Frivilligcenter Nyborgs frivilligpolitik

Frivillige og frivilligopgaver

Frivilligcentret kan i begrænset omfang rekruttere frivillige med afsluttet 9. klasse og opefter til hjælp med den daglige drift eller specifikke opgaver som falder i en tidsbegrænset opgave.

Der rekrutteres ikke frivillige til opgaver hvor det lønnede personale ikke kan erstatte arbejdsfunktionen med kort varsel.

Gensidige forventninger

I Frivilligcenter Nyborg har vi et klart mål om, at det skal være sjovt at være frivillig og det vil altid være muligt at få en uformel snak med lederen såvel som egentlig supervision,

Vi forventer at frivillige hos os er loyale, ansvarlige og åbne overfor konstruktiv sparring.
Desuden forventer vi, at man er bevidst om omfanget af sin tavshedspligt, frisk på at byde ind med nye idéer og indstillet på at bidrage til en positiv samarbejdsrelation, såvel internt som eksternt.

Uddannelse og opkvalificering.

Det er muligt for frivillige i frivilligcenteret at deltage i relevante kurser, webinarer og temadage på frivilligcentrets regning, forudsat at dette er aftalt med lederen på forhånd.
Samtidig kan frivilligcenteret tilbyde at betale relevant faglitteratur og software i fornuftigt omfang, til brug i forbindelse med de frivillige opgaver og aktiviteter.

Rammer, vilkår og arbejdsforhold.

Der er udarbejdet privatlivspolitikker samt div. fortegnelser i frivilligcenteret, som konkret beskriver, hvorledes vi sikrer, at vi lever op til kravene i persondataforordningen.

Hvis der opstår en konflikt, som en eller flere af de frivillige er involveret i, vil det altid være lederen, som den / de frivillige skal henvende sig til. Såfremt lederen selv er involveret i konflikten, og dermed er inhabil, vil formanden for bestyrelsen træde til som uvildig part.

Afsked med frivillige.

Såfremt der opstår samarbejdsproblemer med en frivillig tilknyttet Frivilligcentret, vil det være muligt for lederen i samarbejde med formandskabet at ”opsige” vedkommende og stoppe samarbejdet – evt. med øjeblikkeligt varsel.

Der vil altid blive ydet en velovervejet og kvalificeret indsats i sådan en situation, da vi altid ønsker at sikre en fair og værdig behandling af den frivillige.

Såfremt en frivillig ønsker en udtalelse som dokumentation for sit virke i Frivilligcentret, udsteder lederen gerne dette ligesom lederen gerne virker som referenceperson.

Økonomi.

Det skal aldrig påføre den frivillige udgifter at yde en indsats hos os.

Man kan derfor forvente, at udgifter direkte forbundet med den frivillige opgave vil blive betalt af Frivilligcentret, efter forudgående aftale med lederen. Transport mellem den frivilliges hjem og frivilligcenteret afholdes dog af den frivillige selv.

Hvis den frivillige både påtager sig kommunale opgaver omkring Vestervold og frivilligcenteropgaver, laves der supplerende kontrakt med Nyborg Kommune.