Generalforsamling

Frivilligcenter Nyborg afholder ordinær generalforsamling: 22.marts 2021 kl 17-20.
Generalforsamlingen afholdes online.

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent og 2 stemmetællere.
  • Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  • Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal sendes til info@frivilligcenter-nyborg.dk senest 1. marts.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes også til info@frivilligcenter-nyborg.dk senest 8. marts. Herefter modtages link samt vejledning til online – generalforsamling. Der er mulighed for telefonisk støtte i at logge på før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med bilag samt, bestyrelsesmedlemmer på valg, budget for 2021 samt årsregnskab for 2020 kan findes her på siden senest 8.marts.

Se også Frivilligcenter Nyborgs vedtægter her:
https://frivilligcenter-nyborg.dk/om-os/visioner-vedtaegter/

For spørgsmål: Ring gerne til centerleder Brian Lindskov Larsen på 42631185 eller formand Cathrin Johansen på 60217268.