Generalforsamling 2022

Frivilligcenter Nyborg afholder generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 17.00 til 20.00 på Vestervold.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og 2 stemmetællere.
 • Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • vedtægtsændringer
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 • Valg af kritisk revisor.
 • Valg af statsautoriseret revisor
 • Eventuelt.

For spørgsmål:

Ring gerne til centerleder Brian Lindskov Larsen på 42631185 eller formand Cathrin Johansen på 60217268