Fundraising til aktive ældre

Vi sætter i samarbejde med VELUX FONDEN fokus på aktiviteter, der opmuntrer aktive ældre til at gøre en frivillig indsats i lokalsamfundet.

Ved dette arrangement kommer Frank Ulmer Jørgensen fra VELUXFONDEN og fortæller hvem, der kan søge VELUX FONDEN, og hvordan I kan søge midler til jeres næste projekt, der involverer ældre som frivillige.

Arrangementet finder sted

Torsdag d. 6. oktober kl. 10-12
i
Nyborg Idræts- og kulturcenter
Storebæltsvej 13-15
5800 Nyborg

Tilmeld dig senest søndag d. 2. oktober.

OBS. Medlemmer af Frivilligcenter Nyborg har fortrinsret til dette arrangement. Meld din forening ind for at opnå samme fordel.

Medlemspris: Gratis

Pris for ikke-medlemmer: 40 kr
(Prisen dækker udgifter til forplejning)

Tilmeld dig

Om VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der blandt andet støtter kulturelle og sociale formål for at fremme et oplyst, rummeligt og inkluderende samfund.

Fondens prioriterede områder er blandt andet aktive ældre.

I 2016 uddelte VELUX FONDEN 221 mio. kr. til almennyttige formål. Fonden er stiftet i 1981 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX og etablerede VKR firmagruppen.