Bestyrelsen

Ledelse af Frivilligcenter Nyborg

Frivilligcentret ledes og drives som en forening. Ledelsen sker ud fra foreningens vision og vedtægter.

Generalforsamlingen er Frivilligcenter Nyborgs øverste myndighed, mens bestyrelsen og centerleder varetager den daglige drift og ledelse af centret.

Bestyrelsen

Formand

Lisbeth Henningsen, Mødestedet – Det Interkulturelle Hus

Næstformand

Ann Laugesen Rasmussen, NGIF Gymnastik og Atletik

Kasserer

Mads Midtiby, Aktivitetsforeningen Vestervold

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Lerche Nordlund, Røde Kors Nyborg/Ørbæk
Cathrin Johansen, personligt medlem
Benny Andreasen, Ørbæk Midtpunkt

Suppleanter

Anders Bundgaard, Den Boligsociale Helhedsplan Nyborg
Per Stapelfeldt, Patientforeningernes hus Nyborg