale Helhedsplan i Nyborg arbejder vi med brobygning for udsatte borgere, der har været i offentlige forløb og nu på eget initiativ ønsker at deltage i foreningslivet. Vi afholder afklarende samtaler, matcher med en passende forening, og laver aftaler med foreningsledere om introduktion og særlige hensyn.

Foreningsservice

Frivilligcenteret servicerer alle typer af foreninger i hele Nyborg kommune. Vi hjælper foreningerne med det praktiske foreningsarbejde og rådgiver om alt fra rekruttering til bestyrelsesarbejde og økonomi. Vi arbejder også for at lave netværk på tværs af foreningerne og mellem foreninger, kommune, helhedsplan og andre aktører.

Selvhjælp

Frivilligcentrene i Danmark har en lag tradition for at tilbyde selvhjælpsgrupper eller samarbejde med selvhjælpsforeninger. Frivilligcenter Nyborg understøtter for nuværende en angstgruppe der mødes på Vestervold hver tirsdag fra 13- 15. Der er pt. venteliste på gruppen. Som borger er man velkommen til at henvende sig i forhold til opstart af nye grupper, gerne med andre emner.

Egne projekter
Frivilligcenter Nyborg er hvert år, i slutningen af august lokal tovholder for March Mod Ensomhed. Den sidste uge i september afholdes der frivilliguge, i 2022 med fokus på Fælleskabsstafetten. 3-4 gange årligt faciliterer centeret, sammen med Kongens Fadebur og Østfyns Sociale Hånd, fællesspisninger for netværksfattige på Vestervold. Centeret starter også nye fællesskaber op, når det skønnes at der mangler noget på det nyborgensiske landkort. i 2022 startede det sociale netværk for mænd +60 Hemingway Club Nyborg op. I 2023 har vi startet vores første selvhjælpsgruppe op for stressramte og påbegyndt projektet Frivilliighed i Fælleskab, hvor vi i samarbejde med STU Nyborg sender unge mennesker ud i “Frivilligpraktik”.
 
Læs mere i frivilligcenterets strategi 

Foreningen Frivilligcenter Nyborg

Foreningen Frivilligcenter Nyborg har CVR nummer 37622710 og består pt. af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant. Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Du finder årsberetning, regnskab 2021 og budget for 2022 under GF2022

Bestyrelsen

Ansatte

Referater

Vedtægter

Strategi

Retningslinjer

Medlemmer

Scroll to Top