Få flere unge frivillige

Oplever du og din forening, at I har svært ved at engagere og tiltrække en ny generation af frivillige? Mangler I viden om, hvad der motiverer de unge, og hvordan I får succes med at invitere dem ind i jeres forening?

Hvor og hvornår

Sted: Frivilligcenter Nyborg

Dato: 19. november 2017

Tid: 10.00-16.00, morgenkaffe fra 9.30

Tilmelding: Nødvendig, se bunden af denne side

Pris: Gratis

Kurset er støttet af puljemidler fra Frivilligpakken.

Underviser

Kristian Krogh Hansen

Kristian Krogh Hansen er uddannet religionssociolog og ansat som udviklingskonsulent i CFSA med tilknytning til Projekt Frivillig for unge.

Kristian har solid erfaring med foredragsvirksomhed og undervisning i blandt andet kultur- og religionsmøder, rekruttering, motivation og fastholdelse af frivillige – særligt af unge. Kristian har mere end 15 års erfaring med frivilligheden både som ansat i frivillige organisationer og som bestyrelsesmedlem, rådgiver, underviser og mentor i Danmark og udlandet.

På dette kursus får du en solid introduktion til de unges kultur og dermed en bedre forståelse for, hvad der motiverer unge til at blive frivillige. På kurset præsenterer Kristian Krog Hansen, der er udviklingskonsulent i Projekt Frivillig på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, ny og relevant viden om unges tilgang til frivilligheden. Du får samtidig redskaber og ideer til kanaler, som du kan bruge i dit arbejde med at skaffe flere unge til din forening. Alt dette i et mix mellem teori, debat og øvelser, som tager udgangspunkt i din egen forening.
Få indsigt i nutidens unge, hvad de laver, hvor de er, hvad der optager dem, hvad de tænker og hvad det betyder for deres motivation og engagement som frivillige. På dette kursus for frivillige og ansatte i foreninger, præsenterer Kristian Krog Hansen, der er udviklingskonsulent i Projekt Frivillig på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, ny og relevant viden om unges tilgang til frivilligheden. Du bliver klædt på til at tackle dine udfordringer med unge og får nyttige redskaber, ideer og metoder, som du kan bruge direkte i din og foreningens rekrutteringsindsats.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til dig, som er frivillig i en forening. Din forening vil gerne rekruttere unge frivillige til jeres sociale indsats og du har derfor brug for at få viden, så du kan gå lidt mere systematisk til værks i dit rekrutteringsarbejde. Det er en fordel, hvis du allerede har lidt erfaring med rekruttering og aktiviteter, der er baseret på frivillige.

Hvad lærer du?

Du får indsigt i nutidens unge, hvad de laver, hvor de er, hvad der optager dem, hvordan de tænker, og hvad det betyder for deres motivation og engagement som frivillige. Viden, som er grundlaget for, at du kan rekruttere dem. Sammen med de øvrige deltagere får du en introduktion til redskaber, kanaler og metoder, som du kan bruge i dit rekrutteringsarbejde. Endelig kigger vi på, hvordan du kan optimere din organisation eller aktivitet, så den matcher de unge og deres måde at være frivillige på.
På kurset får du:

  • Viden og indsigt i ungdomskulturen, om unge og om unges frivillighed
  • Kendskab til og erfaring med at bruge redskaber, kanaler og metoder til rekruttering af unge frivillige
  • En rekrutteringsplan, som du kan bruge i dit arbejde med at rekruttere unge frivillige til din forening

Sådan foregår det

Med udgangspunkt i din forenings konkrete udfordringer med rekruttering af unge arbejder vi gennem oplæg, gruppearbejde, diskussion og øvelser med at udvikle en rekrutteringsplan for din forening, aktivitet eller projekt.

Det er vigtigt, at du – inden kurset starter – har tænkt over et konkret projekt eller aktivitet, som du og din forening gerne vil rekruttere unge frivillige til.

Tilmelding

Vi ønsker, at flest mulige foreninger før mulighed for at deltage. Derfor er der, som udgangspunkt, maks. tre personer fra hver forening/projekt, som kan tilmelde sig.

Tilmeldingsfristen er den 1. november 2017.

OBS det er kun muligt at tilmelde én person ad gangen i formularen nedenunder.