Foreningsportræt: Lions Nyborg

I Nyborg kommune er Lions kendt for det store bankospil. Måske er de også kendt for at give økonomisk hjælp til foreninger, der trænger til nyt udstyr, hjælp til et projekt eller noget helt tredje. Men hvem er Lions egentlig? Og hvem er medlem?

Gamle traditioner, nye værdier

Lions International er verdens største nonprofit organisation, når det kommer til humanitært arbejde, og alle midler går ubeskåret til at hjælpe mennesker, foreninger og organisationer, der har behov for en håndsrækning. Sådan er det også i Nyborg, hvor Lions ganske rigtigt afholder det store bankospil, men som i disse år også er i gang med proces, der både går på at blive mere synlige ved at sætte flere aktiviteter i gang og på at blive bedre kendt blandt potentielle ansøgere.

Så gennem et arbejde med at tilføre nye værdier til gamle traditioner, kommer der flere og nye aktiviteter til, gennemsnitsalderen for medlemmerne falder. Der tænkes i det hele taget nyt for at sikre, at foreningen også fremadrettet kan bidrage med den nødvendige økonomiske hjælp til lokalsamfundets humanitære indsatser.

Fra bedsteborger til dig og mig

Der skal også gøres op med en fordom om, at medlemmer af Lions er lidt oppe i årene og en del af byens bedre borgerskab. Selv om det måske var sådan en gang, så er det ikke sådan længere – alle der vil hjælpe med at skaffe midler til humanitært arbejde er velkomne! Også de unge! I dagens Lions er der hverken fine fornemmelser eller gammelmandsklub, men en mindre samling af engagerede mennesker, der drømmer om at gøre en forskel via deres fællesskab og deres arbejde for at gøre verden til bare et lidt bedre sted at være.

Adgangsbilletten til medlemskab af Lions er at ville gøre noget for andre, og som i alle foreninger kan man komme forbi og undersøge sagen, inden man melder sig ind. Som medlem er man en del af et eller flere udvalg, der enten arbejder med aktiviteter, synlighed eller uddeling af midler. Der er naturligvis også en bestyrelse.

2 unge og begejstrede medlemmer

Er man selv vokset op med 2 Lions-forældre, skal der måske ikke helt så stor overtalelse til selv at blive medlem. I hvert fald ikke for Martin Lee Drejer, der i nogle år har været frivillig hjælper til arrangementer, men som for nogle år siden meldte sig ind sammen med sin fætter. 

Selv om hverdagen er fyldt med job og små børn, opstod der et behov for at være med til at gøre en betydelig forskel, særligt i et nystartet projekt for familier med uhelbredeligt syge børn, der står Martins hjerte nær

 

Anne Michelsen har også været med i et par år, efter at hun blev spurgt af en bekendt, der var med, om ikke også det var noget for hende. Det var det! Tanken om at kunne hjælpe lokalt og gøre sit bidrag til en bedre verden mere nærværende blev afgørende, så støttebidrag til store organisationer blev vekslet til medlemskab i Lions Nyborg. Udover at kunne hjælpe lokalt, betyder det også rigtigt meget for Anne med kammeratskabet til klubaftnerne og den rummelighed, som findes i Lions. Og hvis der nu kunne komme endnu flere med, ville Lions Nyborg kunne endnu mere humanitært arbejde lokalt.

Alt det, der ikke er banko

Lionsmedlemmerne mødes 2 gange om måneden til klubaften med fællesspisning og opsamling på, hvad de mange forskellige udvalg arbejder med, og så afholder de forskellige begivenheder. Bankospillet er den store motor i økonomien, og som led i at blive mere synlige, arbejdes der med nye tiltag, bl.a. med at få et pinsemarked op at stå til næste år, ligesom Lions’ deltagelse under Tour de France og Royal Run også var en del af denne strategi.

Af andre nye tiltag er også et projekt for familier med uhelbredeligt syge børn i tæt samarbejde med Hotel Sinatur Storebælt. For første gang var der i uge 42 inviteret fire familier fra Region Syddanmark på en uges ferie med alt betalt, så familierne kunne få et tiltrængt pusterum i en hårdt presset hverdag fyldt med bekymringer, sorg, lægeaftaler og raske børn og for en stund blot nyde at være sammen som en næsten normal familie med oplevelser og maden serveret.

En gammel tradition hos Lions Nyborg er, at der hvert år skal udvælges to unge blandt de indkomne ansøgninger til at modtage en tre ugers rejse med alt betalt. Det er projektet Youth Exchange, hvor de unge sendes afsted til udlandet, hvor de først bor en uge hos en værtsfamilie, dernæst 2 uger i en camp sammen med andre udsendte unge. Projektets overskrift er kulturforståelse, og tanken bag projektet er, at kendskab til andre kulturer er med til at bringe fred i verden. Denne begivenhed findes også med modsat fortegn, da der også er brug for lokale familier i Nyborg, der gerne vil have oplevelsen af at have en udlænding boende i en uge.

For det er sådan, det er med Lions: Alt handler om en humanitær indsats, og målet er at indsamle så mange penge som muligt for at kunne dele dem ud igen. Ingen projekter er for små eller for mærkelige – Lions Nyborg hører gerne fra trængende enkeltpersoner og foreninger med gode projekter der mangler midler.


Fakta om Lions Nyborg:

Alle voksne kan blive medlem. Du kan også være eventfrivillig og hjælpe til ved større begivenheder, f.eks. det årlige banko.

Lions Nyborg uddeler hvert år de indsamlede midler til trængende enkeltpersoner, foreninger og organisationer der ønsker støtte til et projekt. På hjemmesiden kan du finde ansøgningsproceduren. Det er også her, du finder kontaktoplysninger, hvis du er blevet nysgerrig på, om Lions måske er noget for dig.

Du kan læse mere her https://nyborg.lions.dk/

Scroll to Top