Opsamling på projekt Frivillig i Fællesskab

Ved udgangen af juni ophører vores projektperiode for Frivillig i Fællesskab. Frivilligcenter Nyborg har været en del af projektet siden januar 2023, sammen med Frivilligcenter Greve, De Frivilliges Hus Aalborg og projektejer Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby. Projektets mål har været at skabe tilknytning mellem STU-elever og frivillige fællesskaber, med det formål at sikre de unges tilknytning til fællesskaber efter endt skoleforløb på STU. Introduktionen til frivillighed skulle også give de unge en arena, hvor de har mulighed for at opleve succes med både opgaveløsning og deltagelse i sociale fællesskaber. Hele projektperioden strækker sig over fire år, og er nu i opstartsfasen hos tre nye frivilligcentre.

Under projektperioden for Frivilligcenter Nyborg har i alt 10 elever fra SAJL prøvet kræfter med frivillighed i Aktivcenter Egeparken og Madbanken Østfyn (tidligere Stop Spild Lokalt Nyborg), hvor størstedelen af dem har været frivillige i et forløb på minimum fem gange. I Aktivcenter Egeparken har eleverne deltaget i den ugentlige café, hvor de har bidraget med praktiske opgaver, brætspil og hygge. I Madbanken Østfyn har elever sammen to og to har bidraget med at registrere og sortere overskudsvarer fra lokale dagligvarebutikker. Derudover har over 35 elever fået viden om frivillighed og indsigt i de lokale muligheder for at være frivillig. Frivilligcenter Nyborg har deltaget i undervisningen på SAJL for at danne relationer til de unge og få kendskab til deres interesser og motivation for at engagere sig frivilligt. Derudover har vi holdt kurser om frivillighed, haft temadag med frivillighed, hvor NGIF, Madbanken Østfyn og Refsvindinge Natur- og Kulturcenter var på besøg på SAJL. Vi har udarbejdet en digital frivilligguide, som er målrettet de unge, og som har fokus på tilgængelighed. Vi håber, at guiden vil være brugbar som et værktøj underviserne kan bruge, og at bevidstliggørelsen af frivillighed på den måde kan fortsætte efter projektperioden.

Vi har som Frivilligcenter fået etableret et rigtig godt samarbejde med SAJL, som vi glæder os til at bygge videre på i fremtiden. Generelt er vi meget positive over resultaterne af projektet her i Nyborg, hvor vi har fået skabt samarbejde mellem SAJL og foreningslivet – et samarbejde der har været så givende for alle parter, at det fortsætter efter projektets ophør. På den anden side af sommerferien, når eleverne er tilbage i skole, er det planen at de fortsat skal have frivillighed på skoleskemaet og fortsætte det gode samarbejde med Madbanken Østfyn.

Projektet har givet os en masse erfaringer og værktøjer til, hvordan man som forening eller fællesskab kan blive bedre klædt på til at modtage og inkludere unge mennesker med fysiske, psykiske og kognitive udfordringer. Vi planlægger at dele erfaringerne fra projektet med foreningslivet senere på året. Vi sender en invitation ud på den anden side af sommerferien, når vi har en præcis dato.

Hvis du vil læse mere om projektets erfaringer kan de findes her.

Scroll to Top