Foreningsportræt: Børns Voksenvenner

En kold forårsdag mødtes jeg med Eva og Dagny fra Børns Voksenvenner i Nyborg. Foreningen er en lokalafdeling af den landsdækkende organisation med flere lokale sekretariater, og i Nyborg har foreningen eksisteret siden 2014. Det er dog ikke helt uden udfordringer og bump på vejen, og de fleste af de frivillige er da også relativt nye. Corona har så også gjort sit til at sætte en dæmper på aktiviteten.

Alt dette hindrer nu ikke Eva og Dagny i at smile med både læber og øjne, da vi sidder der over en kop kaffe og en god snak omkring Børns Voksenvenner, historierne, deres engagementer og blik for at hjælpe børn der i en periode har det svært.

Foreningen i Nyborg består af 15 frivillige voksenvenner og matchere. Derudover er der en bestyrelse og et antal frivillige som bidrager med økonomisk støtte og via den årlige generalforsamling. En matcher er den person der matcher børn og voksne. Til denne post kræves både, at vedkommende har en socialfaglig baggrund, og at vedkommende deltager i organisationens matcher-kursus.

Børns Voksenvenners formål er at matche voksenvenner med børn i alderen 6-12 år som oplever en hård tid i deres familie. Det kan være sygdom, skilsmisse eller andet – og som Eva og Dagny pointerer, så taler vi ikke om socialt belastede familier, men typisk om familier, hvor netværket ikke er så stort, og hvor der for en periode kan være brug for en ventil til barnet for bedre at kunne være i familien og dens udfordringer.

Børnenes behov for en voksenven kan italesættes af en lærer eller en anden voksen omkring barnet. For forældrene kan det opleves svært at give slip på børnene og se i øjnene, at de har brug for hjælp – men typisk oplever de også, at det er godt for barnet med det frirum som mødet med en voksenven giver.

Når et barn bliver henvist til Børns voksenvenner, tager to matchere ud for at tage en snak med familien for at være sikker på at få lavet det rigtige match. Når barn og voksenven er matchet, skal det første møde finde sted. Eva og Dagny fortæller, at som voksenven er man grundigt forberedt til de første møder. Der er planlagt små aktiviteter. Det kan være en gåtur, madlavning eller andet der kan danne rammen for at lære hinanden at kende.

Børns Voksenvenner 1
Copyright: Børns Voksenvenner

Eva og Dagny

I 2019 startede Eva som voksenven. Hun var stoppet med at arbejde og ville gerne fastholde sin faglighed fra arbejdslivet. Eva er voksenven for en pige som hjemme hos Eva oplever en anden måde at være familie på og en anden måde at have hverdag på. Men vigtigst af alt får pigen et sted at trække vejret i ro væk fra udfordringerne hjemme.

En fast aktivitet, når Eva og hendes ven mødes, er madlavning. Pigen laver kun sjældent mad hjemme, men altid os Eva. Det er en aktivitet der giver anledning til gode snakke om hverdagen, om fødevarer og alt mellem himmel og jord. Og Eva – ja, hun nyder at opleve, hvordan pigen vokser i relationen.

For Eva giver arbejdet mening og glæde i dagligdagen. Det frivillige arbejde giver liv i huset, energi og uforudsigelighed i hverdagen. Mødet med barnet og barnets mange spørgsmål giver oplevelser og et andet indblik i tilværelsen, og arbejdet som matcher og i foreningsregi giver adgang til nye relationer og nye oplevelser.

Mens Eva fortæller, sidder Dagny og nikker – hun ved nemlig godt, hvad det betyder at danne relation med et barn og ad den vej få liv i huset. Dagny har været med siden 2011 og har da også afsluttet et længere forløb med et barn der i en periode havde brug for en voksenven. For det er jo som at få et ekstra familiemedlem – og så er det samtidig vældig stort at være med til at hjælpe et barn på rette vej i forhold til at kunne være barn i en udfordret familie, samtidig med at barnet via voksenvenskabet både får et frirum og perspektiv nok til at lære nogle mestringsstrategier for selv at blive klar til ungdoms- og voksenlivet.

Børns Voksenvenner
Copyright: Børns Voksenvenner

Udfordringen

Men… nu er alt jo ikke kun godt hos Børns Voksenvenner. Lige nu mangler der både frivillige og børn. Pt. er der i Nyborg Kommune 4 igangværende voksenvenskaber for børn – så med andre ord mangler der primært børn. Det vil sige… børnene mangler jo ikke – de er derude. Men der mangler henvisninger og måske også en mentalitetsændring der gør, at det ikke er stigmatiserende at bede om hjælp. At det faktisk er ok som børnefamilie i en svær stund at erkende, at vi kan ikke overkomme det hele; at give lidt slip på barnet og lade det få en ven for livet.

Kender du et barn der mangler en voksenven? Eller er du interesseret i selv at blive voksenven? Så kan du kontakte Børns Voksenvenner Nyborg her. Og for en god ordens skyld skal det lige pointeres, at det hverken er et krav, at du har en socialfaglig uddannelse eller er pensionist! Alle er velkomne.

Børns Voksenvenner 3
Copyright: Børns Voksenvenner

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.