Foreningsportræt: Frørup Forsamlingshus

De har en mission i Frørup – om hvordan de kan skabe liv i landsbyens forsamlingshus i hverdagene, og om hvordan forsamlingshuset bliver det helt naturlige samlingssted for landsbyens indbyggere. For det skal være fedt at bo i Frørup!

I dag er forsamlingshusets hovedindtægtskilde helt traditionelt baseret på udlejning til private arrangementer af alle slags, typisk i weekenderne. Belægningsprocenten er god, for det gamle forsamlingshus har gennem de sidste år gennemgået en større renovering, hvor fortidens farver og toiletter er erstattet med nutid, lyst og venligt. Faciliteterne og rammerne er med andre ord gode – men bestyrelsen hviler ikke på laurbærrene og en solid økonomi. Næ, de planter frø til fremtidens brug af huset, nye renoveringsprojekter og gentænker således lige så stille, hvad forsamlingshuset som institution kan, og hvad landsbyfællesskab går ud på.

Det lokale i centrum

”Vil man noget, må man engagere sig. Og når man er med, har man både retten til at tage initiativ og til at brokke sig.” Sådan lyder det fra næstformand, Michael Larsen, der har været med i 3-4 år, og som relativt ny i bestyrelsen gerne vil fællesskabet og den lokale udvikling, for det skal være sjovt at bo i Frørup. Og Michael er én af de nyere og yngre i byen, én der vil noget, men som også er klar over, at ændringer skal ske lige så langsomt. Men Michel ved også, at man skal starte med at skabe en åbenhed for at gøre tingene på en ny måde, og at ændringer tager tid.

Lene Jensen er ikke en af de nyere i byen. Hun er vist det, der kaldes en gammel kending med 14 år i bestyrelsen og formandskasketten solidt på hovedet. Og måske var det nok lidt tilfældigt, at Lene i sin tid kom ind i bestyrelsen, men det er bestemt ikke tilfældigt, at hun stadig er der, for Lene vil det lokale.

 ”Der skal være et sted, hvor man kan samles lokalt!” Lene brænder for forsamlingshuset, og hun glædes over at være sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer om at bevare og udvikle byens samlingssted – og for foreningsmennesket Lene betyder det også noget, at bestyrelsen har det hyggeligt sammen, og at de løfter i flok med stor opbakning fra de lokale.

Den langsomme revolte

Bestyrelsen står i dag for forsamlingshusets faste aktiviteter. Ud over udlejning afholdes de berømte herre– og dameaftner, dilettant, fællesspisninger og juletræsfest. Bestyrelsesmedlemmerne har nok at gøre med nøgleoverdragelser, tjekke lokalerne, fremvisninger og alt det andet praktiske til selv at udvikle på aktiviteter til fremtidens forsamlingshus. Der har dog sneget sig en nyhed ind, nemlig at huset nu også er åbent for afholdelse af ungdomsfester (ifølge med voksne!) – for som bestyrelsen siger, så skal ”de lokale unge også have et sted at være.”

Fremadrettet er håbet, at lokale fællesskaber i højere grad end i dag ønsker at gøre brug af lokalerne i hverdagene. Som det f.eks. allerede er tilfældet med Tårup-Frørup Seniorklub, der et par gange om året holder arrangement i forsamlingshuset, og at der på den måde kan komme mere liv og aktivitet i huset. Et nyt initiativ, der allerede er booket i huset, er Danmark spiser sammen i uge 45, hvor der vil være mad og fællesspisning i forsamlingshuset arrangeret af 2 lokale. Men mange flere ideer og tiltag ønskes fra de lokale: Så går du rundt med en idé, der kan samle nogle af de lokale på en hverdag, skal du være velkommen til at kontakte forsamlingshuset.

Når det kommer til det praktiske arbejde, bakker de lokale flot op om huset: 89 husstande er medlemmer, der kommer altid en pæn mængde frivillige, når der skal ordnes og sættes i stand, og det er muligt at rekruttere til bestyrelsen, også blandt Frørups yngre beboere. Og det er netop dét sammenhold, bestyrelsen gerne vil udvide og udvikle på.

Frørup Forsamlingshus var i sin tid et andelshus, men har længe været drevet som almindelig medlemsforening med bestyrelse og vedtægter, hvor fokus har været på at understøtte lokalsamfundet. Andelshaverne er nu officielt skrevet ud af vedtægterne, således at ingen kan spekulere i økonomisk gevinst ved evt. opløsning af forsamlingshuset.

Forsamlingshuset vil gerne være en aktiv del af det gode liv i Frørup, så hvis du har en ide til et fællesskab med brug for lokaler, skal du endelig tage kontakt!

 

Du kan læse mere – og finde kontaktoplysninger – på https://www.froerupforsamlingshus.dk/

 

 

Scroll to Top