Om os

Frivilligcenter Nyborg er omdrejningspunktet for frivilligt arbejde i Nyborg. Vi arbejder for at forbedre rammerne og betingelserne for frivillighed.

Frivilligcenter Nyborg er medlem af paraplyorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark.

Det tilbyder vi:

Til foreninger

 • Lokaleudlån i hele kommunen
 • Hjælp til synlighed og kommunikation
 • Gode råd til fundraising
 • Hjælp til opstart/udvikling af projekter
 • Kurser og foredrag
 • Adgang til foreningshåndbogen
 • Hjælp til rekruttering af frivillige
 • Netværksdannelse mellem foreniger, grupper og initiativer

Til borgere

 • Kontakt til foreninger
 • Hjælp til at indgå som frivillig i nye projekter
 • Afholdelse af arrangementer, der kan bidrage til udviklingen af det sociale og kulturelle liv i kommunen
 • Opstart af projekter, der kommer borgerne til gavn

Nyhedsbreve

Læs årets nyheder og få nyt om fonde og aktiviteter

Ansvarsfraskrivelse 

Vejledningerne på denne hjemmeside er udviklet af Frivilligcenter Nyborg for at lette adgangen til information for foreninger, organisationer og initiativtagere i Nyborg Kommune. Det er vores mål, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Bliver vi gjort opmærksomme på fejl, misforståelser eller lignende, vil vi søge at rette dem hurtigst muligt. Frivilligcenter Nyborg påtager sig dog intet ansvar for oplysningerne eller for den brug, der gøres af dem. Oplysningerne på hjemmesiden er: 

 • af generel karakter og ikke rettet mod enkeltpersoner eller -enheder
 • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte i enhver situation
 • undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Frivilligcenter Nyborg ikke har kontrol med, og som Frivilligcenter Nyborg ikke kan påtage sig ansvaret for
 • ikke udtryk for specifik juridisk rådgivning og kan ikke erstatte sådan (har organisationerne behov for juridisk rådgivning, opfordres organisationerne til at henvende sig til en specialist indenfor det pågældende område)