Foreningsportræt: Portrætartikel Lisbeth Henningsen

Efter 4 år i Frivilligcenter Nyborgs bestyrelse, 2 som næstformand, 2 som formand, har Lisbeth takket af og er gået ud af bestyrelsen. Vi tegner et portræt af Lisbeth.

 

Ildsjælen og aktivisten

Lisbeth er dedikeret, nærværende, fuld af fart, og imod de flestes billede tænker hun ikke på sig selv som ’en frivillig’, selv om hun reelt er det og har været det i mange år. I Lisbeths tænkning er en frivillig én, der møder op på bestemte tidspunkter, lidt ligesom et job. I stedet ser Lisbeth sig som én der er med i fællesskabet, én der bidrager, er med til at beslutte og er en aktiv del af fællesskabet.

Historien om at være med starter for mange år siden, da Lisbeth var spejder og meget optaget af en gang om året at arbejde for at tjene penge til at kunne hjælpe andre, og da hun som 14-årig blev spejderleder og dermed startede sin frivilligkarriere; men mest af alt starter historien i 70’erne. Lisbeths verden udgår fra tankerne om den kollektive ånd, græsrodsbevægelserne og de fælles beslutninger – og som følge heraf definerer hun sig stadig som aktivist. Sådan én der er villig til at slås for en sag og slås hårdt, hvis det er nødvendigt. Men også sådan én, der kæmper for en bedre verden og bedre vilkår.

En anden stor påvirkning af Lisbeth er arbejdslivet. Hun har været pædagog, dagtilbudsleder, haft adskillige tillidsposter og er skolet af fagbevægelsen. Det har alt sammen betydet, at der er et enormt fokus på, at de involverede parter skal have det godt, samtidig med glæden ved at bestemme og beslutte i fællesskab.

 

Nu er arbejdslivet slut, men aktivisten Lisbeth kæmper videre for at dreje verden i en bedre retning. Hun vil gerne lære noget nyt, vil gerne påvirke og bare gerne vil være med, og er overhovedet ikke gået på pension – nærmest tværtimod. For nu er der for alvor tid til at udforske nye områder af livet, og et af de områder har gennem de sidste 4 år været Frivilligcenter Nyborg.

 

4 års bestyrelsesarbejde

Gennem nogle år har Lisbeth været med i Mødestedet, og drevet af nysgerrighed og glæde stillede Lisbeth op til frivilligcenterets bestyrelse i 2020, blev stemt ind og endte som næstformand. Målet var bl.a. at finde ud af, hvad et frivilligcenter kan.

Drivkræften i de 4 år har, som altid, været lyst, nysgerrighed og lidt spænding. For hvad kan et frivilligcenter? Hvordan kan det bygges op? Hvor langt kan det strækkes? I de 4 år, der er gået, har Lisbeth bl.a. været med til at ansætte Brian som centerleder, medarbejderstaben er udvidet og der er sat gang i projekter for fondsmidler. Der har været fokus på arbejdsmiljø i sekretariatet, og der har været fokus på at sikre den højere enhed mellem sekretariat og bestyrelse. Planen for de næste 4 år er lagt med en strategi – og nu er det så tid til nye udforskninger.

På spørgsmålet om, hvad der så venter forude, er der ikke noget helt præcist svar, men ud over at være med i Mødestedet, kommunens integrationsråd, en del kvindegrupper, noget med en masse håndarbejde og et barnebarn, udtaler Lisbeth med fasthed i stemmen, at ”jeg keder mig aldrig!” Nysgerrigheden driver Lisbeth vidt omkring og holder hende i gang, og når en dør lukkes, åbner der sig en ny. Mennesker er spændende og interessante – og hvor der er mennesker og en mulighed for medbestemmelse, har Lisbeth lyst til at være med.

 

Menneskekenderen

Interessen for mennesket har fulgt Lisbeth altid. Lisbeth er menneskekender og optaget af at skabe relationer og få enderne til at mødes i diskussioner og uenighed. Forskellige synspunkter giver en god debat og som regel også et bedre resultat. Lisbeth ser det som sit mål at finde den gode løsning, hvor flest mulige ser sig selv. ”Det lader sig gøre ved at kunne skære igennem, når det er nødvendigt. Men først og fremmest ved også at kunne være ydmyg, lydhør og observerende”, lyder det fra en ellers storsnakkende Lisbeth, der ud over de mange ord også har sine meningers mod.

Frivilligcenterverdenen var ny for Lisbeth, da hun blev valgt ind i 2020, men den tidligere formand, Cathrin, og siden centerlederen har været gode læremestre. Der har været meget at lære, for hvor Lisbeth kommer fra en verden styret af faglige aftaler, er frivilligcenteret langt løsere i strukturen, hvor der også er meget kortere fra ide til handling.

”Det har været en spændende periode – og nu, hvor bestyrelsesperioden er udløbet, udtaler Lisbeth, vil jeg da stadig være aktivist for frivilligcenteret og dets mange muligheder.”

 

Scroll to Top