Foreningsportræt: Gigtforeningen, Gigtgruppe Nyborg

Nu lyder det vel aldrig særligt muntert at være medlem af en forening, der hedder noget med sygdom, og da måske slet ikke en sygdom af den mere alvorlige slags.

 Men sådan behøver det slet ikke at være, for Gigtforeningens lokalgruppe i Nyborg har mere fokus på at være menneske og leve det gode liv, end på at være syg og begrænset.

Og det fokus afspejler sig tydeligt i foreningens program. Den første mandag i hver måned mødes medlemmerne om formiddagen til et foredrag på Vestervold. Det er naturligvis inkl. kaffe og brød og mulighed for en snak –

men omdrejningspunktet er dagens foredragsholder. Og emnerne varierer – for bestyrelsen består af mennesker, der er gode til at finde på nye emner og foredragsholdere. Alt til lav pris, men som de siger, når man bor i kommunen, følger lidt med i hvad der foregår, undrer sig og hører om andre, der har været til nogle arrangementer, ja så er det faktisk slet ikke så svært at finde på noget nyt og spændende. Og emnerne spænder da også bredt mellem kystsikring på havnen, virksomhedsbesøg, emner om kropsligt velvære, sommerudflugt til Tidens Samling, Å-farten og Seniorhuset i Odense og alt andet mellem himmel og jord.

Men handler det så aldrig om sygdom?

Jo, det gør det! For hovedparten af medlemmerne er selv ramt af gigt, og mange der får en alvorlig sygdom oplever, at det kan være rart at være en del af et fællesskab omkring denne sygdom og de livsbetingelser der følger med på godt og ondt. Derfor er der da også tid til at danne relationer til møderne, og der bliver netop dannet meningsgivende relationer mellem medlemmerne.

Et par gange om året er der oplæg med et gigtrettet fokus. Men foreningen oplever ikke, at det nødvendigvis trækker ekstra folk til huse. Faktisk kommer der flest faste medlemmer til arrangementerne, og så et par enkelte tiltrukket af dagens oplæg.

 

 

 

I Nyborg kommune er 700 borgere medlemmer af Gigtforeningen – og lokalafdelingen vil meget gerne have flere medlemmer og deltagere til deres arrangementer. Derfor håber de da også, at flere fremover vil få øjnene op for de mange gode tilbud.

De aktive damer

Bag lokalforeningen findes en bestyrelse, som naturligvis bestrider formands- og kassererposterne, søger paragraf 18-midler hos Nyborg kommune, finder på og får arrangementerne op at stå og som også finder en glæde i det frivillige arbejde. Og nu består hele bestyrelsen af damer – men hermed en opfordring til herrerne: Kom bare! Der er også plads og indhold til jer.

Lokalforeningens formand gennem 17 år er Bodil Sindal. Det hele startede med et nyt liv som efterlønsmodtager og en invitation til et foredrag med henblik på at starte en lokalforening i Nyborg. Få måneder efter var Bodil formand, og på mange måder er formandsposten en forlængelse af en lang erhvervskarriere, hvor den faglige identitet så ikke helt slippes. Og selv om det går godt i lokalforeningen, overvejer Bodil, om det er tid til nye kræfter på formandsposten? Det skal dog ikke forstås sådan, at Bodil vil pensioneres fra det frivillige arbejde, hverken i Gigtforeningen eller andre steder.

Bente Nielsen er kasserer i lokalforeningen og folkepensionist med en lang frivilligkarriere bag sig. Siden hun var 16 år har hun givet af sig selv til foreninger og kan faktisk slet ikke forestille sig et liv uden at være frivillig. Og årsagen er ganske simpel: ”Alt det jeg får igen!” Udover at være kasserer, er Bente også instruktør i FIT, et tværgående projekt for patientforeningerne i Nyborg, og som Gigtforeningens lokalgruppe er en del af. Og så er Bente faktisk et af de medlemmer, der ikke har gigt. Godt nok har hun en sygdom med mange ligheder med gigt, men fokus for medlemsskabet og det frivillige arbejde er på at holde sig i gang, at skabe overskud til sig selv og leve det gode liv på trods.

Et par af de andre meget aktive damer er Inge Mortensen og Lene Juel. Inge har i sin frivillig-karriere bl.a. samlet en del bestyrelseserfaring gennem årene. For Inge handler det om at leve et aktivt liv på trods af smerter, og en del af det aktive kommer Gigtforeningen til gode, da Inge brænder for at finde på og planlægge de kommende arrangementer og kontakte folk. Også Lene har meget bestyrelseserfaring, og troede egentlig, det var slut med det. Men efter hun kom med i lokalforeningen som aktivt medlem, kunne hun da også lige… Så siden februar er Lene igen involveret i bestyrelsesarbejde i et ellers ret aktivt liv.

Af: Helle Black Nielsen

Fakta om Gigtforeningen i Nyborg

Foreningen er en lokalafdelingen af Gigtforeningen i Danmark. Er man medlem af Gigtforeningen Danmark, kan man melde sig ind i lokalafdelingen og dermed komme gratis med til arrangementerne på Vestervold den første mandag i hver måned kl. 10.00-13.00. Er man ikke medlem er man også velkommen! Så koster deltagelse 50 kroner. Der serveres kaffe og te. Og så er det faktisk ikke et krav, at man har gigt.

Du kan læse mere om foreningen på Gigtforeningen – for dig med gigt her: https://www.gigtforeningen.dk/det-sker/region-syddanmark/odense-og-nordoestfyn/lokalgrupper/


Scroll to Top