Vision & vedtægter

Vores vision er et stærkt og mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en indsats og hente hjælp og støtte.

Visionen understøttes i vores daglige arbejde af vores værdier:

  • Deltagelse: Frivilligcenter Nyborg ønsker at give alle muligheden for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.
  • Sammenhængskraft: Frivilligcenter Nyborg arbejder for en helhedsorienteret social indsats, fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle velfærden.
  • Udfoldelse: Frivilligcenter Nyborg fremmer frivilligheden, da frivilligt arbejde har en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte.
  • Mangfoldighed: Frivilligcenter Nyborg understøtter arbejdet i en bred vifte af frivillige foreninger og initiativer, fordi forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende lokalsamfund.
  • Samarbejde: Frivilligcenter Nyborg samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.
  • Kvalitet: Frivilligcenter Nyborg opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i det lokale frivillige arbejde, så det bliver nemmere at fungere som forening og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden.

Læs mere i Frivilligcenter Nyborgs vedtægter.

Her findes Frivilligcenter Nyborgs Privatlivspolitik for Frivilligcenter Nyborg.