Arbejd strategisk med trivsel

Først og fremmest, lad være med at lade jer skræmme af titlen på denne artikel. En strategi er ikke noget, som er hverken er højpandet, unødvendigt eller som kun hører til i skrivebordskuffen. Det er heller ingen større akademisk øvelse at arbejde med trivsel i sin strategi. I denne artikel tager vi jer i hånden og giver jer en intro til at arbejde med strategi i jeres forening. Du skal læse med, hvis du gerne vil have, at din forening udvikler sig. Hvis du vil afvikle din forening, så sluk computeren nu. 

Overdrevet? Nej. En forening uden en strategi er retningsløs, for det er netop det, en strategi giver jer - en retning. At lave en strategi betyder sådan set blot, at I skal have fælles fodslaw. Det kan kun få ved at tale sammen og hvor I vil hen og hvordan, samt at I bliver ved med at tale om det. Om I vil skrive strategien ned med mål og det hele, det er op til jer.

Foreningens strategi

Når I arbejder strategisk, så betyder det, at I diskuterer og beslutter, hvilken vej jeres forening skal udvikle sig fremover. Hvorfor I skal gå netop den vej med foreningen og ikke mindst hvordan I skal komme derhen. Når I arbejder strategisk med trivsel, så handler det overordnet set om, at I taler om hvad den ønskede retning betyder for jeres fælles trivsel, samt hvorfor og hvordan I skal fokusere på trivsel i jeres daglige arbejde.

At arbejde med at udvikle og beslutte en strategi for jeres forening er en forudsætning for at kunne sætte mål for jeres arbejde og foreningens fremtid. Strategien er en guide i hverdagen og ved bestyrelsesmøderne, som beskriver den rute I ønsker at følge, ofr at nå jeres mål og hvordan I vil prioritere målene.

Gode spørgsmål, når I arbejder med jeres strategi

Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler i deres bog "At lede en sag", at I drøfter følgende spørgsmål i jeres strategiprocess.

  • Hvorfor er organisationen her?
  • Hvor er vi om fem år, hvis vi fortsætter som nu?
  • Er vi til den tid, hvor vi gerne vil være?
  • Løser vi overordnet set nu og fremadrettet de rigtige opgaver i forhold til vores formål?
  • Eller vil og bør vi bevæge os i en anden retning?
  • Hvad er så de overordnede mål for organisationen fremover?
  • Og skal organisationens formål justeres?
  • Hvad skal vi prioritere til og fra?

Uenighed eller lange diskussioner om ovenstående spørgsmål skyldes manglende klarhed - altså I en uenige om jeres fælles strategi og mål for foreningen. Opstår dettte, så bør I overveje om det er for længe siden I har diskuteret strategien. Det kan i det tilfælde være en god idé at tage strategien op og revidere den.

Skab sammenhæng mellem strategi og daglige aktiviteter

For at en strategi ikke blot skal blive et flot dokument som pynter i skrivebordsskuffen, så skal den omsættes til konkrete aktiviteter og handlinger i hverdagen. Ellers kan det hele jo være ligemeget.

At I skal gøre noget konkret med jeres strategi gælder for alle startegier - ikke kun de, som handler om at øge trivslen i foreningen. Strategien skal blive til aktiviteter og handlinger for de enkelte grupper i foreningen, for de enkelte frivillige og til gavn for jeres brugere.

Et godt praktisk sted at begynde er ved at lave indsatsteorier for de forskellige områder, som I gerne vil arbejde med. Igen, lad jer ikke skræmme. Indsatsteorier er et godt og håndgribeligt redskab, som dybest set giver jer en prioriteret to do-liste for de enkelte aktiviteter. Det er i øvrigt en kanon ting at sende med i en pulje- eller fondsansøgning, som de kan se, at I er seriøse og professionelle i jeres tilgang.

Indsatsteori - et uundværligt værktøj

En indsatsteori hjælper jer med at vurdere, om det er realistisk at aktiviteten fører til de resultater I ønsker at opnå. I kan bruge værktøjet til at prioritere og identificere de aktiviteter I tror på vil gøre en forskel. Jeres arbejde med indsatsteorien vil tydeliggøre, om resultatet kan nås med de planlagte aktiviteter. Ideen er at tilpasse aktiviteter og ønskede resultater til hinanden så der er en tydelig sammenhæng.

Brug indsatsteorien til at styre jeres process

Når I bruger indsatsteorien som værktøj, er det vigtigt at I udnytter metodens potentiale som procesværktøj. Sæt jer sammen i bestyrelsen eller frivilliggruppen, og samarbejd om processen med at lave indsatsteorien. På den måde får I en fælles forståelse af hvad I vil opnå med jeres aktivitet. I får også et overblik over hvad det kræver af de forskellige frivillige for at komme i mål.

Indsatsteorien er i øvrigt et godt afsæt for at formidle bestyrelsen eller gruppens ideer og tanker om aktiviteten til resten af forneingen eller til en pulje/fond. Den giver nemlig et visuelt billede af aktiviteten og udfolder ideerne bag den.