Nyhedsbrev for september

Nyhedsbrev september/oktober

Efteråret er over os og mange af os skuer nervøst frem mod den kommende vinter. Der skal spares på el, skrues ned for varmen, de tykke trøjer og de varme sokker er fundet frem. Heldigvis behøver vi ikke spare på livsglæden og livsglæde var der i den grad masser af på vores Frivillig Fredag/Hyldestfest på Nyborg Gymnasium. Se hvem der vandt årets priser i dette nyhedsbrev og læs også mere om, hvordan man bruger Nyborg Kommunes infostandere og plakatsøjler, læs månedens foreningsportræt og følg med i hvad der udbydes af fonde og puljer. Glædelig oktober!

 

Oktoberdag i flammer

så langt dit øje når.

En mættet høsttung stemning

i markers korte skår.

Oktoberdag i regnen

i tæt skraveret fugt.

Et mættet køligt kærtegn

og året – næsten brugt.

Oktoberdag i løfter

og skumrings kerteskær.

En mættet dagværkshilsen.

Et gry er atter nær.

Beatrice Vibe –  Højskolesangbogen

 

 

Bliv synlig i gadebilledet – og gør brug af de digitale infostandere

Som du måske har set, har Frivilligcentret sidst september/først oktober haft en kampagne kørende på kommunens digitale infostandere om at blive frivillig. Din forening har også mulighed for at markedsføre en begivenhed her – og endda ganske gratis!
På fire digitale infostandere fordelt på to i Nyborg og et i henholdsvis Ørbæk og Ullerslev samt på mindre skærme i kommunens idrætshaller kan din begivenhed komme på! Nyborg kommune har udarbejdet en vejledning, du kan finde i linket her:
https://www.nyborg.dk/da/kultur-fritid-og-faellesskab/for-foreninger-klubber-frivillige-og-andre-kulturelle-initiativer/reklamer-for-dit-arrangement-pa-vores-digitale-informationsstandere/

Frivilligcentret assisterer gerne med rådgivning og hjælp til grafik.

Foreningsportræt: Nyborg Keglecenter

Nede i kælderen på Rævebakkeskolen i Nyborg, lidt hemmeligt og gemt af vejen, kan man mange gange hver uge åbne døren til keglespillets verden. En verden der er ukendt for de fleste – men som er en verden fyldt med fællesskab, konkurrence for alvor og for sjov og med keglespillere med godt med styrke i kroppen af at håndtere kugler og kroppens balance.

Læs hele artiklen 

Og ildsjæleprisen gik til…

Frivillig Fredag/ Hyldestfest 2022 blev en ganske storslået fest for alle de frivillige, der hver dag knokler for de sårbare og for fælleskaberne i Nyborg Kommune. Stort Tillykke til Bjarne Graversen, der fik Ildsjæleprisen uddelt af Frivilligcenter Nyborg for hans utrættelige arbejde for Mænds Mødesteder – Nyborg, Ann Laugesen Rasmussen fra NGIF der fik prisen på handicapområdet for sit arbejde med Idræt for Sindet og Brugerrådet Egeparken, der vandt året frivilligpris på ældreområdet for deres store engagement i lokalområdet i og omkring Egeparkens ældrecenter.

Bjarne Graversen –  Mænds Mødesteder

Formand for frivilligcenteret Lisbeth Henningsen sagde bland andet i sin tale til  Bjarne Graversen:

“I vores øjne er vi samlet for at hylde alle de nominerede – hver og en har fortjent Ildsjæleprisen for deres arbejdsiver, dedikation og evne til at være forbilleder for mange.

Nå vi alligevel vælger én ud af de mange, gør vi det fordi, der er én, der har været ekstra vedholdende, én der under svære vilkår har holdt fast i sin vision om et frirum for mænd og gennem årene er kommet til at betyde meget for dem, der kommer i Mænds Mødesteder Nyborg i kælderen på Frivilligheds- Forenings- og Aktivitetshuset Vestervold. Uden Bjarne, intet Mænds Mødesteder, står der i en af nomineringerne, og derfor går Ildsjæleprisen i år til Bjarne Graversen, formand og initiativtager til Mænds Mødesteder – Nyborg.

Vi ved også, hvor vigtigt det er med trygge fællesskaber for mænd, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet og det kollegiale fællesskab, der måske har været grundstenen i deres sociale liv hele livet. Er der så ovenikøbet skilsmisse eller en ægtefælle der er død, er det rigtigt vanskeligt for mange mænd, at finde en ny omgangskreds. Mænds Mødesteder er et sådan trygt fællesskab. Derfor håber vi også med uddelingen af prisen, at gøre Mænds Mødesteder mere synligt, så flere får gavn af foreningen.

Også mange lykkeønskninger fra bestyrelse og ansatte i frivilligcenteret til de øvrige nominerede til Ildsjæleprisen:

 • Ole Skovsbøll – Handicaprådet
 • Dansk Flygtningehjælp/Ukrainian network
 • Dagny Jensen –  Børns Voksenvenner
 • Magnus Magnussen –  Nyborg Ungdomsråd
 • Henrik Roca Stephansen – Nyborg Klatrehal
 • Jette og Johnny Dørr – Marinaens Venner
 • Michael Hedeager – Udvikling Ullerslev
 • Claus Johansen -Vindinge Boldklub

Skal vi lave kursus?

Vi har i frivilligcenteret mulighed for at lave lokale kurser på Vestervold. Mange emner inden for foreingsdrift og frivillighed kan vi selv undervise i, og er der emner vi ved mindre om, kan vi hyre gode kræfter ind udefra. Kurserne er altid gratis.

Derfor vil vi gerne høre fra jer, hvis I mangler viden og sparring om bestemte emner. Skriv til os på info@frivilligcenter-nyborg om lige netop det kursus du eller dine med-frivillige drømmer om.

Puljer og fonde

Lauritzenfonden
Lauritzen Fonden er især optaget af sårbare børn og unge. Den tror på, at vi i fremtiden får brug for endnu flere hænder til at løfte i flok, og den tror på, at der findes ressourcer i hver og en af os. Projekter, der har til formål at skabe trivsel, trygge rammer og en sikker opvækst for udsatte grupper i samfundet, har stor bevågenhed hos fonden.

Der lægges vægt på, at ansøgningen lever op til fondes værdier og at der er fokus på bæredygtighed.

Ansøgningsfrist: 13. oktober 2022

Albani Fonden
Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2022

Hempel Fonden 
Hempel Fonden støtter et aktivt liv på vandet for børn og unge i Danmark. Fonden tror på, at de tidlige oplevelser med at være på vandet skal være præget af leg og fællesskab.

Derfor har Hempel Fonden åbnet en ny pulje ‘Søsat’ der skal hjælpe foreninger med at søsætte en mangfoldighed af aktiviteter på vandet, der er båret af frivillige dedikeret til at gøre en forskel for børn og unge.

Ansøgningsfrist: 15. september 2022

https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/

Friluftsrådet – Udlodningsmidler til friluftsliv

Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til uddeling under tre temaer: Fysiske rammer for friluftsliv,Vandfriluftsliv og Børn og unges friluftsliv

Ansøgningsfrist: 15. september 2022

https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter

Fru C. Hermansens mindelegat
Ansøgninger om støtte til psykisk syge børn og unge skal indeholde en beskrivelse af det konkrete formål, barnets/den unges CPR-nummer, samt dokumentation for barnets/den unges diagnose, dvs. udtalelse fra speciallæge, eller hospitalsoplysninger. Da legatet er til barnet/den unge, og ikke afhænger af forældrenes økonomi, skal der ikke vedlægges oplysninger vedrørende forældrene.

Ansøgningsfrist: 30. september 2022

Den sociale fond for børn og unge
Den sociale fond for børn og unge er stiftet af Henrik Lyngbye Pedersen og har til formål at forbedre sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år.

Fonden yder tilskud til initiativer, der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at øge deres ressourcer og bryde negative mønstre. Formålet med støtten er at forebygge og bekæmpe vold mod børn og unge.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2022

Generel information

KV Fonden – Krista og Viggo Petersens Fond
KV Fondens formål at virke til gavn for samfundet ved bl.a. at virke til opfostring af en sund og kraftig ungdom ved støtte til idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv.

Ansøgningsfrist: 30.september 2022

Edel og Wilhem Baubenmerkls Almengørende Fond 
Fondens formål er at yde støtte til almenvelgørende eller almennyttige formål, herunder specielt indenfor områderne sundhed og sygepleje, natur, musik, kunst og kultur i Danmark såvel som i udlandet. Under sundhed og sygepleje støtter fonden gerne formål eller ildsjæle indenfor hjemmesygeplejen.

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2022

Ludvigsens legat
Der kan søges støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge op til omkring 25 år. Målgruppen skal være betegnet som en risikogruppe, f.eks. fra særligt geografisk område, fysisk eller psykisk handicap, alvorlig sygdom eller en gruppe med særligt belastende adfærd. Særligt børn og unge med psykiatriske lidelser, fysiske handicaps, kriminalitetstruede, flygtninge og indvandrere og alkohol- og stofmisbrugere samt børn heraf vil særligt komme i betragtning.

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2022

https://www.ludvigsenslegat.dk/index.html

Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF
Der kan søges støtte til projekter for børn og unge op til 30 år.

Initiativet/projektet skal have børn og unge som målgruppe og leve op til følgende tre parametre:

Nyskabende: Projektet skal være nyt i form og omfang i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad det almindeligvis kan forventes, at I laver. I må selvfølgelig gerne lade jer inspirere af andres gode ideer.

Styret af børn og unge: Børn og/eller unge skal have ansvar for udviklingen og gennemførelsen af projektet. Voksne kan have en igangsættende og vejledende rolle, men det er børn og unge der skal have den endelige beslutningskompetence. I Initiativstøtte-sammenhæng er du ung når du er under 30 år.

Baseret på frivilligt arbejde: Frivillige skal være med til at tage beslutninger, planlægge og udføre aktiviteterne, og de bærende kræfter i projektet skal være ulønnet

Der kan søges op til 100.000

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2022

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-initiativstoette

Fonden Ensomme Gamle Værn
Formålet for Fonden Ensomme Gamles Værn er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom. Fonden har særligt fokus på ulighed og marginalisering og er optaget af at skabe viden og forbedre vilkårene for marginaliserede og socialt udsatte og sårbare grupper af ældre, bl.a. ældre flygtninge og indvandrere, ældre der tilhører seksuelle minoriteter, psykisk sårbare og hjemløse ældre.

Fonden støtter nyskabende forskning, sociale projekter og formidling, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Fonden lægger vægt på, at forskning er nyskabende, at sociale projekter relateres til ældre mennesker, der har mindst økonomisk og socialt, og at formidling nuancerer synet på alderdommen.

Ansøgningsfrist: 26. oktober 2022

https://egv.dk/sog-stotte

Adelgaard Fonden
Adelgaardfonden yder støtte til almenvelgørende og almennyttige formål, herunder til hjemløse personer og / eller til personer med dokumenterede fysiske og psykiske handicap. De støtter også personer, der kæmper med svære misbrug. For misbrugere ydes der dog primært støtte i faserne efter dokumenterede gennemførte behandlingsforløb.

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2022

https://www.adelgaardfonden.dk/

Susi og Peter Robinsohns Fond
Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v. for børn og unge, der lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige. Belastende og uværdige forhold er f.eks. at leve i et narko-, prostitutions-, voldsmiljø eller i et nedbrydende familiemiljø og lignende. Sigtet skal bl.a. være på denne måde at støtte personer i deres egen indsats for at kunne få en bedre opvækst herunder at kunne gennemføre en uddannelse såvel teoretisk som praktisk eller for på anden måde at blive egnede til et meningsfyldt liv.

Derudover ydes der økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v., der har til formål at skabe tålelige forhold for voksne, der på en eller anden måde er tabt i det almindelige samfund, og hvor det offentlige ikke vil eller kan støtte eller ikke støtter i tilstrækkelig grad. Tålelige forhold kan f.eks. være oprettelse af varmestuer, herberger og kollektiver. Der kan også på denne måde ydes støtte til hjælp til afvænning, til arbejdstræning eller til uddannelse.

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2022

https://www.robinsohnfonden.dk/

Kurser

Psykologisk tryghed i frivillige sociale organisationer
Kom og få en introduktion til begrebet psykologisk tryghed, og hør om, hvordan begrebet kan bruges i din ledelsespraksis. Kurset præsenterer viden, metoder og værktøjer til, hvordan du opbygger psykologisk tryghed blandt ansatte og frivillige og derigennem styrker trivslen såvel som kvaliteten af foreningens arbejde med brugerne.

 1. oktober 2022 på Center for frivilligt socialt arbejde, Odense fra kl. 10.00-16.00

https://frivillighed.dk/kurser/psykologisk-tryghed-i-frivillige-sociale-organisationer

Udviklingssamtaler med frivillige. Hvorfor og hvordan?
I frivillige sociale organisationer er der mange forskellige tilgange til samtaler med frivillige. I denne Morning Talk har vi inviteret gæster fra Røde Kors og Hverdagsaktivisterne, som deler ud af deres erfaringer. Hør om arbejdet med frivilliges udviklingssamtaler, om formater, fordele og udfordringer og ikke mindst om potentialerne og den værdi udviklingssamtaler kan tilføre jeres foreningen.

 1. oktober 2022 på zoom, klokken 9.00-9.45

https://frivillighed.dk/kurser/udviklingssamtaler-med-frivillige-hvorfor-og-hvordan-morning-talk-om-fus-samtaler

Dokumentationens dilemmaer og muligheder
På dette webinar hører du om konkrete udfordringer i dokumentationsarbejdet og får inspiration til at håndtere de fire typiske dilemmaer, som opstår, når I som forening selv indsamler og analyserer viden om jeres indsatser og aktiviteter. På webinaret giver CFSA’s erfarne analyse- og dokumentationseksperter et kvalificeret bud på, hvordan I kan håndtere dilemmaerne, uden at det går ud over jeres indsats, deltagere og resultater.

 1. oktober 2022 på zoom, klokken 10.00-11.30

https://frivillighed.dk/kurser/dokumentationens-dilemmaer-og-muligheder

Hjælp mennesker i krise. Grundkursus i krisepsykologi
Som frivillig kan du opleve, at det er både vanskeligt og belastende at arbejde med mennesker, der har det rigtig svært. Over to kursusdage får du viden om krisepsykologi og effektive værktøjer, du kan bruge til at hjælpe mennesker i udsatte livssituationer. Vi kommer også ind på, hvordan kriseramte mennesker kan påvirke dig, og hvordan du passer på dig selv og håndterer de følelser og reaktioner som din hjælperolle i det frivillige sociale arbejde kan udløse.

 1. oktober kl. 10.00 – 30. oktober kl. 16.00 på Vejle Center Hotel

https://frivillighed.dk/kurser/hjaelp-mennesker-i-krise-grundkursus-i-krisepsykologi

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i foreninger med ansatte
Få den grundlæggende viden om din rolle og dit ansvar som medlem af en bestyrelse i en frivillig forening med en eller flere ansatte. På dette bestyrelseskursus får du en introduktion til bestyrelsesarbejdet, opgaverne med foreningens økonomi, lovgivningen på området og de juridiske forpligtelser, så du ved, hvordan du bidrager bedst muligt til foreningens drift, ledelse og udvikling

 1. november 2022, kl. 10:00–16:00 på Center for Frivilligt Socialt Arbejde (Odense)

Tilmeldingsfrist 10. oktober 2022

https://frivillighed.dk/kurser/grundkursus-for-bestyrelsesmedlemmer-i-foreninger-med-ansatte

Scroll to Top