Attraktive foreninger er foreninger i trivsel

Der bør være mere fokus på trivsel i foreningslivet. En forening i trivsel er nemlig en attraktiv forening. Og kun en attraktiv forening kan tiltrække de frivillige, som den har brug for, så den kan løfte sine opgaver og  leve op til sit formål. Der er meget man kan gøre for at opnå en bedre trivsel i sin forening – dem skal vi se på i denne artikel.

Der er mange områder man kan arbejde med i en forening, for at skabe mere glæde og trivsel i sin frivilliggruppe. Men trivsel er jo som udgangspunkt en meget individuel ting og i sidste ende kan kun den enkelte fortælle om er til stede eller ej.

Vi kender alle fornemmelsen af at være en del af et fællesskab, som er positivt og fuld af glæde og energi. Det virker opløftende, drivende og energigivende. Omvendt kender vi også alle til fællesskaber eller enkeltpersoner, som aldrig kan stilles tilfredse, som altid har nej-hatten på og som minutiøst kritiserer hver detalje i et forslag eller en aktivitet.

Arbejd med trivsel gennem medmenneskelighed

I kan selv forstille jer, hvilket selskab det er nemmest for den enkelte at trives i. Men når det er udgangspunktet, at trivsel er en individuelt ting, så er det jo også åbenlyst, at det ikke er foreningen eller frivilliggruppen alene, som bestemmer om den enkelte frivillige trives eller ej. Trivsel bestemmes også af hvad der ellers sker i den frivilliges liv, men det skal endelig ikke fraholde jer fra at arbejde med jeres interne trivsel og med den enkeltes trivsel. Der er nemlig store gevinster at hente for jer.

For det første så er det et godt medmenneskeligt princip at kære sig om hinanden, række ud af foreningssammenhængen og hjælpe samt støtte hinanden. Det er god stil. Det giver et godt og stærk sammenhold i frivillig gruppen og det øger tilknytningen til foreningen for den enkelte.

Arbejd med stærke relationer i frivilliggruppen

Glade frivillige giver en glad og positiv frivilliggruppe med stærke relationer til hinanden, som har meget større sandsynlighed for at opleve trivsel. I en artikel i Børsen peger Edith Moltke og Lone Irene Petersen at en positiv gruppe har øget kreativitet, større arbejdsglæde, er mere konstruktive og har mere succes med deres opgaver.

En frivilliggruppes positivitet hænger sammen med deres trivsel. Og deres trivsel påvirker kvaliteten i deres frivillige arbejde, som påvirker hvor attraktiv gruppen er for en potentielt ny frivillig. Vi skal altså prøve at understøtte hinanden i at være skønne, glade mennesker som emmer af nærvær, omsorg, gejst og gåpåmod

Læs også Edith Moltke og Lone Irene Petersen skarpe meninger om negative mennesker og deres måde at påvirke et fællesskab på.

Trivsel påvirkes af ledelse og organisation

Manglende trivsel kan også være et såkaldt organisatorisk problem. Altså et problem som vedrører foreningens rammer, vilkår, ledelse, arbejdsgange mm. Det er vigtigt, at se på sådanne interne organisatoriske faktorer, fordi hvis der er styr på dem, så modvirker man stress og mobning i frivilliggruppen og øger trivslen blandt sine frivillige.

Ledelse er en vigtig hjørnesten for fællesskabets trivsel

At være frivillig er et arbejde. Man kommer for at løse nogle opgaver, der gør en forskel. Men ledelsen i en frivilligruppe er ikke den samme som på en arbejdsplads, hvor lederen kan være løsrevet fra gruppen af arbejdere. Som leder, bestyrelse, arbejdsgruppe er vi typisk en lige så stor part af opgaveløsningen som alle de andre. I en artikel fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde peger organisationen Ventilen på, at vi derfor bør tænke ledelse på en anden måde i frivillige foreninger. Hos Ventilen fortæller de, at deres ledere ikke ser sig selv, eller bliver betragtet som ledere af gruppen. De er ledere at projektet, og en del af gruppen. Læs hele artiklen om ledelse i Ventilen her.