PAFO

Foreningsportræt: PAFO.

I Nyborg Kommune har tolv patientforeninger lavet sammenslutningen PAFO med det mål at skabe aktiviteter på tværs og sammen stå stærkere. Det er et fællesskab med store succeser og lidt udfordringer i kulissen – men også et fællesskab drevet af engagerede mænd, der vægter det gode liv på trods af sygdom hos dem selv eller nære pårørende.

 

Aktivitet og synlighed

Arne Jensen, Kjeld Ahrendsen og Per Stapelfeldt kommer fra henholdsvis Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. De fortæller, at ofte ser man, at har man først fået én kronisk sygdom, så er der tendens til at få flere. De fortæller ligeledes, at mange af de indsatser det kræver at have en kronisk sygdom, er de samme på tværs, f.eks. fokus på motion og sund mad. Derfor giver det så god mening at samarbejde omkring aktiviteter og synlighed.

Den store succes i PAFO er Frivilligt Instruktør Team, også kaldet FIT. Hver tirsdag og torsdag er der i et par timer åbent i kommunens genoptræningscenter, hvor de tolv foreningers medlemmer har mulighed for at komme og træne med
efterfølgende kaffe. Tilbuddet er ganske gratis, og her kommer man for at træne, men lige så meget for at være en del af det sociale samvær over kaffen bagefter. Således er der ikke kun fokus på bevægelse, men også på den mentale
sundhed og værn mod ensomhed i FIT.

Mange ideer, manglende hænder

PAFO har et godt samarbejde med kommunen, der er begyndt at henvise borgere til FIT efter rehabiliteringsforløb, og det er også kommunen der samarbejdes med omkring Sundhedsdagen, der skal holdes til efteråret. Ude i fremtiden, når sundhedshuset i Nyborg står færdigt, vil PAFO være at finde der. De er tildelt eget rum og ser frem til at blive synlige, hvor borgerne kommer.

I det hele taget er Arne, Kjeld og Per nogle driftige herrer der i samarbejde med lige så driftige kvinder, skaber de mange ideer og visioner for fremtidens arbejde med PAFO. Lige nu er der 8 frivillige m/k, der driver værket, men der mangler hænder. Og måske en anden organisering af sammenslutningen. Der er i hvert fald brug for dedikerede folk i PAFO der repræsenterer patientforeningerne, så arbejdet kan drives videre og udvikles til gavn for medlemmerne. Indtil der kommer flere med i PAFOs styregruppe, sker der ikke mange nye tiltag, selv om drømmene og ønskerne er mange.

At være frivillig i en patientforening

En patientforening er ikke bare en patientforening. Der er forskel på deres status, og der er stor forskel på, hvor mange medlemmer der er, hvor mange af medlemmerne der selv lever med sygdommen, og hvor mange der
er pårørende. Hjerteforeningen er en forening, hvor cirka halvdelen er pårørende. Det gælder f.eks. Kjeld. Men udover som pårørende at kæmpe for hjertesagen, så er Kjeld et bestyrelses-menneske med meget erfaring og mange
ideer Han er ét af de mennesker der har svært ved at sige nej til noget, hvor han kan se et formål med at kæmpe og arbejde. Og sådan har det altid været. Men det kræver et godt klima i bestyrelsen, hvis man skal lægge mange frivillige
timer i en forening, og det er der heldigvis i Hjerteforeningen, som Kjeld var med til at genstarte for en god snes år siden.

Per er også fra hjerteforeningen og med i PAFOs styregruppe. Som hjertepatient opsøgte Per Hjerteforeningen for at lære mere om hvordan man lever med sygdommen, men det viste sig, at der var brug for bestyrelseskræfter
til at få foreningen op at stå igen, og derfra har det ene taget det andet. Per drives af at have med mennesker at gøre, og tilkendegivelsen fra medlemmerne er da også en del af det, der får Per til at fortsætte. Men inderst inde er det
frivillige arbejde for Pers egen skyld, fordi det giver glæde og mening i tilværelsen.

Arne er også med i styregruppen bag PAFO, og så er han formand i Diabetesforeningen. Arne er et nysgerrigt menneske, hvor det frivillige arbejde og mødet med andre mennesker også giver en kontinuerlig indsigt i Arnes egen situation. Når nu man får en kronisk sygdom, hvordan kan vi så løfte i flok, være i fællesskab omkring det og lære hver især? Som Arne siger det, så er det for ham ikke nok at deltage i en foreningsaktivitet. Han har brug for at gå med i maskinrummet for at få fuldt udbytte og se og udnytte sammenholdets fulde potentiale.

Fakta om PAFO:

En sammenslutning af de tolv patientforeninger i Nyborg
Kommune. Det er gratis at deltage i PAFOs ugentlige FIT-træning, når der er
betalt kontingent i én af de 12 foreninger.

Du kan læse mere om sammenslutningen på Facebook på https://www.facebook.com/PafoHuset/

Scroll to Top