Nyhedsbrev april

Nyhedsbrev 

April 2023

April

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder, 
i den det ny får fæste
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil!

Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bli’r somren til

Bjørnstjerne Bjørnson, 1870

Foreningsportræt: Coding Pirates

Der findes en forening, hvor
børn og voksne hygger, udvikler og lærer omkring kodning. En forening der har
rod i elektronik og håndværk, og hvis aktiviteter består af teknologi, fantasi
og kreative aktiviteter: Coding Pirates – en landsorganisation med lokalafdelinger,
bl.a. i Nyborg, hvor 15 børn og 10 frivillige voksne hver uge mødes og har
nogle gode timer sammen. To af de frivillige er Christel og Henrik.


Læs hele artiklen på frivilligcenterets hjemmeside:
https://frivilligcenter-nyborg.dk/foreningsportraet-coding-pirates/

Medlemsrabat på software (Eller få det gratis)

Frivilligcenter Nyborg samarbejder med TechSoup Danmark om at give jeres forening adgang til store rabatter på produkter fra førende tech-virksomheder som Microsoft, Adobe, DocuSig og Google. Det er gratis for jeres forening at være medlem af TechSoup.

Hvad er TechSoup?
TechSoup Global Network er en global nonprofitorganisation, der arbejder for at give foreninger som din bedre muligheder for at arbejde digitalt. I Danmark drives TechSoup af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), som er landsorganisation for Frivilligcenter Nyborg.

Koster det noget at være medlem af TechSoup Danmark?
Det er gratis at være medlem af TechSoup Danmark. Når din forening bliver godkendt som medlem, kan I se, hvilke af TechSoups virksomhedspartnere, der tilbyder donerede produkter eller rabatter til netop jeres forening.

Hvad koster de forskellige produkter?
Prisen på de produkter, din forening kan få adgang til som medlemmer af TechSoup, varierer. Nogle er helt gratis, nogle koster et mindre administrationsgebyr til TechSoup Danmark, mens andre er abonnementsløsninger med rabat hos TechSoups virksomhedspartnere. Det fremgår altid af TechSoups produktkatalog og de enkelte produktbeskrivelser, hvad prisen er.
se mere på: https://techsoup.dk/content/rabat-p%C3%A5-it-medlemmer-af-frivilligcenter-nyborg

Vi begynder planlægningen af March mod Ensomhed Nyborg til Odense

Vil din forening være med?

Frivilligcenter Nyborg har de sidste mange år været vært for Patrick, når han ankommer fra Svendborg og dagen efter skal videre til Odense. Vi sørger for de trætte vandrere, når de ankommer fra Svendborg og laver kaffe og morgenmad for nyborgenserne, når de tager afsted mod Odense. Vi gør også reklame for vandringen hos foreninger, institutioner og erhvervslivet i Nyborg.

I år vil vi gerne have hjælp fra nogle af de gode foreninger og fællesskaber i Nyborg. Det kan være til velkomst/modtagelse. Det kan være til poster med forplejning på ruten. Måske (forhåbentlig!) er der nogen der har nogle bedre idéer end os. 


Vi mødes til inspirationsmøde på Vestervold den 25. maj fra 15.00-17.00. Skriv til os på [email protected], hvis I vil være med.

Fred og ro til foreningsarbejdet?

På Vestervold (Kgs. Bastionsvej 2 i Nyborg), kan “forkontoret” i stuen fremover bruges som arbejdsstation efter kl 15.00 og i weekenderne, når foreningsarbejdet skal passes og der f.eks er håndværkere i køkkenet, fugle der pifter for højt i haven eller irriterende ægtefæller/børn der vil have opmærksomhed. Det er ikke nødvendigt at booke lokalet, og har du ikke nøgle, kan du skrive til frivilligcenteret efter kode til nøgleboksen. Der er mulighed for at lave kaffe/te.

Opdatering af online-versionen af den sociale vejviser er på vej

I juni måned opdaterer vi vores online-udgave af Den Sociale Vejviser. I den forbindelse skriver vi i maj måned ud til alle foreninger og institutioner, der har aktiviteter med i vejviseren, så alle har mulighed for at komme med rettelser eller tilføjelser (inden 1. juni hvor vi starter opdateringen).

 

 • Har du en aktivitet med i vejviseren og har du ikke hørt fra os mandag den 8. maj, send os en mail på [email protected]
 • Har du ikke aktiviteter med i vejviseren men ønsker at få det, send os en mail inden 1. juni på [email protected]

Udvalgte fonde og puljer

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

 • Natur
 • Kunst og kultur
 • Humanitære og sociale formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Fonden støtter især natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst og sociale og humanitære formål.

Fonden støtter ikke:

 • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
 • Ansøgninger vedr. støtte til stipendier, studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
 • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
 • Byggeprojekter

 

Ansøgningsfrist d. 26. juni

Norlys Vækstpulje

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019 og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern.

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.

 

Alle er dog velkomne til at søge om støtte fra Norlys Vækstpulje – også selvom projektet er udenfor Norlys’ ejergeografi. For hvis dit projekt har potentiale til at gøre en forskel for dele af befolkningen, eller samfundet som helhed, kan det være noget, som vækstpuljen vil støtte.

De støtter projekter inden for:

 • Innovation og iværksætteri
 • Forskning, formidling og uddannelse
 • Kultur- og Idrætsliv
 • Foreningsliv og fællesskab

Ansøgningsfrist d. 1. juni kl. 12:00

 

Friluftsrådet – Udlodningsmidler til Friluftsliv

Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til uddeling under tre temaer:

Udlodningsmidlerne er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Friluftsrådet uddeler projektmidler under forskellige temaer med et antal årlige frister – afhængigt af hvor mange midler, der hvert år modtages til uddeling.

Ansøgningsfrist d. 15. juni

 

Arne V. Schleschs Fond

Arne V. Schleschs Fond uddeler støtte til kulturelle formål,
herunder til uddannelse inden for det kulturelle område, samt til almennyttige
og almenvelgørende formål.

Der gives ikke studiestøtte til andre uddannelser end kulturelle.

Donationer uddeles normalt to gange årligt i april/maj måned
og i november/december måned. Der bruges ikke ansøgningsskema. For at komme i
betragtning skal ansøgninger være fremme senest den 1. april henholdsvis
den 1. november. Der ydes ikke støtte til formål, der er afsluttet inden
ansøgningsfristen.

Ansøgninger kan kun sendes
til fondens mail. 

Ansøgningsfrist
– 1. november 2023 og 1. april 2024

Bestles Fond

Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat blev stiftet i 1932.
Etatsraad Georg Christian Bestle var vinhandler og levede fra 1855 til 1933.
Efter hans hustru Selma Bestles død i 1947 påbegyndtes uddelinger af
Mindelegatet.

Fonden støtter kulturelle formål og almennyttige sociale
formål. Andre formål kan også komme på tale. Desuden er et mindre
beløb hvert år afsat til unge handelsmænds uddannelse, hovedsageligt inden for
vinbranchen. 

Legaterne er af meget varierende størrelse, op til 100.000 kr.
eller mere, men størstedelen er fra 10-50.000 kr. Bemærk venligst, at
meritgivende studiesemestre i udlandet ikke støttes.

 

Ansøgningsfrist
– 15. maj 2023, 15. september 2023 og 15. januar 2024

Betaniaforeningen i Danmark

Betaniaforeningens formål er at drive sociale institutioner samt at yde støtte til alle former for socialt arbejde, herunder at yde støtte til menighedsdiakoni og videreuddannelse inden for disse områder. 

Det afhænger af bestyrelsens nærmere bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang de nævnte formål skal tilgodeses. Som almindelig retningslinje for bestyrelsens skøn skal gælde, at Betaniaforeningen er grundlagt af Metodistkirken i Danmark, hvorfor formålet stedse skal forvaltes i overensstemmelse med kirkens forskrifter.

Uddelinger:

 • Alle uddelinger sker under hensyn til fondens formål og kirkelige relation
 • Ved socialt arbejde forstås arbejder som mere eller mindre direkte forbedrer livskvalitet og levevilkår for udsatte individer og grupper
 • Der kan uddeles både til enkelt personer, grupper, og organisationer
 • Bestyrelsen vurderer suverænt, hvilke ansøgninger der tilgodeses
 • Uddelinger sker fortrinsvist på baggrund af indsendte ansøgninger

 

Ansøgningsfrist – 1. september 2023 og 1. februar 2024

 

Kommende kurser

Introduktion til bestyrelsesledelse.
Webinar for bestyrelsens nye forpersonBrug halvanden time og få fast grund under fødderne med en introduktion til dine ledelsesopgaver, rolle og typer af ansvar som forperson eller næstforperson for bestyrelsen i en forening eller frivillig organisation. Webinaret præsenterer basal viden, tips og værktøjer om bestyrelsesledelse. Hør, hvordan du sikrer et godt samarbejde i bestyrelsen og følger foreningens demokratiske spilleregler. Vi berører også emner som økonomistyring, driftsansvar, og hvordan I sætter den strategisk kurs.
Kurset finder sted 2. maj 2023 kl. 16.00-17.30 på zoom
https://frivillighed.dk/kurser/introduktion-til-bestyrelsesledelse-webinar-for-bestyrelsens-nye-forperson
 
Sæt retning og skab udvikling med en strategi
Strategien er det vigtigste redskab til at fastlægge de langsigtede mål og indsatser, I som forening ønsker at fokusere på. Men vejen kan opleves lang og kringlet, så hvordan når I bedst i mål med strategien? På dette kursus får du viden og inspiration til udviklings- og strategiarbejdet. Kurset præsenterer værktøjer til at opstille realistiske mål og udarbejde stategier og handleplaner, som bringer jer fremad på en både ambitiøs, realistisk og velovervejet måde.
 
Kurset finder sted 10. maj 2023 fra 10.00-16.00 på Center for frivilligt socialt arbejde i Odense
https://frivillighed.dk/kurser/saet-retning-og-skab-udvikling-med-en-strategi
 
Ny leder for ildsjæle?
Grundkursus i ledelse af frivilligeHiv to dage ud af kalenderen og fyr op under din egen udvikling som leder for frivillige. På dette intensive kursus, får du en grundig introduktion til ledelse af frivillige. Du arbejder med din egen ledelsespraksis og får viden og brugbare værktøjer til at skabe udvikling og trivsel blandt frivillige i din forening. Brug kurset som startskud for den udviklingsproces, der skal gøre dig til en god leder for engagerede og aktive mennesker.
Kurset finder sted fra den 11. maj kl. 10.00 til 12. maj kl. 16.00 på Vejle Center Hotel
https://frivillighed.dk/kurser/ny-leder-for-ildsjaele-grundkursus-i-ledelse-af-frivillige
 
Bestyrelsesarbejdet i foreninger med ansatte.
Grundkursus for dig, der er ny i bestyrelsenFå den grundlæggende viden om din rolle og dit ansvar som nyt bestyrelsesmedlem i en forening eller frivillig organisation med en eller flere ansatte. På dette kursus får du en introduktion til bestyrelsesarbejdet, opgaverne med foreningens økonomi, lovgivningen på området og de juridiske forpligtelser, så du ved, hvordan du bidrager bedst muligt til foreningens drift, ledelse og udvikling.
Kurset finder sted den 13. maj 2023 kl. 10.00-16.00 på Center for frivilligt socialt arbejde i Odense.
https://frivillighed.dk/kurser/bestyrelsesarbejdet-i-foreninger-med-ansatte-grundkursus-for-dig-der-er-ny-i-bestyrelsen

Få helt styr på foreningens økonomi.
Grundkursus for kasserereBliv klogere på dine opgaver, når du som ny kasserer eller i en kasserer-funktion har fået ansvar for økonomien i en mindre forening eller organisation. Få en solid introduktion til de basale og formelle spilleregler i økonomistyring. Lær elementær bogføring og sammenhængen til budget og regnskab og få også indblik i, hvordan du udarbejder budgetter og årsregnskab og ikke mindst, hvordan du sikrer et godt samspil med foreningens bestyrelse og revision.
Kurset finder sted den 16. maj 2023 fra kl. 10.00-16.00 på Center for frivilligt socialt arbejde i Odense
https://frivillighed.dk/kurser/faa-helt-styr-paa-foreningens-oekonomi-grundkursus-for-kasserere

God bestyrelsesledelse i foreninger med ansatte medarbejdere
Hvordan håndterer du din rolle og dit ansvar som medlem af bestyrelsen i en forening med en eller flere ansatte medarbejdere? Og ved du, hvad det indebærer, når bestyrelsen er arbejdsgiver og har arbejdsgiveransvar? På dette webinar får du viden og redskaber til at varetage din ledelsesopgave i bestyrelsen og bliver klogere på, hvad du særligt skal være opmærksom på, når I har ansvar for ansatte medarbejdere.
Kurset finder sted den 17. maj 2023 kl. 17.00-18.00 på zoom
https://frivillighed.dk/kurser/god-bestyrelsesledelse-i-foreninger-med-ansatte-medarbejdere

Find vej i §18-junglen på tværs af kommuner – og få flere tilskud til jeres frivillige sociale indsatser
Servicelovens §18 giver foreninger og frivillige sociale organisationer mulighed for at søge tilskud i kommunerne til frivillige sociale indsatser. Få en grundig indføring i servicelovens §18 og hjælp til at kortlægge §18-landskabet og bliv klædt på til at optimere og effektivisere dit og din forenings arbejde med at søge §18-tilskud på tværs af kommunegrænserne. Kurset giver dig også indblik i og råd om, hvordan I matcher jeres frivillige sociale indsats med kommunernes strategiske målsætninger og får den gode dialog med fx kommunale politikere og embedsmænd.
Kurset finder sted den 25. maj 2023 fra kl. 10.00-16.00 på Center for frivilligt socialt arbejde i Odense
https://frivillighed.dk/kurser/find-vej-i-ss18-junglen-paa-tvaers-af-kommuner-og-faa-flere-tilskud-til-jeres-frivillige

Frivillige foreninger og lokale virksomheder: En win-win situation. Online talk om partnerskaber
 I denne online talk for ledere og udviklingskonsulenter i foreninger og frivillige organisationer, har vi inviteret foreningskonsulent Stina Smidt fra Frivilligcenter Odense til en samtale med CFSA’s konsulent Henriette Hørberg om erfaringer, fordele og faldgruber ved partnerskaber mellem foreninger og lokale virksomheder. Hør om, hvordan I kan udvikle samarbejde og partnerskaber og få inspiration fra praksis samt anbefalinger til, hvordan I kan komme i gang. 
Kurset finder sted den 8. juni 2023 kl. 14.00-15.00 på zoom
https://frivillighed.dk/kurser/frivillige-foreninger-og-lokale-virksomheder-en-win-win-situation-online-talk-om

Transfer – brugbar læring til frivilliges hverdag i foreningen.
Kursus for undervisereHvordan kan du som underviser sikre frivillige et værdifuldt og effektfuldt udbytte af dit kursus, som de kan bruge, når de vender tilbage til dagligdagen i foreningen? På dette kursus får du inspiration til undervisningsmetoder og øvelser, der gør dig i stand til at arbejde med transfer og hjælpe dine kursusdeltagere med at aktivere viden, værktøjer og færdigheder, de har lært på kurset, i deres virke som frivillig.
Dato: 28.september 2023 kl. 10:00 – 16:00 hos MBK A/S i København
Link: https://tilmeld.events/d23-15/signup

Scroll to Top