Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et nationalt center for frivillighed på velfærdsområdet i Danmark. Centeret arbejder på at styrke den frivillige indsats og fremme det aktive medborgerskab ved at støtte og udvikle frivillige, netværk, foreninger og organisationers drift, udvikling og samarbejde. Desuden løser de opgaver for kommuner og ministerier.

Du kan læse mere om centeret og dets opgaver her.

Gør din forening mere synlig

Hjælp interesserede med at finde din forening – opret jer på Foreningsportalen og bliv synlige. Læs kriterierne for optagelse her.

Få rådgivning

Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder gratis rådgivning til frivillige, foreninger og organisationer inden for social- og sundhedsområdet.