Ekstraordinær generalforsamling

Frivilligcenter Nyborg indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2019 på Vestervold.

Baggrunden for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er, at bestyrelsen ønsker at ændre foreningens vedtægter og derved sikre, at Frivilligcenter Nyborg lever op til de krav Socialstyrelsen stiller for, at tildele frivilligcenterets dets grundfinansieringsmidler. Forslaget til vedtægtsændringer blev fremsat på Frivilligcenter Nyborgs ordinære generalforsamling den 27. februar 2019, men kunne ikke vedtages pga. for få fremmødte stemmeberettigede.

MATERIALER