Forslag til vedtægtsændringer 2023

Forslagene fremsættes af Frivilligcenter Nyborgs bestyrelse på baggrund af diskussion om formuleringer ved generalforamlingen i 2022

Konsekvensrettelse angående Netværk

§4

Medlemmer

Stk. 1 A) 

Som medlemmer kan optages organisationer, foreninger og grupper med virke i Nyborg Kommune (herefter ”foreningsmedlemmer”), der på basis af vedtægter eller lignende afgrænsende rammer for organisationens, foreningens eller gruppens virke, og som ønsker at støtte frivilligcentrets formål.

Ændres til

§4

Medlemmer

Stk. 1 A) Som medlemmer kan optages organisationer, netværk, foreninger og grupper med virke i Nyborg Kommune (herefter ”foreningsmedlemmer”), der på basis af vedtægter eller lignende afgrænsende rammer for organisationens, foreningens eller gruppens virke, og som ønsker at støtte frivilligcentrets formål.

Præcisering angående betingelser for vedtægtsændringer

§9

Ændring af vedtægter

Stk. 2

Vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er ikke halvdelen af samtlige medlemmer til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget, uanset antallet af fremmødte.

§9

Ændring af vedtægter

Stk. 2

Vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages. Er ikke halvdelen af samtlige medlemmer til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget, uanset antallet af fremmødte

Scroll to Top