Frivillig Ugen 2019 – Kom og vær med

Foreningsportræt: Østfyns Sociale Hånd

Østfyns Sociale Hånd -  Et foreningsportræt

ØSH Caféeen in Nørregade 25.

Når man går ind ad døren i Nørregade 25, føler man sig straks taget vel imod. Bag døren holder Østfyns Sociale Hånd - eller ØSH som den hedder i daglig tale til, og caféen er altid velbesøgt i åbningstiden. Her kommer mennesker der søger fællesskab, sammenhold og et imødekommende sted at tilbringe nogle timer. Priserne er yderst rimelige, menuen indeholder klassikere som tarteletter, håndmadder og lagkage, der er rigeligt med kaffe på kanden og der er er hjertevarme, god stemning og godt med snak. 

Foreningen er stiftet af Poul Wiinberg i 2001, men det har længe været Inge der har sat dagsordenen i caféen. Og selv om Inge har gode folk ved sin side, ja så er Inge stadig ØSH’s samlende midtpunkt, både inden for i cafeen i Nørregade og i bybilledet. Inge samler, råber højt når nogen har brug for hjælp og er i det hele taget altid klar og til rådighed. Som en frivillig siger: ”Inge gør alt med hjertet og tæller ikke timer!”. 

Værested og forening

ØSH er egentlig et værested, men i praksis er det en forening der holder til i cafeen i Nørregade, hvor man hver dag fra 10-15 kan komme forbi til en snak eller købe lidt mad. Herfra arrangeres forskellige aktiviteter til glæde for medlemmerne og for at samle penge ind til ture og rejser. Foreningen består af 140 medlemmer, en håndfuld frivillige, en bestyrelse og indimellem er der også en borger i samfundstjeneste i cafeen. En del af medlemmerne giver lige en hånd med, f.eks. når der skal spilles banko. Nogle af de frivillige er også at finde i cafeen, når de ikke har tjans bag disken – og i det hele taget virker det som om, at man i ØSH bare rigtigt godt kan lide at være i hinandens selskab. Til snak, for at hjælpe hinanden med praktiske ting eller bare for at være sammen. 

 

Målet med cafeen er at samle mennesker – at skabe sammenhold og forhindre ensomhed. Nogle kalder medlemmerne for de skæve eksistenser, men Inge kan bedre lide at tale om, at hos ØSH er der plads til alle. Uanset hvad der er gået forud i livet, uanset hvad udfordringerne i hverdagen går på og uanset hvad fremtiden ser ud til at bringe, ja så kan man mødes i caféen, uden dømmende blikke, men med mulighed for at være med i et fællesskab.  

 

Når jeg går Inge på klingen, kan medlemmerne måske godt beskrives som “den lille mand på gaden”. For der er mange der er kommet lidt i klemme i systemet eller som døjer med ensomhed. Nogle har ikke nogen der kan råbe højt på deres vegne og hjælpe dem med at få talt deres sag. Men her kan ØSH være behjælpelig med at organisere, snakke eller være bisidder til et møde med kommunen. 

 

Inge er et af de der mennesker der brænder for sin sag. Og vi taler hjerteblod! Hun og de andre frivillige er altid klar til at hjælpe, lytte og handle. Og historierne er mange. Man kan nærmest sige, at de flyder i en lind strøm. Fælles for ØSH-historierne er de mennesker der har passeret gennem Inges liv. En del er døde, nogle kommer ikke længere, men mange er stadig en del af flokken. Historier om mennesker der har haft brug for en håndsrækning for at komme op igen, historier fra de mange ture og rejser i ind- og udland, og hele tiden mens hun fortæller, stråler glæden ud af Inge.  

 

Til gengæld er der ikke rigtigt nogen historie om, hvorfor Inge brænder for netop denne sag. For Inge taler helst ikke om sig selv. Hun taler om foreningen, medlemmerne, de andre frivillige og alle sejrene! Dvs. hun får på opfordring fortalt, at hun mødte Poul der var fanden i voldsk og virkelig kunne få noget igennem for andre. Og dér var inspirationen til at videreføre Pouls arbejde. Så det gør Inge nu! Men ellers handler det kun om de mennesker der i en kortere eller længere periode er en del af ØSH. Og hvordan foreningen kan gøre en helt konkret forskel via fællesskab eller med at løse opgaver af mere praktisk karakter. 

 

Brug for at skabe en ny synlighed

Foreningen er en særdeles aktiv del af Nyborg – men har som så mange andre haft det svært i coronatiden. Så nu kæmpes der lidt for at komme på landkortet igen. Men heldigvis er der mulighed for at genstarte nogle af de tidligere aktiviteter. Loppemarkedet på torvet er tilbage, og der arbejdes med planer om at holde det udskudte 20-års jubilæum med en stor gadefest. Foreningens medlemmer er så småt i gang med at planlægge næste års udlandsrejse og endagsturene er genoptaget. 

Denne sommer lancerer ØSH ny hjemmeside, foreningen deltager i fællesspisningsprojekter i samarbejde med Kongens Fadebur og Frivilligcentret og er i det hele taget klar til at skabe fornyet opmærksomhed på sig selv.  

Der kan altid bruges nye frivillige, ligesom der altid er plads til nye medlemmer. Hos ØSH gælder det om blot at være – og så kan man jo bidrage med det, man nu engang kan. Her mødes mennesker på tværs af køn, alder, baggrund, interesser og behov. Det centrale er fællesskabet – og der er plads til alle.

Fakta om Østfyns Sociale Hånd

ØSH er en forening for alle der søger fællesskab og sammenhold. Alle hverdage er der åbent i cafeen fra kl. 10.00 til 15.00. Her kan du købe kaffe og kage samt frokost til små penge. Medlemskab koster 150 om året for enlige, 250 kroner for par. Du kan læse mere om foreningen her.

Børns Voksenvenne Slogo

Foreningsportræt: Børns Voksenvenner

En kold forårsdag mødtes jeg med Eva og Dagny fra Børns Voksenvenner i Nyborg. Foreningen er en lokalafdeling af den landsdækkende organisation med flere lokale sekretariater, og i Nyborg har foreningen eksisteret siden 2014. Det er dog ikke helt uden udfordringer og bump på vejen, og de fleste af de frivillige er da også relativt nye. Corona har så også gjort sit til at sætte en dæmper på aktiviteten.

Alt dette hindrer nu ikke Eva og Dagny i at smile med både læber og øjne, da vi sidder der over en kop kaffe og en god snak omkring Børns Voksenvenner, historierne, deres engagementer og blik for at hjælpe børn der i en periode har det svært.

Foreningen i Nyborg består af 15 frivillige voksenvenner og matchere. Derudover er der en bestyrelse og et antal frivillige som bidrager med økonomisk støtte og via den årlige generalforsamling. En matcher er den person der matcher børn og voksne. Til denne post kræves både, at vedkommende har en socialfaglig baggrund, og at vedkommende deltager i organisationens matcher-kursus.

Børns Voksenvenners formål er at matche voksenvenner med børn i alderen 6-12 år som oplever en hård tid i deres familie. Det kan være sygdom, skilsmisse eller andet – og som Eva og Dagny pointerer, så taler vi ikke om socialt belastede familier, men typisk om familier, hvor netværket ikke er så stort, og hvor der for en periode kan være brug for en ventil til barnet for bedre at kunne være i familien og dens udfordringer.

Børnenes behov for en voksenven kan italesættes af en lærer eller en anden voksen omkring barnet. For forældrene kan det opleves svært at give slip på børnene og se i øjnene, at de har brug for hjælp – men typisk oplever de også, at det er godt for barnet med det frirum som mødet med en voksenven giver.

Når et barn bliver henvist til Børns voksenvenner, tager to matchere ud for at tage en snak med familien for at være sikker på at få lavet det rigtige match. Når barn og voksenven er matchet, skal det første møde finde sted. Eva og Dagny fortæller, at som voksenven er man grundigt forberedt til de første møder. Der er planlagt små aktiviteter. Det kan være en gåtur, madlavning eller andet der kan danne rammen for at lære hinanden at kende.

Børns Voksenvenner 1
Copyright: Børns Voksenvenner

Eva og Dagny

I 2019 startede Eva som voksenven. Hun var stoppet med at arbejde og ville gerne fastholde sin faglighed fra arbejdslivet. Eva er voksenven for en pige som hjemme hos Eva oplever en anden måde at være familie på og en anden måde at have hverdag på. Men vigtigst af alt får pigen et sted at trække vejret i ro væk fra udfordringerne hjemme.

En fast aktivitet, når Eva og hendes ven mødes, er madlavning. Pigen laver kun sjældent mad hjemme, men altid os Eva. Det er en aktivitet der giver anledning til gode snakke om hverdagen, om fødevarer og alt mellem himmel og jord. Og Eva – ja, hun nyder at opleve, hvordan pigen vokser i relationen.

For Eva giver arbejdet mening og glæde i dagligdagen. Det frivillige arbejde giver liv i huset, energi og uforudsigelighed i hverdagen. Mødet med barnet og barnets mange spørgsmål giver oplevelser og et andet indblik i tilværelsen, og arbejdet som matcher og i foreningsregi giver adgang til nye relationer og nye oplevelser.

Mens Eva fortæller, sidder Dagny og nikker – hun ved nemlig godt, hvad det betyder at danne relation med et barn og ad den vej få liv i huset. Dagny har været med siden 2011 og har da også afsluttet et længere forløb med et barn der i en periode havde brug for en voksenven. For det er jo som at få et ekstra familiemedlem – og så er det samtidig vældig stort at være med til at hjælpe et barn på rette vej i forhold til at kunne være barn i en udfordret familie, samtidig med at barnet via voksenvenskabet både får et frirum og perspektiv nok til at lære nogle mestringsstrategier for selv at blive klar til ungdoms- og voksenlivet.

Børns Voksenvenner
Copyright: Børns Voksenvenner

Udfordringen

Men… nu er alt jo ikke kun godt hos Børns Voksenvenner. Lige nu mangler der både frivillige og børn. Pt. er der i Nyborg Kommune 4 igangværende voksenvenskaber for børn – så med andre ord mangler der primært børn. Det vil sige… børnene mangler jo ikke – de er derude. Men der mangler henvisninger og måske også en mentalitetsændring der gør, at det ikke er stigmatiserende at bede om hjælp. At det faktisk er ok som børnefamilie i en svær stund at erkende, at vi kan ikke overkomme det hele; at give lidt slip på barnet og lade det få en ven for livet.

Kender du et barn der mangler en voksenven? Eller er du interesseret i selv at blive voksenven? Så kan du kontakte Børns Voksenvenner Nyborg her. Og for en god ordens skyld skal det lige pointeres, at det hverken er et krav, at du har en socialfaglig uddannelse eller er pensionist! Alle er velkomne.

Børns Voksenvenner 3
Copyright: Børns Voksenvenner