Find midler uden fondsansøgninger

Dette kursus giver masser af inspiration og ideer til, hvordan man skaffer penge eller ressourcer til sin forenings drift og kommende projekter. Kurset præsenterer fem forskellige alternativer til den klassiske fundraising via puljer og fonde samt viden om det nødvendige forarbejde, man skal have på plads, inden man kontakter en mulig bidragsyder. Som deltager på kurset får man mulighed for at få feedback på en konkret ide eller et projekt, som man arbejder med.

Praktiske oplysninger

Kurset er et 2-dags kursus.

Dato for 1. kursusdag: 16. november 2018

Dato for 2. kursusdag: 11. december 2018

Tid: 13.00-19.00

Sted: Ullerslev Idræts- og kulturcenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev (Mødelokale 1)

Pris for medlemmer: Gratis

Pris for ikke-medlemmer: 550 kr.

For mange frivillige organisationer er puljer og fonde den vigtigste – og måske den eneste - økonomiske kilde. Og flere foreninger oplever, at det er kan være svært at skaffe penge og ressourcer ad traditionelle veje. Nogle ønsker at være mindre afhængige af en enkelt finansieringskilde og andre har slet ikke brug for penge, men andre ressourcer.

Inden for fundraising er der en lang række andre veje, man kan gå, når man har brug for at skaffe penge og ressourcer til drift af en forening eller til nye aktiviteter og projekter.  Dette lokale kursus præsenterer fem forskellige alternativer til traditionel fundraising. Kurset giver inspiration og ideer til at finde og vurdere, hvilke kilder der er mest relevante og lægge en strategi for sit arbejde med fundraising. Derudover er der fokus på den nødvendige forberedelse, og hvordan man med fordel kan kontakte en mulig bidragsyder.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer, foreninger og initiativer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Kurset er for deltagere, som har nogen erfaring med fundraising og allerede er i gang med at skaffe penge og ressourcer til fx drift, nye aktiviteter eller  projekter.

Varighed og form

Kurset afholdes over 2 dage og byder på oplæg fra underviser, debat og inspiration i mindre grupper samt arbejde med en konkret opgave. På kursets anden dag udarbejder du strategi for fundraising til et konkret projekt eller ide i din forening.

Kursusindhold

Kurset præsenterer fem forskellige former for fundraising:

 1. Erhvervssamarbejde
 2. Samarbejde om varer og ydelser
 3. Samarbejde med jobcenter om praktikker
 4. Crowdfunding
 5. Frie midler

Kurset fokuserer på de afklarende processer i arbejdet med fundraising – fx:

 • Afklaring af relevante ressourcer
 • Realisme – hvilke typer ressourcer vil give resultat?
 • Afsøgning af de rigtige typer ressourcer – hvor finder jeg dem?
 • Forberedelse - hvad skal på plads før jeg kontakter en bidragsyder?
 • Kontakten til en mulig bidragsyder – hvordan skal den foregå?
 • Bidragsyders dagsorden eller agenda – hvordan påvirker den fundraisingarbejdet?

Undervejs arbejder deltagerne med konkrete eksempler fra egen hverdag. Med sig hjem får de et første udkast til en strategi for fundraising, som kan bruges i arbejdet med at skaffe penge og ressourcer til foreningens sag og indsats.

Praktiske oplysninger

Dato: Endnu ikke fastsat

Tid: 14.00-20.00

Sted: Endnu ikke fastsat

Pris for medlemmer: Gratis

Pris for ikke-medlemmer: 550 kr.

Supplerende viden om fundraising