Har du svært ved altid at holde dig opdateret? Kunne du godt bruge sparring og inspiration fra andre gode kræfter i foreningslivet? I dette interessefælleskab er alle venneforeninger tilknyttet kommunale institutioner med fokus på ældre indbudt til at deltage i en fast netværksgruppe. 

I netværk Venneforeningers Vidensnetværk mødes vi om alt hvad der rør sig i og udenfor foreningerne. Fokus er på i fællesskab at højne fagligheden for alle i foreningerne. Som medlem får løbende du en indføring i emner som persondataloven, kommunikation, IT og meget mere. I netværket hjælper vi hinanden, vi inspirerer hinanden til endnu bedre aktiviteter og vi deler succeser og fiaskoer.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er målrettet bestyrelsesmedlemmer og frivillige i vennerforeninger tilknyttet kommunale institutioner med fokus på ældre. Der er ikke krav om, at du besidder bestemte poster i din forening for at kunne deltage - netværket er for alle, som gerne vil yde en indsats i deres forening.

Hvad får du ud af at deltage?

Netværket er et vidensnetværk, som har til formål at inspirere og udvikle deltagerne i et fagligt fællesskab. Vi udvikler sammen vores foreninger på de fronter vi hver især finder det nødvendigt og vi støtter og hjælper hinanden med at komme videre.

GENNEM NETVÆRKET FÅR DU:
  • Redskaber til dit foreningsarbejde
  • Indsigt i ny viden og lovgivning, som påvirker foreningsarbejdet
  • Inspiration og sparring til planlægning af aktiviteter i din forening
  • Personlig feedback fra underviser og fra de øvrige deltagere i netværket

Praktiske oplysninger

Netværket mødes om temaer, som udpeges fra gang til gang i et samarbejde mellem underviser og gruppe. Netværket byder på oplæg fra underviser, øvelser, selvstændigt arbejde med opgaver samt individuel og gruppebaseret sparring og feedback.

Netværket mødes ca. 4 gange om året i Frivilligcenter Nyborg.