Foreningsportræt: De Grønne Piloter

Den grønne omstilling – et begreb alle næsten må have hørt om, men som mange stadig oplever, at de har brug for hjælp til i en hverdag med indgroede vaner. For hvordan gør man så? Det har De grønne piloter nogle bud på, som de selv handler efter i deres hverdag, og som de tilrettelægger deres aktiviteter efter.

Et netværk med en mission

De grønne piloter er et fællesskab med udspring i et
initiativ fra Nyborg Kommune, og som nu er et netværk, der sparrer og hjælper på vej, hvor der er brug for det lokalt. Men som også bliver nødt til at afholde arrangementer selv, fordi deltagerne simpelthen brænder for sagen og må handle nu!

De grønne piloter er ikke en forening. De er, ifølge dem
selv, et netværk, som består af en relativt fast kerne på 8-12 mennesker. Og så dem, der deltager i en periode. Der er ikke så meget struktur, og de ønsker ikke at være en forening, da det mere løse fællesskab passer bedre, både til de mennesker, der er med, men også til at kunne sætte ind på en aktivitet eller handling, når der er behov.

Og der er behov – den aktivistiske side med politiske
høringssvar, spørgsmål i byrådssalen og sparring til officielle kanaler skal passes. For de lokale politikere skal holdes op på det, de tidligere har lovet og på at passe på natur, miljø og klima i kommunen. Der kommer også
forespørgsler fra foreninger og fællesskaber, der godt lige vil høre, og sådan opstår og lever et større fællesskab om den fælles sag.

Bud på løsning

Herudover er der også de aktiviteter, som De grønne piloter selv iværksætter. Aktiviteter der understøtter formålet om at hjælpe kommunens
borgere mod et mere bæredygtigt liv. Lige nu arbejder de på at lave en reparationspjece: en oversigt over, hvor man i Nyborg kommune kan få repareret alt fra lynlåse til elektronik, så der gives konkret viden til at kunne
nedsætte forbruget og i stedet reparere og glædes over det, vi allerede har.

Og så er der endnu en klimavenlig frokost under>opsejling i november. Her afholdes en frokost med fokus på lokale råvarer, primært fra planter, og hvor det vises, hvor umami-mættet en frokost kan laves langt mere bæredygtigt end den traditionelle julefrokost. 

Tre ildsjæle

Niels Monberg, Mariann Brandt og Bjarne Christiansen er tre af de bærende personer i netværket. De er hver især også frivillige og meget aktive i mange andre foreninger og fællesskaber, hvilket både kan være en styrke og en svaghed. For, som Niels siger, ”Så kan jeg i ”Mødestedet – det interkulturelle hus” lige lave bolognese med linser i stedet for kød, og alle synes, det smager fantastisk”, og det er jo også en slags klimaaktivisme. Men det kan nogle gange være svært at jonglere boldene rigtigt og holde øjet skarpt på, hvad der er De grønne piloters mission, og hvilke missioner og aktiviteter der hører hjemme i de andre foreninger og fællesskaber, når engagementet er spredt ud på forskellige frivillige indsatser.

For de tre ildsjæle er der personligt meget på spil i arbejdet med De grønne piloter, som både giver mange tanker og mange handlinger i deres hverdag. Niels prøver at ændre forestillingen om mennesket og naturen, så de 2 igen bliver én del af det samme, og som netop udmøntes i fællesskabet – der hvor min sag er hans sag, og hans sag er min sag.

For Mariann er hendes engagement en vej ud af den håbløshed og handlingslammelse, man kan føle når man hører om alle klimakatastroferne, naturødelæggelser etc. De grønne piloter skal gennem dialog, aktioner, debat etc. være med til at fortælle politikerne, at vi som borgere er klar til at ofre nogle af vores bekvemmeligheder for at sikre, at der også er en verden til vores efterkommere.

Også Bjarne ønsker at forsøge at ændre – for derigennem at manifestere håbet. Så han har hele tiden for øje, hvordan han og De grønne piloter kan påvirke samfundsforholdene, helt lokalt. Hvad kan der gøres for Vindinge Å? For borgerne i kommunen? Bjarne er på en lang rejse gennem et helt arbejdsliv og en faglighed, der giver et godt afsæt for netop at komme med bud på ændringer i hverdagen, som f.eks. den klimavenlige frokost, der netop kan realiseres, da Bjarne har professionel erfaring med madlavning.

For dem alle tre gælder, at frivilligt arbejde er det mest naturlige i verden. Det er både et spørgsmål om at være med og påvirke, men også næsten en slags moralsk pligt, efter selv at have modtaget uddannelse og meget andet. Og der er ingen tvivl om, at de tre ildsjæle har masser at give. Til De grønne piloter, og til de mange andre foreninger og fællesskaber, de er en del af.

 

Fakta om De grønne piloter:

Et netværk der ønsker at fremme den grønne omstilling hos borgere og virksomheder i Nyborg Kommune. Du er velkommen til at være med, og du kan læse mere om netværket på deres facebookside her

Den 11. november arrangeres Klimavenlig søndagsfrokost på Vestervold mellem 12 og 15. Du kan deltage for 50,- og tilmelde dig ved at betale på forhånd på mobilepay på 7047FL. Du kan læse mere om arrangementet på Grønne piloters facebookside.

Scroll to Top