Frivillig i Fællesskab

Frivilligcenter Nyborg er i perioden januar 2023 til sommer 2024 en del af projektet Frivillig i Fællesskab
Projektet skal bane vej for, at elever på Særlig Tilrettelagt Uddannelse Nyborg (STU Nyborg)  får kendskab til og mulighed for at engagere sig i frivillige fællesskaber.
Frivillighed og det at være en del af et fællesskab, er afgørende for unges trivsel. Vi ved også,  at der kan være en række barrierer for, at unge med funktionsnedsættelser kan finde vej ind i frivilligheden på egen hånd.
I samarbejde med STU Nyborg, er vi derfor i gang med at vise de unge vej ind i de frivillige fællesskaber i kommunen. Samtidig får de lokale foreninger og de institutioner, der arbejder med frivillige, mulighed for at se hvor meget de unge fra STU Nyborg har at byde på.
Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Frivilligcenter Vesterbro/Kgs Enghave/Valby er projektejer sammen med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUHM)
Naturbingo Egeparken 1

Fakta

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) vil med Frivillig i Fællesskab udvikle og udbrede en indsats, hvor 10 frivilligcentre rundt om i landet bliver klædt på, så de kan bygge bro mellem STU’er og det frivillige foreningsliv, så flere unge med funktionsnedsættelser finder vej ind i frivillige fællesskaber.
Projektet er muliggjort med 7 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond
Frivilligcenter Nyborg og STU Nyborg er samarbejdspartnere i Frivillig i Fællesskab og arbejder på at bygge bro mellem STU og de frivillige fællesskaber i Nyborg Kommune.
Du kan træffe projektleder Mette Marie Skovmand i Frivilligcenter Nyborg på
Telefon: 93934378.
Mail: [email protected]
Scroll to Top