Få indflydelse på generalforsamling

I Frivilligcenter Nyborg arbejder vi blandt andet ud fra værdien deltagelse. Derfor indbyder vi alle vores medlemmer og deres medlemmer til en aften, hvor du kan få indflydelse og inspiration, når vi holder generalforsamling den 14. marts 2017 i Frivilligcenter Nyborg.

Tilmeld dig generalforsamlingen her.

Yderligere forslag til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest tirsdag den 21. februar 2017 på info@frivilligcenter-nyborg.dk.

Generalforsamling i Frivilligcenter Nyborg 2017

Programmet for Frivilligcenter Nyborgs generalforsamling er som følger

19.00-19.30 Inspirerende oplæg fra Dorte Nørregaard.
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
 3. Oplæg til vedtægtsændringer v. bestyrelsen (bilag følger senest to uger før generalforsamlingen)
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år lægges frem til godkendelse, herunder fastsættelse af evt. kontingent.
 7. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Her kan du downloade pdf-udgaver af dagsordenen til generalforsamlingen, samt tilhørende bilag

Dagsorden

Bilag 1 Vetægtsændringer

Bilag 2 Budgetudkast

Pr. 28/2-2017 forelægger der endnu ikke et færdigrevideret regnskab for 2016, som ellers skal publiceres senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. Frivilligcenter Nyborgs vedtægter. Det reviderede regnskab vil kunne downloades herfra, så snart det er muligt og et revideret regnskab vil blive udsendt til samtlige medlemsforeninger, samt alle tilmeldte til generalforsamlingen. 


Tilmeld dig generalforsamlingen her.