Frivilligcenter Nyborgs alkoholpolitik

Om NFCs Alkoholpolitik

NFC’s alkoholpolitik er udarbejdet for at sikre at alle forenings- og frivilligtyper kan inkluderes hos frivilligcenterets arrangementer og for at sikre at frivilligcenterets arrangementer fremstår sobre og seriøse.

Eftermiddagsarrangementer

Der serveres ikke alkohol til eftermiddagsarrangementer. Kaffe/te/vand kan evt. suppleres med alkoholfri øl eller vin.

Aftenarrangementer med spisning

Der kan serveres vin eller øl til maden efter aftale med bestyrelsen. Udskænkning af alkohol stopper efter endt spisning. Det annonceres, hvis der udskænkes alkohol.

Arrangementer i Bastionen eller andre institutioners lokaler.

Her følges arrangørens alkoholpolitik. Udskænkes der alkohol oplyses herom

Undtagelser

I forhold til alle arrangementstyper kan bestyrelsen til enhver tid beslutte dispensation for retningslinjerne, hvor det skønnes formålstjenstligt.

 

NFC’s alkoholpolitik gælder fra 21. juni 2021 og indtil andet besluttes i bestyrelsen