Find frivillige

Når du skal rekruttere frivillige til din forening, skal du tænke i:

 • Synlighed
 • Konkrete opgavebeskrivelser
 • Frivilligcenter Nyborg
 • Fritidsportalen
 • Frivilligjob.dk

Synlighed

Giv folk lyst til at støtte jeres projekt ved løbende at ”fortælle jeres historie” i pressen, via sociale medier, via annoncering, mund til mund osv. Jo mere folk kender jer og ved, hvilket arbejde i udfører, jo nemmere bliver det for den enkelte at se, hvor han/hun passer ind i jeres forening.

Konkrete opgavebeskrivelser

Jo mere konkret, du kan gøre din opgavebeskrivelse, jo større sandsynlighed er der for at finde en frivillig, der vil hjælpe.

Altså helst ikke:

Foreningen Nyborg søger madansvarlig til vores lejrture. Ring til formand Jens Jensen på 12 34 56 78 for at høre mere.

Men gerne:

Foreningen Nyborg søger hjælp til planlægning af mad til lejrture 4 gange om året, samt til indkøb og tilberedning.

Lejrene i år ligger 04.-06. 03. 2016, 03.-05. 06. 2016, 02.-04. 09. 2016 og 02.-04. 12. 2016. Der vil være et planlægningsmøde før hver lejr.

Der er ca. 20 deltagere (inkl. ledere) på lejrene og som udgangspunkt står du selv for alt omkring maden.

Foreningen Nyborg arbejder aktivt for give svagtstillede børn og unge i lokalområdet gode oplevelser og et stærkere socialt netværk. Du kommer til at være en del af en rigtig aktiv ledergruppe, som glæder sig til at samarbejde med dig! Ring til formand Jens Jensen på 12 34 56 78 for at høre mere.

Dette er en version, som kan være fin til fx Frivilligcenter Nyborgs Nyhedsbrev, avisen, foreningsbladet eller sociale medier.

Når du søger en frivillig, så prøv altid at besvare disse spørgsmål:

 • Hvor meget tid skal der bruges på det frivillige arbejde?
 • Hvad forventer I af den frivillige – menneske, tidsmæssigt og ”fagligt”?
 • Hvad er kerneopgaven?
 • Hvem er I og hvad er jeres mål?
 • Hvem skal den frivillige samarbejde med?
 • Hvor skal man henvende sig, hvis man gerne vil deltage?

Det gør Frivilligcenter Nyborg

Når folk henvender sig til os, for at høre mere om det at være frivillig, afholder vi typisk en frivilligsamtale med dem. Her tager vi udgangspunkt i personens interesser og ressourcer og finder så frem til relevante foreninger og tilbud.

Vi tilstræber, at den kommende frivillige går fra vejledningen med stor lyst og motivation til at gå i gang – og med viden om de pågældende foreninger og tilbud.

Vores anbefaling er afhængig af, hvad der står på Fritidsportalen og på Frivilligjob.dk – så hold dem opdaterede for jeres egen skyld!

Hold Fritidsportalen opdateret

Nyborg Kommune har en Fritidsportal, som giver et overblik over mulighederne i hele Nyborg Kommune.

Foreninger kan bruge Fritidsportalen til at oplyse om arrangementer og aktiviteter. Her I frivilligcenteret bruger vi Fritidsportalen aktivt, når vi holder frivilligsamtaler med potentielle frivillig.

Vil du gerne have flere frivillige i din forening, så er det altså vigtigt, at oplysningerne på Fritidsportalen er ajourført.

Frivilligjob.dk

Du kan også søge frivillige via Frivilligjob.dk, som drives af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Foreninger kan bruge siden til at søge efter frivillige til deres projekter. Her I frivilligcenteret bruger vi Frivilligjob.dk aktivt, når vi holder frivilligsamtaler med potentielle frivillig.

Vil du gerne have flere frivillige i din forening, så er det altså en god idé at slå opslag op på Frivilligjob.dk.

På frivilligjob.dk kan du læse mere om, hvordan man laver det gode rekrutteringsopslag.

Yderligere sparring

Har I brug for mere sparring til at søge frivillige i jeres forening så kontakt gerne centerleder Brian Lindskov Larsen på mailen info@frivilligcenter-nyborg.dk.