Nyhedsbrev marts

Nyhedsbrev 

Marts 2023

Frivilligcenteret holder påskeferie fra 31. marts til 11. april!

Marts

Mægtigt Vaarens Pulse banke,
Dog er det saa kold en Tid
See, imellem Form og Tanke
Viser sig den store Strid;
Aaret giver i det Mindre,
Hvad du secler Verden gav,
Hvad du seer, hvor Stjerner tindre,
Og i Oldtids sjunkne Grav,
Livets Frihed, Jordens Baand,
Kamp imellem Form og Aand

H. C. Andersen
Marts – Mægtig Vaarens Pulse Banke (uddrag 1832)

Foreningsportræt: Patientforeningernes Hus

I Nyborg Kommune har tolv patientforeninger lavet sammenslutningen PAFO med det mål at skabe aktiviteter på tværs og sammen stå stærkere. Det er et fællesskab med store succeser og lidt udfordringer i kulissen – men også et fællesskab drevet af engagerede mænd, der vægter det gode liv på trods af sygdom hos dem selv eller nære pårørende.

Læs hele artiklen på frivilligcenterets hjemmeside:
https://frivilligcenter-nyborg.dk/patientforeningernes-hus/

Generalforsamling Frivilligcenter Nyborg 2023

Frivilligcenterets bestyrelse siger tak til de mange fremmødte til årets generalforsamling, som i år slog deltagerrekord. Tak til Cathrin F.Johansen som valgte ikke at stille op i år efter seks års forebilledligt arbejde. Stort velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer René Kaaber fra Marinaens Venner og Mette Bro Jansen fra Tårup Landsbyråd. Også tak til oplægsholder Louise Lysholm for et fængslende(!) foredrag om sit virke som præst i Nyborg Statsfængsel og til Hans Henrichsen for at påtage sig dirigentrollen.

Referat, årsberetning, budget 23 og regnskab for 2022 kan ses på hjemmesiden:
https://frivilligcenter-nyborg.dk/generalforsamling-2023/

Få pladser tilbage i selvhælpsgruppen for stressramte

Ønsker du at deltage, så skriv til [email protected]

Sidste chance. Søg 2.500 kr hos frivilligcenteret til fællesspisninger i “Danmark Spiser Sammen” ugerne

Frivilligcenter Nyborg vil gerne støtte Folkebevægelsen Mod Ensomheds kampagne: Danmarks Spiser sammen. Derfor kan du som medlemsforening søge 2.500 kr som tilskud til fællesspisninger i ugerne 17 og 45.
De eneste krav vi stiller er, at jeres forening skal være medlem af Frivilligcenter Nyborg og at I gør en indsats for at invitere ensomme eller udsatte med – også uden for jeres egen medlemskreds. Frivilligcenteret har mulighed for at støtte op til seks fællesspisninger.
Ansøgningsfrist for uge 17 er 3. april.
Frivilligcenteret hjælper selvfølgelig også med markedsføring og organisering af arrangementet.

DGI kursus om unge frivillige

25. apr 2023 kl. 17:00 til 20:00 på Ørbæk Midtpunkt

Hvad skal en foreningen gøre for at tiltrække unge? Kom med på workshop og bliv klogere på, hvad der skal til.

På workshoppen klædes du, trænere og ledere fra andre foreninger i jeres lokalområde på til at skabe opgaver og rammer, der gør det attraktivt, nemt og trygt for unge at engagere sig frivilligt i.

DGI deler viden fra nyeste undersøgelser om unge og frivillighed og deler ud af praksisanbefalinger ift. at tiltrække og motivere unge frivillige, ligesom der vil være unge frivillige, som selv sætter ord på, hvad der er vigtigt for deres engagement. Frivillighed forstås her bredt og kan dække over fx:

 • Unge foreningsledere
 • Nye trænere/hjælpetrænere
 • Et socialt ungeudvalg på tværs af hold
 • Igangsættere af nye aktivitetstilbud for unge
 • Eventplanlægger eller
 • En gruppe af unge til at stå i spidsen for foreningens sociale medier

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.dgi.dk/arrangementer/202316853507

Ugeavisen for foreninger – Kursus med Kasper Riggelsen

Hvordan får man en artikel i ugeavisen? Hvordan skriver man bedst en pressemeddelelse? Og hvordan passer man bedst sin tekst ind i ugeavisens redaktionelle profil?
Disse og mange flere spørgsmål kan du få svar på, når frivilligcenteret i samarbejde med Kasper Riggelsen fra Lokalavisen Nyborg/Fyens Stiftstidende holder kursus i ”Ugeavisen for foreninger”.
Som en del af kurset vil du få en introduktion til Eventinfo, hvor den enkelte forening kan taste arrangementer ind, skrive foromtaler, vedhæfte billeder og meget andet. Der vil være mulighed for at prøve tast selv-systemet i praksis så medbring gerne en bærbar computer.
 
Om Kasper Riggelsen:
Kasper Riggelsen, 49 år, er uddannet journalist. Siden 2012 har han været ansat som lokalredaktør på Fyens Stiftstidendes redaktion i Nyborg og som redaktør på Lokalavisen Nyborg. Ved siden af arbejdet har han gennem ni år været frivillig træner for NGIF Fodbold. I dag dyrker han padeltennis i sin fritid for at holde sig i form.

Kurset foregår på Kgs. Bastionsvej 2 d. 10 maj kl 16.00-18.00. Kurset er gratis men kræver tilmeldning til [email protected] eller pr sms til 42631185.

Demensvenner kursus

24. april kl 15.00-16.00 på Vestervold

Har du demens inde på livet? Enten privat eller i din forening eller fællesskab?
Kom til en times “Demensven” kursus på Vestervold. Underviserne er Stig og Pernille fra Aktiv Centrene i Nyborg. Frivilligcenter Nyborg giver kaffe med sødt til.
Kurset er gratis men kræver tilmelding på [email protected] eller sms på 42631185. 

Danmark spiser sammen

Laver i fællesspisning i uge 17? husk at registrer jer på Folkebevægelsen Mod Ensomhed’s side –  og fortæl den gode historie om Danmark Spiser Sammen i Nyborg på de sociale medier.

Skal din forening være med i RoyalRun Stafetten?

En nem måde at gøre din forening mere synlig

Vær med til at fejre Royal Run og bliv en del af det store fællesskab, der sammen glæder sig til Royal Run 29. maj.

Frem mod Royal Run 29. maj håber vi, at så mange som muligt vil være med til at binde vores lokale fællesskaber sammen i en ”Royal Run Stafet”. Stafetten bliver Nyborg Kommunes  fælles lokale optakt til Royal Run.

I kan fx pynte op til royal fest, gå en fælles tur, arrangere en skattejagt, invitere til et åbent motionsløb, sætte fokus på hverdagsmotion, spise en royal midag sammen eller noget helt andet, og på den måde blive en del af Royal Run Stafetten.

‘Mulighederne er mange, og vi håber, I vil slippe fantasien løs.
Skriv en kort mail til Royal Run teamet i Nyborg Kommune og fortæl hvad I laver og hvornår og hvor det foregår. Der sørges for, at jeres arrangement får stafetten og at alle arrangementer er med i Royal Run kalenderen.teamet hjælper også gerne med omtale af jeres arrangement.
Send mailen til [email protected].

Er I i tvil om hvordan i griber det an? Har i brug for at få printet brocurer eller plakater? Så kontakt frivilligcenteret på info@frivilligcenter- nyborg.dk. Vi hjælper gerne!

De første 50 fællesskaber der tilmelder sig stafetten vil modtage en eventpakke med forskelligt merchandisemateriale.
På www.nyborg.dk/royalrun kan du læse mere om stafetten og Royal Run ’23.

Lions Nyborg har brug for flere medlemmer.

Lions Nyborg søger mænd og kvinder der har et ønske om at udføre et humanitært hjælpearbejde. 

Lions Nyborg kan kontaktes via hjemmesiden nyborg.lions.dk eller medlemsudvalget på mail: [email protected].

Fælles gåture – kom og vær med!

Som en del af optakten til Royal Run 2023 inviterer Den Boligsociale Helhedsplan, NGIF Gymnastik & Atletik, Hjerteforeningen, Ældresagen og Fodslaw til fælles gåture fra Aktivitetshuset, Sprotoften 1. Vi forsøger med arrangementerne at forene fysisk og mental sundhed ved at samle fællesskaberne omkring det at bevæge sig. Det er vigtigt, at alle kan være med og derfor inddeler vi os efter tempo. Vi går cirka en times tid efterfulgt af kaffe, the og vand i Aktivitetshuset.

Hvad: Fælles gåture efterfulgt af kaffe, the og vand i Aktivitetshuset.
Hvor: Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg
Hvornår: Fredag d. 21. april fra 10-12
Fredag d. 12. maj fra 10-12
Fonde og puljer. Marts / April

 

 
15. Juni Fonden
15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

 • Natur
 • Kunst og kultur
 • Humanitære og sociale formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Fonden støtter især natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst og sociale og humanitære formål.
Fonden støtter ikke:

 • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
 • Ansøgninger vedr. støtte til stipendier, studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
 • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
 • Byggeprojekter

 
Ansøgningsfrist d. 26. juni
 
Norlys Vækstpulje
Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019 og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern.
Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 709.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske.
 
Alle er dog velkomne til at søge om støtte fra Norlys Vækstpulje – også selvom projektet er udenfor Norlys’ ejergeografi. For hvis dit projekt har potentiale til at gøre en forskel for dele af befolkningen, eller samfundet som helhed, kan det være noget, som vækstpuljen vil støtte.
De støtter projekter inden for:

 • Innovation og iværksætteri
 • Forskning, formidling og uddannelse
 • Kultur- og Idrætsliv
 • Foreningsliv og fællesskab

 
Ansøgningsfrist d. 1. juni kl. 12:00
 
Friluftsrådet – Udlodningsmidler til Friluftsliv
Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.
Der er i alt afsat 50 mio. kr. til uddeling under tre temaer:

 

Udlodningsmidlerne er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.
Friluftsrådet uddeler projektmidler under forskellige temaer med et antal årlige frister – afhængigt af hvor mange midler, der hvert år modtages til uddeling.
 
Ansøgningsfrist d. 15. juni

Den Sociale Vejviser er kommet fra trykkeriet

 

Hent dit eksemplar på frivilligcenteret!

Kurser

 

Den svære samtale med frivillige. Webinar om fyringssamtalen 

Indimellem går samarbejdet med en frivillig så meget i hårdknude, at det er nødvendigt at fyre vedkommende. Den situation kan både være uvant for den frivillige og for dig, der skal gennemføre samtalen. På dette webinar hører du om de udfordringer, der er forbundet med at fyre en frivillig og du får tips og råd til, hvordan du bedst kan gribe fyringssamtalen an, så både den frivillige, du og jeres forening komme ordentlig igennem den svære proces.  

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Dato: 12. april 2023 09:00 – 10:00

Sted: Online via Zoom

Link: https://tilmeld.events/d23-06/signup

 

Styrk trivslen blandt jeres brugere og frivillige

Hvordan kan du skabe trivsel og gode rammer, der støtter op om foreningens frivillige og brugere? På dette todages kursus præsenteres du for viden og værktøjer fra forskningen i trivsels- og ressourcepsykologi, som du kan bruge i dit frivillige arbejde med at fremme såvel jeres brugeres som frivilliges ve og vel.

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Dato: 22. april 2023 kl. 10:00 – 23. april 2023 kl. 16:00

Sted: Hotel Park, Middelfart

Link: https://tilmeld.events/d23-11/signup
 

Få nye frivillige, som bliver i foreningen. Grundkursus i rekruttering

Hvad stiller I op, når I mangler frivillige til foreningens opgaver og aktiviteter? Få solid viden om, hvor og hvordan I rekrutterer frivillige, som bliver hos jer – også når den første honeymoon er ovre. På dette kursus hører du om drivkraften bag det frivillige engagement og hvorfor rekruttering tager udgangspunkt i frivilliges egen motivation. Med dig får du redskaber til at planlægge en god rekrutteringsproces fra start til slut.

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Dato: 27. april 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Mødecenter Odense

Link: https://tilmeld.events/d23-12/signup
 

Introduktion til bestyrelsesledelse. Webinar for bestyrelsens nye forperson

Brug halvanden time og få fast grund under fødderne med en introduktion til dine ledelsesopgaver, rolle og typer af ansvar som forperson eller næstforperson for bestyrelsen i en forening eller frivillig organisation. Webinaret præsenterer basal viden, tips og værktøjer om bestyrelsesledelse. Hør, hvordan du sikrer et godt samarbejde i bestyrelsen og følger foreningens demokratiske spilleregler. Vi berører også emner som økonomistyring, driftsansvar, og hvordan I sætter den strategisk kurs.

Ansøgningsfrist: 25. april 2023

Dato: 2. maj 2023 kl. 16:00 – 17:30

Sted: Online via Zoom

Link: https://tilmeld.events/d23-14/signup
 

Sæt retning og skab udvikling med en strategi

Strategien er det vigtigste redskab til at fastlægge de langsigtede mål og indsatser, I som forening ønsker at fokusere på. Men vejen kan opleves lang og kringlet, så hvordan når I bedst i mål med strategien? På dette kursus får du viden og inspiration til udviklings- og strategiarbejdet. Kurset præsenterer værktøjer til at opstille realistiske mål og udarbejde stategier og handleplaner, som bringer jer fremad på en både ambitiøs, realistisk og velovervejet måde.

Ansøgningsfrist: 10 april 2023

Dato: 10. maj 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Center for Frivilligt Social Arbejde, Odense

https://tilmeld.events/d23-16/signup
 

Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige

Hiv to dage ud af kalenderen og fyr op under din egen udvikling som leder for frivillige. På dette intensive kursus, får du en grundig introduktion til ledelse af frivillige. Du arbejder med din egen ledelsespraksis og får viden og brugbare værktøjer til at skabe udvikling og trivsel blandt frivillige i din forening. Brug kurset som startskud for den udviklingsproces, der skal gøre dig til en god leder for engagerede og aktive mennesker.

Ansøgningsfrist: 12. april 2023

Dato: 11. maj 2023 kl. 10:00 – 12. maj 2023 kl. 16:00

Sted: Vejle Center Hotel

Link: https://tilmeld.events/d23-17/signup
 

Bestyrelsesarbejdet i foreninger med ansatte. Grundkursus for dig, der er ny i bestyrelsen

Få den grundlæggende viden om din rolle og dit ansvar som nyt bestyrelsesmedlem i en forening eller frivillig organisation med en eller flere ansatte. På dette kursus får du en introduktion til bestyrelsesarbejdet, opgaverne med foreningens økonomi, lovgivningen på området og de juridiske forpligtelser, så du ved, hvordan du bidrager bedst muligt til foreningens drift, ledelse og udvikling.

Ansøgningsfrist: 16. april 2023

Dato: 13. maj 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Center for Social Frivilligt Arbejde, Odense

Link: https://tilmeld.events/d23-13/signup
 

Få helt styr på foreningens økonomi. Grundkursus for kasserere

Bliv klogere på dine opgaver, når du som ny kasserer eller i en kasserer-funktion har fået ansvar for økonomien i en mindre forening eller organisation. Få en solid introduktion til de basale og formelle spilleregler i økonomistyring. Lær elementær bogføring og sammenhængen til budget og regnskab og få også indblik i, hvordan du udarbejder budgetter og årsregnskab og ikke mindst, hvordan du sikrer et godt samspil med foreningens bestyrelse og revision.

Ansøgningsfrist: 18. april 2023

Dato: 16. maj 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Center for Social Frivilligt Arbejde, Odense

Link: https://tilmeld.events/d23-18/signup
 

God bestyrelsesledelse i foreninger med ansatte medarbejdere

Hvordan håndterer du din rolle og dit ansvar som medlem af bestyrelsen i en forening med en eller flere ansatte medarbejdere? Og ved du, hvad det indebærer, når bestyrelsen er arbejdsgiver og har arbejdsgiveransvar? På dette webinar får du viden og redskaber til at varetage din ledelsesopgave i bestyrelsen og bliver klogere på, hvad du særligt skal være opmærksom på, når I har ansvar for ansatte medarbejdere.

Ansøgningsfrist: 10. Maj 2023

Dato: 17. maj 2023 kl. 17:00 – 18:00

Sted: Online via Zoom

Link: https://tilmeld.events/d23-19/signup

Find vej i §18-junglen på tværs af kommuner – og få flere tilskud til jeres frivillige sociale indsatser

Servicelovens §18 giver foreninger og frivillige sociale organisationer mulighed for at søge tilskud i kommunerne til frivillige sociale indsatser. Få en grundig indføring i servicelovens §18 og hjælp til at kortlægge §18-landskabet og bliv klædt på til at optimere og effektivisere dit og din forenings arbejde med at søge §18-tilskud på tværs af kommunegrænserne. Kurset giver dig også indblik i og råd om, hvordan I matcher jeres frivillige sociale indsats med kommunernes strategiske målsætninger og får den gode dialog med fx kommunale politikere og embedsmænd.

Ansøgningsfrist: 8. maj 2023

Dato: 25. maj 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Center for Social Frivilligt Arbejde, Odense

Link: https://tilmeld.events/d23-21/signup
 

Få klart ledelsesrum med tydeligt mandat fra din bestyrelse. Kursus med coaching for ansatte ledere

Klare aftaler, faste strukturer og gode relationer til bestyrelsen er nøglerne til et godt ledelsesrum. På dette kursus for ansatte ledere i frivillige sociale organisationer gennemgår vi dilemmaer og klassiske udfordringer i frivillige organisationer, hvor ledelsesopgaven deles mellem en daglig leder og bestyrelsen. Kurset præsenterer politikker, arbejdsgange og strukturer, som hjælper dig med at sikre klarhed om din rolle og dit ledelsesmandat og styrker dit samarbejde med bestyrelsen. Efter kurset får du tilbudt en gratis times coaching med en af underviserne, der er uddannet coach og erfaren leder.

Ansøgningsfrist: 23. April 2023

Dato: 30. maj 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: MBK A/S, København

Link: https://tilmeld.events/d23-22/signup
 

Gør svære samtaler nemmere. Værktøjer til samtaler med brugerne

Står du af og til i en situation i dit frivillige arbejde, som du ikke helt ved, hvordan du skal tackle? Det kan fx være over for vanskelige personer, i betændte relationer eller i samtaler, der kræver mod. På dette todages kursus får du viden og værktøjer til at håndtere mange af de svære situationer, som typisk kan opstå i frivilligt socialt arbejde.

Ansøgningsfrist: 28. april 2023

Dato: 3. juni 2023 kl. 10:00 til 4. juni 2023 kl. 16:00

Sted: Comwell Bygholm Park

Link: https://tilmeld.events/d23-23/signup
 

Bliv en bedre facilitator med arrangementskompasset

Arrangementer som fx møder, kurser og workshops er uundværlige i det frivillige arbejde. Det er her, vi deler viden, får ideer, træffer beslutninger og bygger netværk. Arrangementer, både de små og de helt store, kan være en kraft, der forandrer både foreningen, samfundet og jeres brugeres tilværelse. Men det kræver god planlægning, nysgerrighed og nærvær. På dette kursus lærer du at bruge arrangementskompasset, som er et værktøj, der hjælper dig med at få alle elementer i dit arrangement til at spille optimalt sammen.

Ansøgningsfrist: Ikke angivet

Dato: 8. juni 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: MBK A/S, København

Link: https://tilmeld.events/d23-29/signup
 

Mellem begejstring og belastning. Forebyg udbrændthed og omsorgstræthed i dit frivillige sociale arbejde

Hvis du vil forblive både professionel og omsorgsfuld og undgå mental slagside i form af fx stress, udbrændthed eller omsorgstræthed, er det vigtigt, at du har blik for de mentale påvirkninger og reaktioner, du kan opleve, når du som frivillig hjælper udsatte og sårbare mennesker. På dette dagskursus lærer du, hvordan du kan bruge viden og værktøjer fra belastningspsykologi til at undgå udbrændthed og passe godt på dig selv, når du hjælper foreningens brugere og andre udsatte og sårbare mennesker.

Ansøgningsfrist: 28. april 2023

Dato: 10. juni kl. 2023 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Comwell Kolding

Link: https://tilmeld.events/d23-30/signup

Scroll to Top