Et klart mål og en realistisk projektplan

Denne værktøjskasse hjælper dig og din forening godt igang med jeres projekt, ved at give jer værktøjer til at sætte et klart mål og til at lave en realistisk projektplan. Værktøjskassen kan være særlig nyttig, hvis I står over for at skulle udvikle jeres forening, lave et større projekt eller arrangement, eller hvis I skal lave et projekt, I senere skal søge fondsmidler til.

Der er seks poster i denne værktøjskasse:

  1. post: Sæt de overordnede mål og bestem målgruppen
  2. post: Sæt de halvårlige mål og målindikatorer
  3. post: Beskriv aktiviteter, tidplan og projektteam
  4. post: lav kommunikationsplanen for projektet
  5. post: Få overblik over projektets ressourcebehov
  6. post: Arranger der første møde i projektteamet

I værktøjskassen ligger der en guide-bog til ruten, et overskueligt rutekort og et arbejdsark.

Lån værktøjskassen Et klat mål og en realistisk projektplan her: