Fasthold frivilliges motivation

Vil du gerne fastholde frivillige i din forening? Vil du gerne have, at de er motiverede og arbejder for foreningen med gejst? På dette kursus gennemgår vi, hvorfor al rekruttering og fastholdelse skal tage udgangspunkt i den enkelte frivilliges nysgerrighed og motivation – og drivkraften bag det frivillige engagement. Du får tips og tricks til, hvordan I systematisk kan fastholde de frivillige i foreningen.

Det er en stor udfordring for langt de fleste foreninger at rekruttere de rette frivillige. Men det er en lige så stor udfordring at fastholde deres engagement, når I først har fået dem ind i varmen. Derfor skal du, som koordinator eller leder for frivillige, arbejde systematisk med at motivere frivillige og skabe de rette forudsætninger og rammer for dem, så de ikke mister gejsten og lige så stille siver ud ad døren igen.

Arbejdet med fastholdelse begynder allerede, når en ny frivillig træder ind ad døren. Her gælder det om at forstå den enkeltes motivation og ståsted og hjælpe den nye frivillige godt ind i organisationen.

På dette kursus får du indblik i, hvordan du tilgodeser frivilliges forskellige motivationsbehov og hvordan du kan arbejde med at fastholde dem.

Hvem kan deltage?

Kurset er dig, der er frivillig forening, gruppe eller initiativ. Du er måske leder, tovholder eller koordinator for frivillige og nysgerrig på, hvordan du kan fastholde dem og arbejde mere systematisk med motivation og fastholdelse af deres engagement.

TID & STED

31. juli 2019

18.30-21.00

Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk

PROGRAM

18.30 Velkomst

21.00 Tak for i dag

TILMELDING

Tilmeld dig kurset her.

PRIS

Gratis for medlemmer

500 kr. for ikke-medlemmer

Er du medlem? Tjek her.

Hvad får du ud af at deltage?

På kurset får du:

  • Viden om frivilliges motivation og de gode rammer for deres engagement
  • Råd om hvilke metoder, du kan bruge til at motivere og fastholde frivillige
  • Tips og tricks til det gode match mellem frivillige og opgaverne i din forening

 

Alle kursusdeltagere modtager bogen Motivér den frie vilje, som en gratis gave fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.