Ølentusiasterne på Østfyn – et foreningsportræt

En helt almindelig formiddag mødes jeg med Finn og Bjarne
fra de Østfynske Ølentusiaster over en kop kaffe til en snak om deres forening
og om hvorfor, øl er så spændende. Dvs. vi nåede aldrig til kaffen, for ordene
flød og fortællingerne var mange, og ikke mindst entusiastiske!! Jeg havde i
sandhed fået to passionerede ølkendere på besøg på kontoret.

Danske Ølentusiaster opstod i 1998 på Carlsens Kvarter i
Odense og fungerer i dag som en landsorganisation med omkring 50
lokalafdelinger, heraf en på Østfyn. Og med sine 6000 medlemmer er der jo ikke
tale om nogen lille organisation, der taler øllets sag og arbejder med alt fra
udbredelsen af øllet fra mikrobryggerier til pantordninger og meget mere, og så
udgiver landsorganisationen ikke mindst magasinet ØLentusiastenN som er
spækket med artikler om øl, brygning, smagning og meget mere.

Landsorganisationen er også stedet, hvor man som entusiast
er medlem. Her betaler man sit kontingent og så henvises man til en
lokalafdeling, hvor den østfynske har ca. 90 medlemmer. Flest mænd, flest på
50+ – men hvis Finn og Bjarne er prototypen på medlemmerne, vil jeg også sige
ret festlige!

Som skrevet fik vi aldrig kaffen. I stedet fik vi vendt
mangt og meget: Om lokalafdelingen der har 16 år på bagen, de sidste fem-seks
år med Finn og Bjarne ombord. Om arrangementerne der afholdes ti gange om året
på Vestervold, om onlinesmagninger og lokalmøder sendt fra formandens
kælderbryggeri under Coronanedlunkningen, om Tour de Bière, hvor 35 entusiaster
fra det ganske danske land cykler omkring 700 km på en uge, mens de smager
deres vej gennem 30 ølsteder – og lidt om alle de andre foreninger, hvor de
herrer på forskellig vis har været frivillige gennem tiden. Og det var ikke så
få – da de ellers først kom i tanke om dem undervejs i snakken.


Til møde i lokalafdelingen

På et år afholdes cirka ti lokalmøder med øllet i centrum.
Ud over årsmødet og julemødet er møderne centrerede omkring enten et bryghus,
der fortæller og laver smagning eller et temamøde, f.eks. omkring alkoholfrie
øl eller sure øl. Før Corona kom der typisk 50 medlemmer til sådan en aften, nu
skal medlemmerne lige i gang igen, men tilslutningen er på vej op.

Centrum for mødet er øllet, historien bag, brygningsmetode og
smagen. Mange kender hinanden også fra andre sammenhænge, og selv om det
bestræbes, at der er tid til at snakke sammen på kryds og tværs til møderne, er
øllet i centrum. Medlemmerne kommer, hvis emnet interesserer dem og får en god
aften ud af det.

I fremtiden vil lokalafdelingen gerne lave flere lokale ture
– for at smage på det lokale øl, men også for at skabe mere fællesskab mellem
medlemmerne. Men der er ingen tvivl: Man mødes om den fælles interesse for
øllet – fællesskabet er en sidegevinst. Og kommer der ikke nok til et
arrangement, ja så har arrangementet ikke været godt nok.


Foto Finn og Bjarne

Frivillig ølentusiast og foreningsglæde

Finn og Bjarne er uden tvivl passionerede ølkendere og -drikkere.
Men sådan har det ikke altid været. De fortæller begge, at de på relativt få år
er gået fra at drikke almindeligt øl til at smage, vurdere og hele tiden prøve
af fra det, jeg som amatør udi øl kalder hylderne med specialøl. De fortæller
begge, at de blev lokket til at smage de mere spændende øl af bekendte, som så
også fik succes med at få dem hvervet som medlemmer til Danske Ølentusiaster. Nu
oplever de begge, at øllet har en større smagsmæssig forskel end vin, og at det
klart at er med til at gøre øllet virkelig interessant.

Bjarne brygger også selv i sit bryggerlaug, og så er de
begge endt med en bestyrelsespost, Bjarne som kasserer, Finn ordner
referaterne. Og det passer dem udmærket – selv om det jo er noget helt andet
end at komme til arrangementerne. I bestyrelsen skal der findes på og
lokalafdelingen skal konstant forny sig selv – der er ikke mange gengangere på
programmet, så det er noget med at have antennerne ude og opsnappe nyt på
ølfronten. Og kunsten er da også at lave så gode arrangementer, at medlemmerne
bliver i foreningen og fortsat kommer til arrangementerne.

Engagementet kommer for begges vedkommende fra den
grundopfattelse, at når man er i en forening – ja, så laver arbejdet jo ikke
sig selv. Som de siger: ”Man kan nyde, men må også yde! Ellers bliver det hele
jo kommercielt, og det er jo ikke det, der kendetegner “foreningsdanmark.” Finn
og Bjarne er enige om, at de laver arbejdet til glæde for dem, der kommer til
arrangementerne, og at det bare er en naturlig del af at være med i et
fællesskab. De er så også enige om, at det er nok at være med i en enkelt
bestyrelse ad gangen. Men så er der jo heldigvis andre opgaver, man kan bidrage
med, og så får jeg en længere opremsning om alle de steder, hvor Finn liiige
kommer og giver en hånd med, når noget praktisk skal klares. På den mest
naturlige måde udstråler mine gæster en stor glæde ved at være en del af en
forening, for andres skyld. At man selvfølgelig stiller op og gør sit til, at
der er noget at komme for. Også til næste år, og næste igen…

(Og mig – ja, jeg drikker næsten ikke øl. Og det var faktisk
værre end det med den manglende kaffe!)

 

Fakta om Danske Ølentusiaster:

Vidste du, at der hvert år produceres mellem 2000 og 2500
nye danske øl? Alt det og meget mere kan du lære om og smage på som medlem af
Danske ølentusiaster. En landsorganisation med cirka 50 lokalafdelinger,
herunder den østfynske.

Medlemskab koster 500 kroner om året. Der afholdes talrige
arrangementer for medlemmerne på landsplan. Den østfynske lokalafdeling
afholder ca. 10 møder om året på Vestervold.

Du kan læse mere om foreningen her, hvor du også har mulighed for at melde
dig ind, hvis du vil have dit øldrikkeri bragt til nye højder.