Nyhedsbrev November

juletræ_edited

November har lagt sin mørke, kolde, klamme hånd over Nyborg, og vi kan kun se frem til december, hvor huse og gader bliver oplyst, og det er legitimt at spise brunkager og konfekt på hverdage. I mellemtiden glæder vi os på frivilligcenteret over vores nye hjemmeside, over den nye udgave af Den Sociale Vejviser og ikke mindst over, at vi sammen med Særlig Tilrettelagt Uddannelse i Nyborg har fået muligheden for at undervise deres søde elever i frivillighed. Det kan du altsammen læse mere om i denne udgave af Frivilligcenter Nyborgs nyhedsbrev, ligesom du kan læse vores foreningsportræt af Seniorerhverv Svendborg (der også er i Nyborg) og følge med i, hvad der findes af aktuelle fonde og kurser inden årets udgang.


November, december, januar, februar,
marts,april, maj, juni,
juli, august, september,
oktober, november,
november, november,
november.

Henrik Nordbrandt, Håndens skælven i november, 1986


Frivillig i Fællesskab – Frivilligcenter Nyborg og STU Nyborg i nyt samarbejde

10 frivilligcentre og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) går i 2023 sammen om en fireårig indsats, som baner vej for, at flere unge på landets Særligt Tilrettelagte yddannelser (STU’er) kan tage del i – og engagere sig som frivillige i foreningslivet.

Mange foreninger efterspørger flere frivillige og vi ser et stort potentiale og en lyst til at være frivillige blandt unge, der går på STU. De vil rigtig gerne engagere sig og gøre en forskel i civilsamfundet.

Vi ved samtidig, at frivillighed og det at være en del af et fællesskab kan spille en afgørende rolle for unges trivsel. Vi ved også, at der eksisterer en række barrierer for, at unge med handicap finder vej til de frivillige fællesskaber på egen hånd.

Derfor skal Frivilligcenter Nyborg de halvandet år  være med til at videreudvikle og udbrede gode metoder og erfaringer med at bygge bro mellem unge på STU og det lokale foreningsliv, så endnu flere unge med handicap bliver frivillige i Danmark.

Vi glæder os til at starte projektet op sammen med Frivilligcenter Greve, og De Frivilliges Hus Aalborg der også har projektstart i 2023

Tusind tak til Den A.P. Møllerske Støttefond som med 7 mio. kroner muliggør projektet!

læs mere i Altinget om projektet 

Den Sociale Vejviser i nyt oplag

Der er intet, der er nemt i denne verden – heller ikke når man som et lille frivilligcenter vælger at kaste sig ud bogtrykkeriets ædle kunst. Derfor er den endelige udgave af 2. oplag af Den Sociale Vejviser stadig undervejs. Der kan dog afhentes en version uden sidetal på frivilligcenteret, ligesom vejviseren kan ses og downloades på frivilligcenterets hjemmeside. Det direkte link til Den Sociale Vejviser ligger her

Juleaften på Vestervold

Sammen med Østfyns Sociale hånd og Kongens Fadebur er frivilligcenteret i år med til at arrangere juleaften. Østfyns Sociale Hånd har i mange år arrangeret juleaften for dem, hvor højtiden på den ene eller anden måde er svær.

I år holdes juleaften på Vestervold, hvor der er plads til flere gæster, og der er kommet nye kræfter i frivilliggruppen.

Aftenen byder på en klassisk julemenu, fællessang og gaver, og koster kun 50 kr.pr person (børn er gratis). Kender du nogen der vil have glæde af arrangementet, så giv gerne beskeden videre.

Juleaften på Vestervold er støttet af rigtigt mange af Nyborgs erhvervsdrivende, private bidragsydere samt Nyborg Kommunes § 18-midler.

Foreningsportræt: Seniorerhverv Svendborg (Langeland og Nyborg)

En forening kan have mange former, og det beviser Seniorerhverv Svendborg. De er startet af en gruppe ledige i 1995, men er siden da blevet en indsats under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Seniorerhverv Svendborg dækker det gamle Fyns amt, og altså også Nyborg Kommune, og er en forening med bestyrelse, men i praksis er der tale om et frivilligt netværk centreret omkring jobsøgning for ledige 50 +.

Læs mere om Seniorerhverv her

Vi har fået ny hjemmeside!

Frivilligcenter Nyborgs nye hjemmeside er i luften. Vi har de sidste måneder, sammen med flere af vores medlemsforeninger, udviklet på en simplere og mere overskuelig hjemmeside. På hjemmesiden bliver illustrationerne fra Den Sociale Vejviser brugt som det gennemgående visuelle tema, ligesom de fremover vil blive brugt på al markedsføringsmateriale fra centeret. Selv om vi har brugt lang tid på at teste hjemmesiden, er der helt sikkert stadig ting der kan forbedres, og du er derfor meget velkommen til at kontakte os med forslag til ændringer.
Tag et kig på www.frivilligcenter-nyborg.dk

Kursus i synlighed på Vestervold

Igen i år holder vi vores eget lille kursus i synlighed for fællesskaberne i Nyborg. På frivilligcenteret oplever vi, at langt størstedelen af vores rådgivning handler om, hvordan man som (lille) fælleskab bliver synlige over for potentielle medlemmer/deltagere/frivillige. På kurset gennemgår vi de klassiske metoder til at blive mere synlige –  i den virkelige verden og på nettet. Der er afsat god tid til at erfaringsudveksle, og fordi kurset er i december, serveres der rigeligt med brunkager og konfekt.

Inden I går, er der mulighed for at aftale et opfølgende møde med frivilligcenteret, hvor vi hjælper jer videre med det praktiske arbejde.

Du tilmelder dig kurset på [email protected]. I mailen skal du skrive, hvor mange i kommer, og gerne lidt om jeres udfordringer omkring synlighed.

Administrerer du en gruppe på Facebook?

Og kunne du tænke dig netværk og erfaringsudveksling med andre administratorer? Så kig med her!

Mange oplever, at det at administrere en geografisk gruppe eller en interessebaseret gruppe på Facebook er et langt mere krævende job, end man lige havde forestillet sig. Særligt rollen som *dommer”, når der bliver brugt grimt sprog, eller der opstår konflikter mellem brugerne, kommer bag på mange. pludselig skal man vælge mellem “den gode tone” og ytringsfrihed, og ofte har man ingen at støtte sig til.

Derfor vil vi i frivilligcenteret gerne lave en lille fokusgruppe bestående af en lille gruppe administratorer. Sammen med gruppen vil vi forsøge at klarlægge, om vi kan hjælpe med at etablere et netværk, tilbyde undervisning eller lignende til de mange gruppeadministratorer i Nyborg Kommune.

Julen kan være lang, hvis man føler sig ensom. Coop sætter fokus på ensomhed i julen og sælger Årets Kalenderlys med 25 dage på, for at minde os om at vi ikke alle tæller ned til det samme.

For hvert solgt lys går 10 kroner til Folkebevægelsen mod Ensomhed, og som medlem er vi glade for at kunne støtte op om indsatsen, for kun i fællesskab kan vi hjælpe hinanden ud af ensomheden.

Særligt til vores indsats har Rasmus Seebach skrevet en sang, som sætter ord på følelsen af ensomhed i julen.

Du kan købe Årets Kalenderlys med 25 dage i SuperBrugsen, Kvickly og Dagli’Brugsen og dermed støtte Folkebevægelsen mod Ensomhed

Læs mere om indsatsen på www.25dagemodensomhed.dk  #25dagemodensomhed

Julehjælp

Har du brug for at søge julehjælp til den kommende højtid? Eller kender du en der har? Så er her en liste over steder, hvor det stadig er muligt at søge lidt endnu.

Røde Kors – Nyborg/Ørbæk-afdelingen
Ansøgning via link:
https://www.rodekors.dk/jul/julehjaelp/soeg-julehjaelp
Der er ikke oplyst ansøgningsfrist

Frelsens Hær
Ansøgning via link:
https://julehjaelp.fhportal.dk/
Ansøgningsfrist er ikke oplyst

Julehjælp Vor Frue Kirke i Nyborg
Ansøgningsskema kan printes via link:
https://www.nyborgkirke.dk/blog/111500
Eller afhentes på Kordegnekontoret mellem 10:00 og 14:00
Ansøgningsfrist d. 27. november

Foreningen til støtte for mødre og børn
Ansøgning via link: (Ansøgerprofil skal oprettes)
https://morbarn.grant.nu/profile/#/login
Ansøgningsfrist d. 1. december

Lions Club
Ansøgningsskema kan hentes hos:
Mogens Jensen
Jasminvænget 5
5800 Nyborg
Ansøgningsfrist 5. december

Mødrehjælpen
Ansøgning via link:
https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/
Ansøgningsfrist den 9. december

Puljer og fonde

Realdania – De nye folkerum
Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde. De kan enten være skabt af jer selv eller være en del af et samarbejde med andre aktører som for eksempel biblioteker, kommuner, institutioner, menighedsråd, museer eller teatre. Der kan søges inden for følgende områder:

Kulturen i nye rammer 
Bynær natur og grønne mødesteder 
Nye nabofællesskaber 
Fremtidens foreningsliv 

Ansøgningsfrist 28. november 2022

https://fonde.dk/fonde/Realdania—De-nye-folkerum.aspx

Creative Europe – Støtte til ukrainske flygtninge og de kreative brancher i Ukraine

Puljen har to formål at hjælpe og støtte Ukraines kulturliv og -arv, og at bruge kultur som metode til at integrere ukrainske flygtninge og/eller sørge for at flygtninge har adgang til kultur.

Ansøgningsfrist er 29. november 2022

https://fonde.dk/fonde/Creative-Europe—St%C3%B8tte-til-Ukrainske-flygtninge-og-de-kreative-brancher-i-Ukraine.aspx

Fogs fond
Fonden uddeler midler til almennyttige formål, f.eks.: sport, haller, spejder, sundhed og omsorg.

Ansøgningsfrist 30. november 2022.

https://fogfond.dk/

Merkur fonden
Lægger vægt på projekter der er værdiskabende og bæredygtige for samfundet. Merkur Fonden vil gennem sin støtte til velgørende formål gerne medvirke til at skabe et økonomisk frirum for de projekter, fonden støtter. Det betyder, at fondens støtte skal give plads til fornyelse og udvikling inden for de støttede projekter, hvad enten det drejer sig om forskning i fødevarekvalitet, om børns udvikling og skolegang eller andre sociale, humanitære, kunstneriske og kulturelle initiativer.
Der lægges vægt på, at projektet gennemføres af frivillige kræfter.

Ansøgningsfrist 30. november 2022

https://fonde.dk/fonde/Merkur-Fonden.aspx

Socialstyrelsen – støtte til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Ansøgningspuljens formål er at støtte initiativer, der fremmer den sociale integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed ved hjælp af deltagernære aktiviteter. Initiativerne skal bl.a. bidrage til, at målgruppen i højere grad inkluderes og deltager i aktiviteter, der kan være med til at forbedre deres livsbetingelser.

Det danske program sætter fokus på at stoppe kaotisk livsførelse, bryde isolation og på længere sigt afhjælpe hjemløshed eller risiko for hjemløshed for de socialt dårligst stillede.

Ansøgningsfrist er 8. december 2022.

https://fonde.dk/fonde/Socialstyrelsen—St%C3%B8tte-til-borgere-i-hjeml%C3%B8shed-og-risiko-for-hjeml%C3%B8shed.aspx

Gratis kurser

Hvordan hjælper du organisationens ansatte? Kursus for konsulenter i landsorganisationer
Hvordan støtter du som konsulent de lokale bestyrelser med rekruttering indenfor rammerne af hovedorganisationens formål, værdier og strategier? På dette kursus dykker vi ned i de dilemmaer og udfordringer, du kan opleve, når du skal hjælpe bestyrelserne i jeres lokalafdelinger eller lokalforeninger med at rekruttere frivillige. Få nye vinkler på motivation og rekruttering samt viden og redskaber, som du kan bruge til at styrke dit samarbejde med de lokale bestyrelser.
https://frivillighed.dk/kurser/hvordan-hjaelper-du-organisationens-lokalbestyrelser-med-rekruttering-kursus-for-konsulenter

29. november 2022 hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Odense

Få klart ledelsesrum med tydeligt mandat fra din bestyrelse. Ledelseskursus med coaching
Klare aftaler, faste strukturer og gode relationer er nøglerne til et godt ledelsesrum. På dette ledelseskursus med coaching for ansatte ledere i frivillige sociale organisationer gennemgår vi de mange dilemmaer og klassiske udfordringer mellem den daglige leder og organisationens bestyrelse. Kurset præsenterer politikker, arbejdsgange og strukturer, som hjælper dig til at sikre klarhed om din rolle og dit ledelsesmandat og styrke samarbejdet med bestyrelsen. Efter kurset får du tilbudt en gratis times coaching med en af underviserne, der er uddannet coach og erfaren leder.
https://frivillighed.dk/kurser/faa-klart-ledelsesrum-med-tydeligt-mandat-fra-din-bestyrelse-ledelseskursus-med-coaching

1. december kl. 10.00-16.00 hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Odense

Sådan skaffer I nye medlemmer til foreningens bestyrelse
Hvad gør I, når I ikke kan få egnede kandidater til at stille op til de ledige pladser i foreningens bestyrelse eller I ikke kan finde bestyrelsesmedlemmer med de kompetencer, I mangler? På dette dagskursus får du tips, inspiration og værktøjer til at arbejde både kortsigtet og langsigtet med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer til jeres forening, så I kan styrke og udvikle bestyrelsesarbejdet og komme et generationsskifte i forkøbet.
https://frivillighed.dk/kurser/saadan-skaffer-i-nye-medlemmer-til-foreningens-bestyrelse

6. december 2022 kl. 10.00-16.00 på Comwell, Kolding

Scroll to Top