Partnere

Frivilligcenter Nyborg samarbejder tæt med erhvervslivet, samt Nyborg Kommune og Socialstyrelsen om at skabe bedre rammer og vilkår for det frivillige arbejde i hele Nyborg Kommune. Her kan du møde vores partnere og virksomhedsvenner.

Vores partnere

Nyborg Kommune støtter os på flere forskellige måder. Nyborg Kommune understøtter centrets grundfinansiering sammen med Socialstyrelsen.

Til daglig understøtter Nyborg Kommune desuden frivilligcentret ved at stille lokaler til rådighed i hele kommunen, og ved at give frivilligcentrets personale adgang til faglig rådgivning og sparring.

I samarbejde med Nyborg Kommune understøtter Socialstyrelsen vores grundfinansiering.

Vores ErhvervsPartnere

I samarbejde med Danske Bank sikrer Frivilligcenter Nyborg, at forening i Nyborg Kommune har adgang til den viden, som er nødvendig for, at leve op til de krav der stilles til drift af en forening.

Danske Bank er også med til at sikre, at Frivilligcenter Nyborg kan uddele Frivillig Fredag-prisen.

Vores VikrsomhedsVenner

Sodemann udstillingsystemer sikrer, at frivilligcenteret fremstår professionelt når vi møder offentligheden.

Kommunalteknisk Chefforening støtter Frivilligcenter Nyborg i bæredygtig indkøb, hvilket frivilligcenteret arbejder med som en del af sit bidrag til opfyldelsen af FN's verdensmål.