Foreningsportræt: Mødestedet Det interkulturelle hus

Flere gange om ugen samler hele verden sig på Vestervold, når Mødestedet byder inden for til cafe, fællesspisning, aktiviteter og socialt samvær i et miks mellem alder og nationaliteter. Nogle har brug for praktisk hjælp, nogle er nysgerrige på kulturmødet, andre søger et forum for at tale dansk og nogle har brug for et fællesskab for ikke at sidde hjemme og føle sig alene.

Sammensuriet Mødestedet

Det kan være svært med et enkelt ord at definere Mødestedet – måske ud over med netop ordet ’mødested’. For det er netop mødet med andre mennesker der er i centrum, når der inviteres til samling. Tirsdag og fredag er der keramik, hvor der med hænderne i leret bliver udvekslet livshistorier, givet gode råd og blot lyttet til et medmenneske med noget på hjerte. Onsdag aften er der lektiehjælp til børn og voksne, sy-, cykel- og reparationsværksted samt cafe med spil. Fredag er der fælles madlavning og spisning; alt med stor tilslutning.

Og så er der det løse – udflugter, fællesmøde hver tredje måned, fester og sommerskolen for børn. Alt kan arrangeres – det kræver bare, at nogle har en ide og mod på at realisere den. Alle aktiviteter rummes af Mødestedets formål, nemlig integration og forebyggelse af ensomhed, og det gør også, at Mødestedet er for alle i Nyborg kommune.

De typiske deltagere er børnefamilier og mennesker, der for en tid er i en sårbar position, hvor der er brug for hjælp til at samle livet og blive selvkørende. Fællesskabet i Mødestedet og det ansvar enhver har for at aktiviteterne gennemføres er netop medvirkende til, at deltagerne igen bliver klar til livet – og måske holder en pause fra at komme i Mødestedet.

De populære fester

Hos Mødestedet er måltidet altid i centrum som udgangspunkt for kulturmødet. Det sker hver fredag til fællesspisningen, onsdag aften der indledes med et let måltid og til festerne, der altid er med mad, dans, underholdning og musik. Ofte tager festerne udgangspunkt i forskellige kulturers traditioner, f.eks. Halloween og iransk nytår, men er som alle andre aktiviteter for alle, og der vil altid være mad til alle. 

Særlige er dog kvindefesterne. Her deltager i sagens natur kun kvinder, og det giver mulighed for at deltage uden tørklæde, at være fri fra hjemmet og danse. Kvindefesterne er en stor succes, der gerne gentages et par gange om året med stor tilslutning.

Baggrunden for Mødestedet

Mødestedets opståen er en lang historie med rødder i en frivilliggruppe for nyankomne flygtninge i sprogskoleregi, Venligboerne og de mange syrer der ankom til et asylcenter på Strandvænget i 2017 og som de sidste 6 år har været Mødestedet – det interkulturelle hus på Vestervold. Baggrunden og formålet gør, at foreningen støttes økonomisk af Nyborg Kommune, hvilket muliggør det store udbud af aktiviteter.

Selv om der i høj grad lægges op til, at deltagerne selv hjælper med at arrangere, drives Mødestedet af en bestyrelse og en række af frivillige, der støtter op om aktiviteterne. Bl.a. Anni Bertelsen, der har været med siden begyndelsen som frivillig lektiehjælper i Sprogskolen, og som nu leder keramikgrupperne. Vejen ind for Anni er, at hun i sit arbejdsliv har været lærer i bl.a. modtageklassen, og det frivillige arbejde med lektiehjælp lå derfor lige for. For Anni trækker mødet med de fremmede kulturer og de forskellige måder at leve et liv på også, og timerne tilbragt i Mødestedet med alle de spændende mennesker udvider horisonten og giver livet indhold.

En helt anden ting er da også, at det for Anni har en stor værdi at være frivillig, da Anni gennem det frivillige arbejde både kan bidrage med noget og gøre en forskel, nu hvor lærergerningen er byttet ud med en tilværelse som pensionist.

For Nadereh Shokranian er historien lidt en anden. Hun kom til Danmark i 2019 og ville gerne finde et sted, hvor hun kunne snakke dansk. Siden har det ene taget det andet – for Nadereh har været næstformand i Mødestedet i mange år og har i øvrigt fint styr på det med sproget. Men lige netop hendes egen baggrund gør, at hun nu gerne vil hjælpe, både med sprog, men også med alt det andet der kan være svært, når man kommer til et nyt land. Og netop det at kunne hjælpe giver en kæmpe tilfredshed, siger Nadereh. Der i øvrigt er en meget aktiv frivillig ressource i mange sammenhænge!

Fakta om Mødestedet:

Alle kan melde sig ind og være med til forskellige aktiviteter. Årligt medlemskab koster 24 kroner. Foreningen mødes på Vestervold, og du kan læse mere om dem på deres facebookside: https://www.facebook.com/groups/147656149157384/

 

Scroll to Top