Danske Ølentusiaster – Østfyn

Danske Ølentusiasters formål er varetage de danske ølforbrugeres nationale og internationale interesser. For at fremme formålet arbejder vi for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper. Vi oplyser og skaber en debat om ølrelaterede emner. Vi udbreder kendskabet til håndbrygning i Danmark. Vi støtter og stimulerer dansk ølhistorie og arbejder for at sikre dansk ølhistorie fremover. Vi arbejder for at sikre øl en respektfuld behandling. Vi sikrer forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning overfor kommercielle og politiske interesser. Vi varetager ølforbrugernes interesser ved repræsentation i råd og udvalg. Vi organiserer alle ølinteresserede enkeltpersoner og samlere af bryggerirelaterede effekter i Danmark. Vi udbreder kendskabet til ølkultur og ølforbrug i resten af verden.

Det laver vi

Ølsmagning

Vi har 9 årlige ølsmagninger for medlemmer af Danske Ølentusiaster.  Medlemskab 400 kr. årligt - 2 personer i samme husstand 550 kr.

Se hvornår vi skal smage øl på vores hjemmeside.