Eks. generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frivilligcenter Nyborg

8. april 2021 kl. 19.00

Den ekstraordinære generalforsamling foregår på Vestervold eller online alt efter Covid19-retningslinjer, antal tilmeldte og vejrforhold.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være et medlem af bestyrelsen.
  2. Valg af referent og 2 stemmetællere
  3. Indkomne forslag
    1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i §5 stk.3 samt §7 stk. 4 (link til vedtægtsændringer kan ses her )

Tilmeldelse sendes til info@frivilligcenter-Nyborg.dk senest tirsdag d. 6. april af hensyn til planlægningen. Besked om sted og format udsendes samme dag.