Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Frivilligcenter Nyborg
11. april 2024 kl. 17-18 på Vestervold, Kgs Bastionsvej 2.

Dagsorden:
1. Valg Af dirigent
2. Valg af referent og to stemmetællere
3. Indkomne forslag
Ændringsforslag 1-8 som vedtaget på generalforsamlingen skal i følge vedtægterne behandles på ekstraordinær generalforsamling, da der på generalforsamlingen ikke var mere end halvdelen af centerets 81 medlemmer tilstede. Ændringsforslagene kan ses her
4. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top