Frivilligrådet

Frivilligrådet rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Frivilligrådet er derfor optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle som aktør på civilsamfunds- og velfærdsområdet.

Årsmøde i Frivilligrådet 2016

Tema: Bare fest og farver? Når det frivillige sociale møder kulturen

Der sker noget spændende i mødet mellem kulturen og det sociale område – og det var netop det møde som var årets fokus. Frivilligrådets årsmøde blev meget passende afholdt i den nye Europæiske Kulturhovedstad Aarhus.

Årsmødet satte fokus på kunst og kulturens bidrag til øget deltagelse for socialt udsatte, hvordan kulturprojekter skaber udvikling i lokalområder og hvordan kunst og kultur kan medvirke til at skabe relationer mellem mennesker. 

Kunst og kultur handler om at skabe sammen med andre – fælles oplevelser, undren, og glæde – eller et frirum, hvor det mærkelige og skæve kan passe ind. Nye målgrupper kan blive en del af fællesskaber gennem kulturaktiviteter og kulturinitiativer får mulighed for at skabe nye udtryk med og for forskellige mennesker.

This slideshow requires JavaScript.

Får I lyst til at lave nyt samarbejde?

Kontakt centerleder Matilde Louise Svanegaard på matilde@frivilligcenter-nyborg.dk og lad os få en snak