Find viden og ressourcer – brug netværket

Denne værktøjskasse hjælper dig og din forening til at udnytte jeres netværk bedre, så I kan få den viden og de ressourcer I har brug for i jeres forening. Værktøjskassen kan være særlig nyttig, hvis I står over for et større projekt, eller hvis I er ved at udvikle jeres forening.

Der er fire poster i denne værktøjskasse:

  1. post: Afklar, hvad det er I søger
  2. post: Kortlæg jeres netværk
  3. post: Udvælg de fem vigtigste nøglepersoner
  4. post: Hvad vil I spørge nøglepersonerne om?

I værktøjskassen ligger der en guidebog til ruten, et overskueligt rutekort og et arbejdsark.

Lån værktøjskassen Find viden og ressourcer – brug netværket her: