Bestyrelsen

Ledelse af Frivilligcenter Nyborg

Frivilligcentret ledes og drives som en forening. Ledelsen sker ud fra foreningens vision og vedtægter.

Generalforsamlingen er Frivilligcenter Nyborgs øverste myndighed, mens bestyrelsen og centerleder varetager den daglige drift og ledelse af centret.

Bestyrelsen

Cathrin Johansen, personligt medlem
Formand
Lisbeth Henningsen, Mødestedet – Det Interkulturelle Hus
Næstformand
Mads Midtiby, Aktivitetsforeningen Vestervold
Kasserer
Benny Andreasen, Ørbæk Midtpunkt
Bestyrelsesmedlem
Anne Lerche Nordlund, Røde Kors Nyborg/Ørbæk
Bestyrelsesmedlem
Jannie Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent
Repræsentant fra Nyborg Kommune
Karsten Danielsen, Natteravnene Nyborg
Bestyrelsesmedlem
Ann Laugesen Rasmussen, NGIF Gymnastik og Atletik
Suppleant
Anders Bundgaard, Den Boligsociale Helhedsplan
Suppleant