Guide: Regler for frivilligt arbejde

Hvad er frivilligt arbejde?

Frivilligt ulønnet arbejde er

  • at udføre en aktivitet frivilligt
  • at aktiviteten er til gavn for andre end en selv (eller ens familie)
  • at aktiviteten udføreres i en forening eller lignende
  • og at der ikke blot er tale om almindelig hjælpsomhed

Forskelligt udgangspunkt – forskellige regler:

Er du lønmodtager uden offentligt tilskud, er der ingen regler for udførelse af frivilligt arbejde i din fritid. Modtager du derimod en offentlig ydelse, eller er du ikke dansk statsborger, findes der en række forskellige regler omkring udførelsen af frivilligt arbejde som du skal kende og tage højde for. Nedenfor er reglerne skitseret i hovedtræk, men det er vigtigt, at du altid undersøger, hvad der gælder for dig.

Dagpenge- og efterlønsmodtagere:

Her skal du holde tungen lige i munden, da lovgivningen skarpt skelner mellem, om du

  • udfører frivillige aktiviteter
  • udfører frivilligt ulønnet arbejde
  • udfører frivilligt arbejde som medfører fradrag i din ydelse
  • overholder antallet af timer, du må være frivillig

Det er vigtigt, at du taler med din a-kasse om karakteren af dit frivillige arbejde. Ligeledes har du pligt til at informere a-kassen om dit frivillige arbejde, herunder typen af aktivitet og omfang. Det er en god ide at få et skriftligt tilsagn fra a-kassen om, at dit frivillige arbejde ligger inden for lovgivningens rammer.

Fleksjob

Du må gerne arbejde frivilligt, samtidig med at du er ansat i et fleksjob, men vi anbefaler, at du altid taler med din sagsbehandler omkring dit frivillige arbejde. Det kan være en god ide at få et skriftligt tilsagn fra din sagsbehandler omkring dit frivillige arbejde, ligesom det kan være en god ide at tale med din sagsbehandler omkring de erfaringer og kompetencer du får med fra dit frivillige arbejde.

Folkepensionist

Der findes ingen begrænsninger for udførelsen af frivilligt arbejde.

Førtidspensionist

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger. Men vær opmærksom på, at kommunen ser på dit frivillige arbejde, når de løbende vurderer, om du har forbedret din erhvervsevne.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for at lave frivilligt arbejde, men dit frivillige arbejde må ikke gå ud over din rådighedspligt. Det betyder, at du altid i første omgang står til rådighed for at søge og påbegynde et lønnet job.

Det anbefales, at du altid taler med din sagsbehandler omkring dit frivillige arbejde. Din sagsbehandler kan både hjælpe dig med at sikre, at dit frivillige arbejde er inden for lovgivningens rammer, og hjælpe dig med at bruge dine erfaringer fra det frivillige arbejde i din jobsøgning.

Ressourceforløb

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for frivilligt arbejde, når du deltager i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb og er under 40 år, men vi anbefaler at du taler med din sagsbehandler omkring dit frivillige arbejde, inden ressourceforløbet iværksættes og undervejs i ressourceforløbet. Dit frivillige arbejde kan være en faktor i kommunens vurdering af din arbejdsevne. Er du over 40 år og i ressourceforløb, anbefaler vi at du taler med din sagsbehandler omkring frivilligt arbejde, når ressourceforløbet iværksættes.

Studerende

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for udførelse af frivilligt arbejde.

Sygedagpenge

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for at udføre frivilligt arbejde, men dit frivillige arbejde må ikke påvirke dine muligheder for at blive rask.

Det anbefales, at du altid taler med din sagsbehandler om dit frivillige arbejde. Din sagsbehandler kan både hjælpe dig med at sikre, at dit frivillige arbejde er inden for lovgivningens rammer, og hjælpe dig med at bruge dine erfaringer fra det frivillige arbejde i din jobsøgning.

Udlændinge

For udlændinge gælder, at har man ret til ophold i Danmark, må man udføre ulønnet frivilligt arbejde for f.eks. en organisation, forening, offentlige institutioner og netværk. Det er et krav, at det ulønnede frivillige arbejde har et almennyttigt formål. Det kræves altså ikke længere, at du som udlænding har en arbejdstilladelse for at udføre frivilligt arbejde.

Bemærk, at det er foreningens, organisationens m.v. ansvar, at en udenlandsk statsborger har ret til at arbejde frivilligt.