Engagerende og effektive møder og arrangementer

Denne værktøjskasse hjælper dig og din forening godt igang med gøre en ende på ukonstruktive, forvirrende møder og dødsyge arrangementer, ved at give jer værktøjer til at sætte klare mødemål og lave aktiviteter som passer til målene. Værktøjskassen kan være særlig nyttig, hvis I oplever, at I har svært ved at nå de mål som I gerne vil nå, eller hvis I har problemer med at få den røde tråd frem i jeres møder og arrangementer.

Der er seks poster i denne værktøjskasse:

  1. post: Beskriv mødets kendetegn
  2. post: Formuler krystalklare MødeMål
  3. post: Lav en dagsorden og planlæg mødets aktiviteter
  4. post: Send en attraktiv mødeindbydelse ud
  5. post: Fordel mødets opgaver
  6. post: Lav en handlingsplan

I værktøjskassen ligger der en guide-bog til ruten, et overskueligt rutekort og et arbejdsark.

Lån værktøjskassen Engagerende og effektive møder og arrangementer her: