Eks. generalforsamling

Referat af Ekstraordinær generalforsamling 8. april 2021 i Frivilligcenter Nyborg (Online)

 

Til stede:

Cathrin F. Johansen – Personligt medlem
Benny Andreasen – Ørbæk Midtpunkt
Ann Laugesen – NGIF
Anne Nordlund – Røde Kors Nyborg
Karsten Danielsen- Natteravnene
Anders Bundgaard- Den Sociale Helhedsplan Nyborg
Jannie Rasmussen – Nyborg Kommune
Mads Midtiby- Aktivitetsforeningen
Lisbeth Hemmingsen – Mødestedet
Dagny Jensen – Børns Voksenvenner

Hugo Tietze

Brian Lindskov Larsen

 

 1. Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være et medlem af bestyrelsen.

Tidligere vikarierende centerleder Hugo Tietze blev enstemmigt valgt som dirigent.

 

 1. Valg af referent og 2 stemmetællere

Centerleder Brian Lindskov Larsen blev valgt som referent. På grund af den korte dagsorden, besluttede generalforsamlingen at dispensere for kravet om to eksterne stemmetællere.

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i §5 stk.3

Oprindelig paragraf:

 • 5 stk 3

Generalforsamlingen

 

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være et medlem af bestyrelsen.
 • Valg af referent og 2 stemmetællere.
 • Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

 

Ændres til:

 

 • 5 stk 3

 

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være et medlem af bestyrelsen.
 • Valg af referent og 2 stemmetællere.
 • Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 • Valg af kritisk revisor.

– Valg af statsautoriseret revisor

 • Eventuelt.

Baggrund for ændringsforslag:

Det er nødvendigt at få formuleret, at der er tale om to forskellige revisorer og at få indført i

vedtægterne, at også vores statsautoriserede revisorer skal vælges af Generalforsamlingen,

Den Statsautoriserede revisor godkender formelt vores regnskab, særligt i forhold til

afrapporteringer til Socialstyrelsen og/eller andre fonde. Den kritiske revisor er en person

med tilknytning til frivilligcentret, der ikke er en del af bestyrelsen og hvis formål er, at

overvåge om frivilligcenterets økonomi forvaltes i overensstemmelse med dets overordnede

formål.

 

Vedtægtsændringen godkendtes enstemmigt ved håndsoprækning.

 

 

 1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer §7 stk. 4

Oprindelig paragraf

 • 7 stk. 4

Stk. 4 Regnskabet skal revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og

af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af

bestyrelsen

 

Ændres til:

 

 • 7 stk 4

 

Stk. 4 Regnskabet skal revideres af den af generalforsamlingen valgte kritiske

revisor samt statsautoriseret revisor.

 

Baggrund for ændringsforslaget:

“Kritsk” indføres, så der er overensstemmelse med ændringerne i §5 stk. 3

 

Vedtægtsændringen godkendtes enstemmigt ved håndsoprækning.