Finansiering og fonde

Der er mange forskellige muligheder for at skaffe midler til jeres forening ud over medlemskontingenterne. Generelt er det vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I kan finansiere jeres organisation, projekt eller aktivitet. Det er også vigtigt, at I så vidt muligt skaffer mange forskellige indtægtskilder, så I mindsker jeres økonomiske sårbarhed.

Eksempler på indtægtskilder kan være:

 • Loppemarkeder, bankospil, sponsorløb og andre aktiviteter
 • Salg af lodsedler, kalendere eller andre småting
 • Sponsoraftaler og erhvervssamarbejder
 • Tilskud fra offentlige puljer eller private fonde
 • Crowdfunding, der er den nyeste form for fundraising

Herunder kan du læse om tips og tricks til de enkelte indtægtskilder.

Aktiviteter

Loppemarkeder, bankospil og lignene aktiviteter er noget, I kan lave med eller uden støtte fra byens virksomheder. Og aktiviteterne kan være helt små, eller store events og arrangementer.

Det er meget vigtigt, at I er opmærksomme på, om jeres aktivitet skal meldes til myndighederne.

 • Indsamlinger skal meldes til Indsamlingsnævnet
  Indsamlingsnævnet beskriver en indsamling som "enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål".
  Som udgangspunkt skal alle indsamlinger anmeldes til Indsamlingsnævnet senest to uger før indsamlingens start. Indsamlinger blandt en snæver kreds af bekendte, såsom medlemmerne i en forening, skal ikke anmeldes til Indsamlingsnævnet. Det anbefales dog at kontakte Indsamlingsnævnet for at være på den sikre side. Man må gerne samle effekter ind til et loppemarked uden tilladelse
  Vær opmærksom på, at det koster 1.000 kr. at få tilladelse til en indsamling
 • Lotterier, bankospil, salg af lodsedler, mv. skal meldes til Spilmyndigheden
  Du skal anmelde din aktivitet senest fire uger før afholdelse. Vær opmærksom på, at der skal betales spilleafgift til SKAT.

Sponsoraftaler

En sponsoraftale er støtte fra virksomheder, der enten støtter 'med hjertet', eller fordi sponsoratet til jer har værdi for virksomheden. Når I kontakter virksomheder med henblik på sponsorater, så vær helt sikker på, hvilken værdi, I kan tilbyde virksomheden. Det kan være plakatannoncering ved banen, hvis I er en sportsklub, men I kan også være mere kreative, og fx tilbyde en dag med gratis bilvaske til mekanikerens kunder.

Kontakter I en lille lokal virksomhed vil det ofte være ejeren, er er den rette kontaktperson. Kontakter I større virksomheder, skal I tage kontakt til HR- eller marketingafdelingen.

En stor fordel ved sponsorater frem for fondsmidler er, at virksomhederne ofte kan give meget hurtigt svar på, om de vil støtte jer eller ej.

Erhvervssamarbejder

Ud over sponsoraftaler har I andre muligheder for at samarbejde med erhvervslivet. Virksomheder kan være villige til at stille materialer, gaver, arbejdskraft, netværk, lokaler eller andet til rådighed for jeres forening. Dette samarbejde er lettest at få op at stå, hvis I kan starte et samarbejde, der giver jer begge værdi.

Eksempel: En konkurrence, hvor virksomheden giver præmierne mod af få reklame ved konkurrencen eller en støttemiddag, hvor overskuddet går til jer, men hvor restauranten får masser af omtale og muligvis nye kunder.

Inden i henvender jer, bør I tænke grundigt over, hvad I kan tilbyde virksomheden. Det skal være så let for dem som muligt, at indgå i samarbejdet med jer. Undersøg virksomheder i lokalområdet og find ud af, om nogle af dem er relevante for jer at arbejde sammen med. Husk, at I også skal kunne stå inden for virksomhedens profil og værdier.

Puljer og tilskud i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune kan I søge puljemidler fra §18, §79 og fra udviklingspuljen:

 • §18-midlerne kan søges til projekter inden for kategorien 'frivilligt socialt arbejde'. Altså foreninger inden for det sociale eller sundhedsmæssige område.
 • §79-midlerne kan søges til aktiverende og forebyggende aktiviteter. Fx til klubber, foredrag, fester, udflugter mv.
 • Udviklingspuljen kan søges til at støtte det folkeoplysende arbejde. Fx til nye aktiviteter og initiativer, til tilbud, der tiltrækker børn, unge og nye grupper, nye samarbejdsprojekter og partnerskaber mv.
 • Bylivspuljen kan søges til aktiviteter i byrummet i Nyborg. Til aktiviteter, som skaber liv i byen, gør den spændende og attraktiv, skaber kunst og natur i det offentlige rum og/eller bidrager til forståelsen af Nyborgs kulturarv. 

Læs mere om Nyborg Kommunes puljemidler, ansøgningsfrister mv.

Folkeoplyst godkendte foreninger kan søge Nyborg Kommune om tilskud og få anvist lokaler under Nyborgordningen.

Under Nyborgordningen kan man:

Private fonde

Der er et hav af private fonde i Danmark, og der findes inden gylden regel for, hvordan man søger dem. Her er dog en række gode råd, der kan være værd at følge:

 • Læs op på fondens formål så I ved præcist, hvad de giver penge til, og hvad de ikke giver penge til
 • Læs fondens ansøgningsvejledning godt igennem. Kan I ikke finde den, så kontakt fonden og spørg, hvordan de vil have, I søger
 • Lav en ny ansøgning til hver fond, I søger. Sørg for at vinkle jeres projekt så det passer til fondens særlige formål
 • Gør jer helt klart hvad meningen med jeres projekt er. Det gør det meget lettere at skrive gode ansøgninger
 • Forsøg at vise, at der er sammenhæng mellem jeres midler og målene for projektet. Vær realistiske
 • Husk at en fondsansøgning er en kontrakt, så pengene skal gå til det, der står i ansøgningen - smør ikke for tykt på
 • Vær professionelle selvom I er frivillige. I skal ikke spilde fondens tid, men være ærlige, saglige og seriøse
 • Citater fra jeres brugere og/eller medlemmer kan være en god måde at fange fondens opmærksomhed på

Når I har fået tildelt midler fra en fond, så er det god stil at skrive tak for støtten, samt at sende endnu en hilsen med jeres resulater, når pengene er brugt. Det gør det lidt lettere at 'komme igen' en anden gang, og sikrer, at fonden husker jer for noget positivt.

Læs mere om private fondsansøgninger hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde

EU-midler

Har jeres projekt en europæisk dimension, kan I søge midler fra støtte- og tilskudsordninger i EU. Vær opmærksom på, at der kan være en del dokumentation forbundet med midlerne. Læs derfor godt op på, hvilke forpligtelser, der følger med støtten, før I søger.

Find den rette ordning for jeres forening i EU

Crowdfunding

Crowdfunding betyder, at en gruppe mennesker i fællesskab finansierer et projekt. Denne gruppe kan findes i jeres netværk, men også via internettet, hvor alle interesserede kan støtte jeres projekt.

Der findes mange crowdfunding-sider at vælge mellem, fx Boomerang.

Planlæg jeres fundraising

Når I skal finde ud af, hvordan I vil finansiere jeres forening, kan I nedsætte en arbejdsgruppe. Vær opmærksom på, at det kun er bestyrelsen, der kan underskrive ansøgninger og på andre måder forpligte foreningen.

Arbejdsgruppen bør:

 • Overveje hvilke forskellige muligheder, der findes for fundraising
 • Vurdere hvilke muligheder, der bedst kan opfylde jeres behov og ambitioner
 • Lave en plan for, hvilke muligheder I vil arbejde videre med, hvad disse kræver, hvornår I skal arbejde videre med dem samt hvem, der gør hvad
 • Forsøge at sprede foreningens indtægtskilder ud for at mindske den økonomiske sårbarhed

Tip: Lav en årsplan for jeres indtægter, så I ikke overser deadlines eller aktiviteter

Find frem til fonde

 • Nyborg Kommune, EU, ministerierne og andre offentlige instanser har oversigter over ansøgningsmuligheder på deres hjemmesider
 • Social- og indenrigsminsiteriets tilskudsportal har en oversigt over ansøgningsmuligheder
 • Søg efter puljer, fonde og legater på Google, Bing eller andre online søgemaskiner
 • Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark, hvis mission er at gøre legatsøgningen let og effektiv - derfor er søgemaskinen ganske gratis
 • Aktiv Fundraising har en gratis fondsoversigt og mange gode råd til fundraising
 • Der er udgivet flere håndbøger om fundraising