Så er det officielt – Frivilligcenter Nyborg skal flytte

I går eftermiddags vedtog Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at flytte Frivilligcenter Nyborg til Aktivitetscenter Vestervold. Bestyrelsen her i frivilligcentret har hænderne helt oppe over hovedet, for nu bliver det endelig muligt for os at give medlemsforeningerne det, de havde håbet på, da frivilligcenteret blev oprettet.

Frivilligcenter Nyborg har igennem længere tid været i dialog med Nyborg Kommunen omkring en mulig flytning af frivilligcentret, for vi har haft svært ved at honorere de lokalebehov, som vores medlemsforeninger har.

Frivilligcenter Nyborg understøtter som bekendt de frivillig sociale foreninger, patientforeninger, fritids-, idræts- og kulturforeninger samt borgere med gode ideer, som melder sig ind i frivilligcenteret. Og det gøres med bl.a. med foreningsservice og lån af lokaler.

”Politikerne har været lydhør overfor de ønsker, som vi i bestyrelsen har fremsat og det er vi så taknemmelige for”, fortæller Cathrin Johansen formand for Frivilligcenter Nyborg. ”Flytningen til Vestervold viser, hvor højt frivillighed og foreningsliv bliver prioriteret her i kommunen, som nu giver et solidt fundament for at borgere kan løfte gode projekter og initiativer til gavn for hele kommunen”, fortsætter en tilfreds og glad formand.

Et samlingspunkt for alle

Aktivitetscenter Vestervold bliver allerede i dag benyttet til mange forskellige slags foreningsaktiviteter, og de aktiviteter vil fortsætte, også når vi flytter ind på Vestervold. ”Alle skal kunne være der”, siger Cathrin Johansen formand for Frivilligcenter Nyborg. ”Vi ser frem til at samarbejde med de foreninger, som allerede bruger huset, mange af dem er jo allerede medlem hos os”, pointerer hun.

Forud for frivilligcenterets flytning har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for nuværende og nye brugere af huset, som skal forberede og koordinere husfællesskabet herunder sikre at alle lokaler på Vestervold udnyttes bedst muligt. Det bliver en spændende proces, som frivilligcentret glæder sig til at gå i gang med.

Alt det praktiske

Hvornår flytningen skal foregå, ved vi endnu ikke, men vi forventer at kunne være på plads på Vestervold i løbet af 2019. Vi holder naturligvis vores medlemmer orienteret undervejs. Får du ikke vores nyhedsbrev, så tilmeld dig her.

nyhedsbrev.png

Hvad betyder flytningen for vores medlemmer?

Flytningen til Vestervold betyder, at vi kan lave et egentlig sekretariat, som kan løfte. På Vestervold ønsker vi at opbygge et bredt og stærkt sekretariat, hvor medlemmer kan hente præcist den hjælp og støtte, som der er brug for at få succes med frivillige udviklingsprojekter og daglige foreningsaktiviteter.

Vi har som mål at kunne tilbyde en bred vifte af hjælpemuligheder, som dækker over praktisk hjælp til at udvikle projekter, hjælp til at blive synlige, hjælp til at finde frivillige, hjælp til tekniske udfordringer som fx medarbejder nemid, indhentning af børneattester med meget mere. Frivilligcenter Nyborg skal være et sted hvor borgere, foreninger og initiativer kan hente hjælp til alle problemer, som de måtte støde på.

hvadkanvigore

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.