Et erhvervsnetværk for seniorer i det gamle Fyns Amt
En forening kan have mange former, og det beviser Seniorerhverv Svendborg. De er startet af en gruppe ledige i 1995, men er siden da blevet en indsats under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Seniorerhverv Svendborg dækker det gamle Fyns amt, og altså også Nyborg Kommune, og er en forening med bestyrelse, men i praksis er der tale om et frivilligt netværk centreret omkring jobsøgning for ledige 50 +. Alt det betyder, at STAR betaler husleje og giver adgang til diverse elektroniske jobsøgningsværktøjer, mens medlemmer der også er frivillige, styrer netværket og arrangerer de forskellige aktiviteter..

Missionen
Missionen er ganske enkel: Jobsøgende på 50 + oplever at blive sorteret fra i jobsøgningsprocessen udelukkende pga. alder, og sammen står de stærkere i forhold til at finde virksomheder at søge hos, udvide hinandens horisonter omkring mulige brancher og i det hele taget give hinanden et fællesskab blandt ligestillede at være en del af.

Jeppe og Bent
Alt dette og meget mere er noget, Jeppe og Bent fortæller. De er begge frivillige hos Seniorerhverv Svendborg og har selv brugt netværket til at søge job fra. Opgaverne for de frivillige er mange og forskelligartede. Der holdes medlemsmøder, hvor man kan komme og snakke om de udfordringer, man oplever som ledig. Her er der et frirum, hvor der kan tales frit fra leveren, man kan få inspiration fra de øvrige deltagere og i det hele taget komme lidt hjemmefra og ud blandt andre. Netværket arrangerer også virksomhedsbesøg, jobcafé og der er opgaver med Facebook, annoncer og brochurer, og så er der selvfølgelig også bestyrelsesarbejdet. Alt sammen nødvendige aktiviteter for at køre netværket – men også alt sammen aktiviteter der er med til at styrke de frivilliges egne kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

Netværk
I øjeblikket er ledigheden helt i bund – og jeg spørger, om det er noget de mærker til i seniorerhverv. Både og – er svaret. Efter corona har der ikke rigtigt været øgning i medlemstallet. Men mange i målgruppen kæmper stadig med lang ledighed og alderen som udfordring i forhold til at komme i beskæftigelse. Dog oplever Bent og Jeppe også, at da netværket blev dannet, var den magiske grænse for at være gammel i jobsøgningssammenhæng 50. Gennem årene er den rykket, og måske har den endda passeret de 60, så det først for alvor bliver udfordrende, når man rammer et par og tres. Og i tider som nu er det derfor ekstra vigtigt at få gjort opmærksom på målgruppen som en del af arbejdsstyrken og ikke mindst løsningen med at skaffe hænder nok! Og netværket gør da også, hvad de kan for skabe de gode forbindelser, bl.a. ved at arrangere virksomhedsbesøg, hvor de drager afsted et par stykker for at tale om konkrete opgaver, skabe åbninger og gøre opmærksom på de mange kompetencer, som netværkets medlemmer besidder.

Fællesskab
For nuværende er der et medlemstal på cirka 60 medlemmer fordelt på aktiviteter i Svendborg og på Langeland. I Nyborg er de netop startet igen med medlemsmøder efter en coronapause og håber på god tilslutning af nye medlemmer. Hovedparten af medlemmerne er jobsøgende og over 50, men der er også en mindre gruppe af efterlønnere, pensionister m.fl. som gerne vil have et job på færre timer. Og så er der enkelte, der er helt færdige med arbejdsmarkedet, men som fortsætter som frivillige i netværket. Fælles for mange af de jobsøgende medlemmer er, at de først kommer i netværket, når dagpengeperioden løber på sidste vers. Men på det tidspunkt har mange haft gemt sig i hjemmet i en lang periode og synes på alle måder, det kan være svært at indgå i et fællesskab.
Men her kan seniorerhverv også noget – for de kan hjælpe med det sociale, med at genfinde noget identitet og med at give den enkelte en oplevelse af fællesskab.

At være frivillig 
For Jeppe og Bent er der ingen tvivl om, at de har fået rigtig god hjælp fra netværket i perioder, hvor de selv havde brug for det som jobsøgende. Bent er i dag folkepensionist, færdig med arbejdsmarkedet og formand i Seniorerhverv Svendborg. Jeppe er også folkepensionist og frivillig i seniorerhverv, og så leder han efter et deltidsjob. For Bent og Jeppe er deres frivillige arbejde udtryk for et bytte – de putter timer, viden og tilstedeværelse i netværket. Og tilbage får de gode oplevelser med mennesker der flytter sig og en større horisont og viden om jobmarkedet. Og ikke mindst mødet med det andet menneske – det helt basale i mødet og fællesskabet, som er så meget værd. Der er ingen tvivl om, at Bent og Jeppe også er frivillige i seniorerhverv, fordi det var et netværk der på et svært tidspunkt i deres liv, betød alverden for at de kunne komme videre. Man kan sige, at de nu betaler tilbage, mens de hjælper andre mennesker på vej.

FAKTA om Seniorerhverv Svendborg:
Gratis netværk for jobsøgende over 50 år bosat i det gamle Svendborg Amt. I Nyborg er der medlemsmøder torsdag i lige uger fra 9-11 på Vestervold. Møderne er en blanding af snak omkring deltagernes udfordringer med jobsøgning og evt. brancheskift, men der kan også være besøg fra Jobcenter, fagbevægelse eller andre relevante parter.

 

Du er velkommen til blot at møde op! Der er kaffe på kanden.

Scroll to Top